Làm Sao Biết Được Mình Đang Có Những Khách Hàng “Phù Hợp"?

Khách hàng “phù hợp" ở đây mang ý nghĩa những khách hàng nằm trong phân khúc chúng ta nhắm đến. Để rút ra kết luận liệu mình đang có những khách hàng phù hợp hay không, chỉ còn cách tiếp cận họ & thực hiện một vài thử nghiệm.

Nguồn: Frozenfire

Xem clip ngắn sau để hiểu thêm cách thức tiếp cận & triển khai các thử nghiệm. Lưu ý trước khi xem clip, hãy xác định xem mô hình kinh doanh của bạn là business 2 business (B2B) hay business 2 consumer (B2C), bán hàng online hay offline, … Vì mỗi mô hìnnh sẽ có cách tiếp cận khách hàng & số lượng người cần tiếp cận khác nhau.