ACE.Trade
Published in

ACE.Trade

[📌 Obvestilo] Sprememba naslova podjetja ACEX, d. o. o.

Zaradi spremembe naslova podjetja ACEX, d. o. o., upoštevajte nove podatke pri nadaljnjih EUR nakazilih/depozitih

Spoštovani,

Obveščamo vas, da od srede, 18. 11. 2020, podjetje ACEX, d. o. o. domuje na novem naslovu: Leskoškova cesta 9E, 1000 Ljubljana (predhodno Kajuhova ulica 90, 1000 Ljubljana).

Novi podatki lastnika računa:
ACEX, d.o.o.
Leskoškova cesta 9E
1000 Ljubljana
Slovenija

Ostali podatki podjetja, kot tudi banke, Delavska hranilnica d. d. Ljubljana, ostajajo nespremenjeni.

Mobilna aplikacija ACE.Trade je že ustrezno posodobljena in nove podatke najdete tudi na kartici “EUR Denarnica”, ki si jih lahko posredujete tudi na vaš mail naslov.

Hvala za pozornost pri izvedbi nadaljnjih nakazil.

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo prek kontaktnega centra ali na naslovu info@ace.trade.

--

--

--

ACE.Trade - Quick Dive into the Crypto World #ACETrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Urska Saletinger

Urska Saletinger

Head of Corporate Communications @Abelium - Research and Development | CMO ACE.Trade

More from Medium

He’s got his whole life ahead of him… and I’m only a piece of it.

STYLES CRAZE — Women’s Health and Beauty Care.

Why do Liminal spaces feel so familiar?

A Twenty-Twenty Story