Xây Dựng “Team” Tinh Gọn & Hiệu Quả (P.2)

Trong bài viết trước, chúng ta đã nói về những điều làm nên team tinh gọn, hiệu quả. Lần này, chúng ta sẽ cùng hình dung quá trình xây dựng & phát triển team sẽ diễn ra như thế nào? Nói cách khác, team khi ngồi lại với nhau làm việc sẽ phải trải qua các giai đoạn nào?

Đối với cá nhân tôi, tôi tin vào Giai Đoạn Phát Triển Team của Bruce Tuckman. Có thể tóm tắt như sau:

Nguồn: C228online

Bao gồm 5 giai đoạn

  1. Hình thành (forming) — Các thành viên trong team làm quen với nhau. Một số quy định, quy tắc làm việc được thiết lập. Các thành viên duy trì hình thức & xem nhau như người xa lạ.
  2. Bão táp (storming) — Cách thành viên bắt đầu giao tiếp, chia sẻ cảm xúc của mình với nhau; nhưng vẫn xem bản thân họ là những cá nhân, thay vì là 1 phần của team. Họ kháng cự sự kiểm soát của lãnh đạo/nhóm trưởng & thể hiện sự phản kháng, thù địch.
  3. Định hình (norming) — Các thành viên bắt đầu xem mình là 1 phần của team & nhận ra rằng chúng ta có thể xử lý công việc nếu chúng ta chấp nhận quan điểm của nhau.
  4. Phát huy (performing) — Team làm việc trong môi trường mở & tin tưởng lẫn nhau; trong đó sự linh hoạt là chính yếu, cấp bậc là thứ yếu.
  5. Đúc kết (adjourning) — Team đánh giá kết quả công việc, lên kế hoạch cho vai trò mới & ghi nhận sự đóng góp của nhau.

Clip trong phim “Remember the Titans” sẽ minh họa rất rất rõ nét & sống động quá trình này.

Nếu team trải qua hết các giai đoạn trong quá trình này, tôi tin chắc các bạn sẽ nhận ra sự thay đổi đáng kể của team, của từng người trong team. Để kết thúc bài viết này, tôi muốn mượn lời c. Đinh Thị Quỳnh Như (founder — An Luat Law Firm) khi chia sẻ trong chuỗi workshop của Angels 4 Us với cộng đồng khởi nghiệp:

“Team trưởng thành khi mọi thành viên trong team cũng trưởng thành.”