ACE.Trade
Published in

ACE.Trade

[📌 Obvestilo — Prazniki 🇸🇮] V torek, 27. aprila 2021, bo zaradi praznika spremenjen urnik plačil.

Izvajanje plačil v torek, 27. aprila 2021, ne bo mogoče.

Spoštovani uporabniki ACE.Trade,

naj vas prijazno opomnimo, da v torek, 27. 4. 2021, v Sloveniji obeležujemo državni praznik “Dan upora proti okupatorju”, zato banke in hranilnice ne poslujejo in tudi ne izvršujejo nalogov za plačilo.

V kolikor ste planirali trgovanje tudi v tem času, vam svetujemo, da si pravočasno uredite dobroimetje na vaših EUR karticah, ki vam bo omogočalo nadaljnjo nemoteno trgovanje v ACE.Trade aplikaciji tudi na ta dan, saj preostale funkcionalnosti trgovanja potekajo nemoteno.

Vir: Nagelj

*Več na povezavi: https://www.nlb.si/nlb/nlb-portal/slo/podjetja/orodja/poravnave-27-4-2021.pdf

Srečno, v kolikor boste praznični “prvomajski vikend” pričeli že kakšen dan prej. #ŽivelPrviMaj

Vaša,
ACE.Trade ekipa

[📌Announcement 🇸🇮] Bank Holidays –Tuesday, 27. 4. 2021. — Check if you have enough balance to operate with durring this time.

Dear ACE.Trade users,

Due to upcoming holiday (Day of Uprising Against Occupation), banks are not operating per regular schedule* — and also ACE.Trade’s bank payment clearing system will be closed.

Payment orders done on Tuesday, 27. 4. 2021 will be executed on the first following business day, Wednesday, 28. 4. 2021.

Check if you have enough balance on your “EUR Card” to operate with also durring this time. In case you would like to add additional balance to your ACE.Trade account also on that day, we kindly suggest you to settle it as early as Monday, 26. 4. 2021.

But you can still freely operate with the assets you already have on your ACE.Trade account.

If there’s anything we can help you with, please contact us at support@ace.trade.

--

--

--

ACE.Trade - Quick Dive into the Crypto World #ACETrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Urska Saletinger

Urska Saletinger

Head of Corporate Communications @Abelium - Research and Development | CMO ACE.Trade

More from Medium

MetroLab Summit 2022 — We’re Back.

Are large language models slightly conscious?

Media and Role Models: Factors in the Evolution of 21st-century Idols

Phil Jackson Teams Coached | Biography, Titles, Teams, & Facts