Raspberry Kurulum Ekran Olmadan

Alpaslan Tetik
Jul 16, 2018 · 3 min read

Bugün ki yazımda günümüzün popüler geliştirme kartlarında biri olan raspberry pi b+ için ilk kurulumu yapacağız ve herhangi bir ekran olmadan kullanmayı anlatacağım.

İsterseniz sadece Wifi kullanarak da Raspberry’e bağlanabilirsiniz. Daha kolay olan bu yöntemi kullanmak için burada ki yazımı okuyabilirsiniz.

Gerekli Şeyler:

1) Raspian Sürümü İndir (İki çeşiti vardır biri görsel arayüz bire komut işlemleri biz görsel olanı kullanacağız)

2) Win32 Disk Imager İndir (Raspianı SDcard’a yazmak için)

3) Ethernet Kablosu

4) Putty yazılımı İndir SSH baglantı için

5) VNC Viewer İndir Görüntü aktarımı için

6) Advanced IP Scanner İndir

Kurulum Adımları:

1) Bütün dosyaları lütfen Zip’den dışarı çıkarınız.

2)Win32 Disk Imager programını açınız daha sonra ise yukarı kısımdan Raspian’ı çıkardığınız adresi seçiniz ve sol üst kısımdan ise sürücü harf yolunu seçiyoruz.Doğru seçtiginizden emin olun :)

Write tuşuna bastıktan sonra ise bekliyoruz. “Write Succesful” yazısını gördükten sonra hafıza kartını normalde çıkarıyoruz fakat biz ekran olmadan kurulum yapacağımız için birkaç adımda uygulayacağız raspberrye takmadan önce.

3) Raspberry içerisine giriyoruz ve ssh isimli bir boş dosya oluşturuyoruz herhangi bir uzantısı olmayacak. Eğer oluşturmayı bilmiyorsanız.Komut satırını açınız ve alt kısımdaki komutla oluşturun.

>> copy NUL ssh

4) Şimdi ise Raspberry ve bilgisayarımızı ethernet kablosu ile birbirlerine bağlıyoruz. Komut satırını açıyoruz.

>>ipconfig

yazıyoruz ve ethernet olan kısmın ipv4 adresini kopyalıyoruz.

Daha önce indirdiğimiz advanced ip scanner programını açıp raspberrymizin ip adresini bulacağız.

İp adresini bulduktan sona ise Putty programını açıyoruz.

Putty’e buldugumuz ip adresini giriyoruz.Başka bir ayara dokunmadan Open diyoruz.

Açılınca ise kullanıcı adı ve şifremizi giriyoruz. Varsayılan kullanıcı adı “pi” varsayılan şifre ise “raspberry” diyip oturum açıyoruz.Kurulumu bitirmek için sadece ufak birkaç ayarlama kaldı.

>>sudo raspi-config

Yazarak yapılandırma ayarlarına giriyoruz. Daha sonra ise 5. Kısma giriyoruz “Interfacing options” kısmı. SSH ve VNC’yi aktifleştiriyoruz ve çıkıyoruz.

Bütün her şey yaptığımıza göre Şimdi ise VNC Viewer Programımızı açıyoruz. Raspberrymizin Ip adresini yazıyoruz. Kullanıcı adı ve şifreyi soruyor. Bilgilerimizi girdikten sonra çıkan uyarılara evet diyoruz. Ve ekran karşımızda iyi kullanımlar. Takılırsanız Yorum yapmayı unutmayınız.

AATTK

Kodlama Hakkında ki yazıların paylaşıldığı bir podcast.

Alpaslan Tetik

Written by

Ögrenci Mühendis Blog Yazarı Kodlama Meraklısı

AATTK

AATTK

Kodlama Hakkında ki yazıların paylaşıldığı bir podcast.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade