Gălăgie, 
Noise

Hannah Moreno

Ne-ar plăcea să învăţăm o limbă,
Doar punerea în practică ne încurcă…
Haide- oricum să halim tot ce are
Limba asta foarte mare!
Bă loază, crezi că ce zicem e rău?
Spune-ne doar gândul tău…

Altminteri cum să învățăm minte?
Uită-te la noi, în curând rărim din cuvinte greșite.

Calea noastră pe un drum
Spre învățarea bună acum
Este dificil: când am vrea să vorbim bine,
Gălăgia care iese ne face de rușine.

We’d like to learn a language,
But just putting it into practice is a mess…
Let’s go- let’s eat up all that
This humongous language has!
Come on, man, you think what we’re saying is wrong?
Just tell us what you think…

Otherwise how will we learn our lesson?
Look at us, soon we’ll cut out our mistakes.

Our path on the journey
Towards proper learning now
Is difficult: when we want to speak well,
The noise that comes out is embarrassing.