ACE.Trade
Published in

ACE.Trade

Bank Holidays –25. 12. 2020 & 1. 1. 2021

Notice on upcoming public holidays 🎄🎅 / Urnik izvajanja plačilnih transakcij med božično-novoletnimi prazniki

Dear ACE.Trade users,

Due to the upcoming public holidays on Friday, 25 December 2020, and Friday, 1 January 2021, ACE.Trade’s bank payment clearing system will be closed.

Deposits and withdrawals will be processed on the next working day — Monday, 28 December 2020, and Monday, 4 January 2021.

You can still use your current balance for purchases or continue trading with cryptos, you already have.

If there’s anything we can help you with, please contact us at support@ace.trade.

🎉🎁 The ACE.Trade team wishes you

a wonderful Holiday Season and

a healthy Happy New Year!💜🥂

🇸🇮 Dragi uporabniki, ACE.Trade -

z vami delimo obvestilo s strani banke NLB*, ki velja tudi za vse ostale banke v Sloveniji — tudi našo, Delavsko Hranilnico.

Urnik prejema in izvajanja domačih plačilnih transakcij v EUR bo 24. 12. 2020 in 31. 12. 2020 nespremenjen.
Plačilni nalogi, ki ne bodo oddani v okviru rednih urnikov dne 24. 12. 2020, bodo prevalutirani na naslednji delovni dan 28. 12. 2020, ob koncu leta 31. 12. 2020 pa na 4. 1. 2021.

Skladno s tem velja tudi priporočilo, da opravite vsa nakazila in dobroimetja na svojo “EUR kartico” pravočasno, v kolikor bi želeli trgovati z njimi tudi med prazniki. Še vedno pa lahko nemoteno trgujete z obstoječimi sredstvi na vašem računu.

V primeru dodatnih vprašanj, smo vam na voljo na že znanih kanalih support@ace.trade ali v sami aplikaciji, preko klepetalnika.
V duhu prazničnega časa bo počitnikovala tudi naša operativna pisarna — zatorej nam dovolite kakšen zamik v odgovoru.

*V spodnjem dokumentu so zbrane informacije o izvrševanju plačil in delovanju plačilnih sistemov v času božično-novoletnih praznikov.

Izvajanje plačil in delovanje plačilnih sistemov bo potekalo po ustaljenem urniku.

Urnik: https://www.nlb.si/nlb/nlb-portal/slo/podjetja/orodja/urnik-bozicno-novoletni-prazniki-2020.pdf

Vir: https://www.nlb.si/urnik-placilnega-prometa-podjetja#tab-kreditna-pla-ila

European Central Bank: https://www.ecb.europa.eu/home/contacts/working-hours/html/index.en.html

--

--

--

ACE.Trade - Quick Dive into the Crypto World #ACETrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Urska Saletinger

Urska Saletinger

Head of Corporate Communications @Abelium - Research and Development | CMO ACE.Trade

More from Medium

The 5 Healthy Relationships of a Romans 12 Christian

“Tales of a Scorched Coffee Pot” — Chapter 98

Wholesome shopper meat selection

Why is it important to promote products and services?

Empowering women One Tech Innovation at a Time- Ritcha Ranjan, Talentnomics Board Member