Khám phá khách hàng cũng giống như đi tìm “chén thánh”!

Vì sao khám phá khách hàng lại được ví giống như quá trình đi tìm “chén thánh”? Vì đơn giản, chén thánh (holy grail) là bảo vật, mà đã là bảo vật thì không dễ tìm.

Nguồn: Gartner for Marketers

Nếu đơn giản, các nhà khởi nghiệp chỉ cần có ý tưởng vĩ đại/sản phẩm xuất chúng, khách hàng sẽ tự động tìm tới, tất cả chúng ta đều giàu to.

Khi có giả thuyết cho sản phẩm/dịch vụ của mình, việc đầu tiên các nhà khởi nghiệp PHẢI làm; đó là kiể m chứng xem liệu có ai chấp nhận sử dụng sản phẩm / dịch vụ của mình không. & nếu sử dụng, liệu họ có sẵn sàng trả tiền hay chỉ muốn dùng miễn phí?!

Đoạn video clip này (có phụ đề tiếng Việt) của Steve Blank sẽ minh họa những việc cần làm trong quá trình “khám phá khách hàng” (customer discovery).