Singurătate, Loneliness

*accent
*accent in accent
Jan 19 · 1 min read

Merrick Black

Ieri am mers pe-un drum Unde doar tu poți merge acum. Știu că pe viitor, o să treci, Și mă vei lăsa în ape reci.

Dar nu-mi da lecții despre iubire! Am pierdut prea mult timp în vorbire.

Calea noastră se schimbă, Deoarece nu mai vorbim aceeași limbă. După aceea, sper că ai înțeles. Nu doar că îmi dă inima ghes. Nu sunt de ajuns schelete, Care atârnă pe perete.

Trebuie să fiu mai bine, Și să mă iubesc numai pe mine. Yesterday, we went on a road Where only you can go now. I know that in the future, you will drift, And you’ll leave me in cold waters.

But don’t lecture me of love! We’ve lost too much time talking.

Our path is changing, Since we no longer speak the same tongue. Afterwards, I am hoping you understood. It wasn’t simply a whim. The skeletons which hang On the wall are not enough.

I need to be better And love me.

accent

the undergraduate multilingual magazine at Yale

50

50 claps
*accent

Written by

*accent

the multilingual magazine at Yale

accent

accent

the undergraduate multilingual magazine at Yale