Meet Democracy and Insecurity — advertising agency’s worst enemies

An unsure client is troublesome. It’s almost guaranteed that a project with a beginner or an insecure client takes time and little more time. In the worst scenario you have to do things multiple times and in the end the result doesn’t satisfy anyone. Maybe it’s good to open this a bit more. So may I introduce you to Insecurity?

How do I know this is really good?

If you aren’t accustomed to buy services from an advertising agency, you most likely can be a little insecure at dealing with one. The most common question that we bump into is “How do I really know that this is good?” This is a very typical question after we have presented some new visual designs like a new business logo or a website layout. Of course it’s a good question and justified one. We all want to get the best possible outcome for the money we spend. But how far can you go with that?

I know that some graphic designers make many versions, many proposals, to satisfy the client. In some cases all the other versions are total crap, made only for the purpose to bluff, so that the client is happy for the version designer prefers. By offering alternatives you can steer the client into making the right decision. But there is a big risk in this kind of practice — what if the client chooses the crap one? And with that you have to live with.

Sometimes I have recommended insecure clients to look around, make some bench marking. I recommend them to explore competitor’s visual appearance and to make conclusions about it. And it’s always a good thing to compare the new layout to the old one. That usually does the trick, because it’s very common that the client’s old webpages or other visual elements are badly out of date. Or sometimes I just ask them to trust the expert. Because that is just the thing he is paying for.

Sometimes none of these good advises works. And the client chooses to ask comments from colleagues, friends, family or neighbors. This is the moment that Democracy is introduced to the design process.

I’ll ask the other guys!

No, no, no, no. If it’s possible to prevent this horror show, please try! We all have opinions about things and asking around gives you only more opinions to struggle with. You hardly ever get any rationalized answers. Most likely what you get is “I just don’t like this.” Or “This makes me unhappy.” Or “Blue is not my favorite.” Or “There’s something wrong about this, I don’t know what, but there is.” Or “What’s wrong with your old one?”

If I can say, democracy just doesn’t work when you are choosing new image for your company. Especially if you’re asking for opinions from people who don’t have any glue of your business. It rarely works when the 10-headed jury is mixed in the process. So what I suggest is to trust yourself and your own intuition. After all someone’s have to make the final decision. Do you want to do it the hard way or the easier way?

Best hints for unsure client

1. Choose an advertising agency which expertise you are convinced on.

2. Explore show cases and references. If they look good in your eyes, then the office is right for you.

3. Convince the expert of your own vision. But stay out of the details. Give the expert free hands to refine your vision.

4. Trust the expert when it’s time to make the decision. If he can justify the work well, believe him!

5. New logo is a big thing. We know. And we know it’s hard to make a decision about something so big. But in time you get used to it and soon it starts to live its own life. And as time goes by everybody will recognize your new logo as a new step forward. Just like it’s meant to be.

Saanko esitellä demokratian ja epävarmuuden — mainostoimiston pahimmat viholliset

Epävarma asiakas on työläs. Projekti asiakkaan kanssa, joka ei ole tottunut ostamaan palveluja mainostoimistolta tai joka muuten on epävarma tekemään päätöksiä, vie aikaa. Pahimmassa kauhukuvassa mainostoimisto joutuu tekemään monikertaisen työn, eikä lopputulos tyydytä ketään. Ehkä on hyvä kuitenkin avata tätä hieman enemmän. Joten saanko esitellä epävarmuuden?

Miten voin olla varma, että tämä on oikeasti hyvä?

Jos et ole tottunut ostamaan palveluja mainostoimistolta, olet mitä luultavimmin hieman epävarma. Yleisin kysymys, johon me törmäämme tällaisten asiakkaiden kanssa on ”Kuinka voin olla varma, että tämä on oikeasti hyvä?”. Se on hyvin tyypillinen kysymys sen jälkeen, kun olemme esitelleet jotain uutta visuaalista ilmettä, kuten logon tai www-sivujen layoutin. Eikä kysymyksessä ole mitään vikaa, se on ihan oikeutettu kysymys. Me kaikki haluamme saada rahoillemme parasta vastinetta. Mutta kuinka pitkälle kysymyksen kanssa voi mennä?

Tiedän, että monet graafikot esimerkiksi esittelevät asiakkaalle monta eri versiota, tekee variaatioita vain tehdäkseen asiakkaan valinnan helpommaksi. Jossain tapauksissa vaihtoehdot ovat tahallisesti todellista kuraa, jotta asiakas valitsisi sen oikean version. Tällainen on kuitenkin puhdasta manipulointia, jossa tarjotaan näennäinen valinnan mahdollisuus. Ja siinä piilee myös melkoinen riski — mitä jos asiakas valitseekin yhden niistä kuravaihtoehdoista? Sen valinnan kanssa myös graafikon on elettävä.

Joskus suosittelen, että epävarma asiakas katselisi vähän ympärille ja tekisi benchmarkkausta. Suosittelen tutustumaan kilpailijoiden logoihin ja brändeihin ja tekemään sen pohjalta omia johtopäätöksiä. Ja ainahan on järkevää vertailla uutta vanhaan. Se useimmiten onkin se olennaisin vertailu, sillä yleensä asiakkaan vanha yritysilme on pahasti ajasta jäljessä. Tai sitten joskus on vain parasta luottaa asiantuntijan sanaan. Sillä juuri siitä asiakas maksaa.

Joskus mikään edellä mainituista neuvoista ei auta. Ja asiakas päättää kysyä mielipidettä kollegoilta, ystäviltä, perheenjäseniltä ja naapureilta. Taputetaan lavalle siis demokratia.

Mitä jos mä kyselen vähän muilta?

Ei, ei, ei, ei. Onko mitenkään mahdollista välttää tämä kauhunäytelmä? Meillä kaikilla on mielipide asioista ja kysymällä kavereilta saat vaan kassillisen mielipiteitä, mutta et yhtään perusteltua vastausta. Luultavasti palaute on jotain tällaista ”Minä en vain pidä tästä.” Tai tällaista: ”Tämä tekee minut onnettomaksi.” Tai ”Sininen ei ole minun lempivärejäni.” Tai “Tässä on jotain pahasti vialla, mutta en osaa nyt sanoa mikä.” Tai ”Mitä vikaa siinä vanhassa oli?”.

Joten jos saan sanoa, demokratia ei vain toimi silloin kun olet päättämässä yrityksellesi uutta ilmettä. Ainakaan se ei toimi, jos kysyt mielipidettä ihmisiltä, joilla ei ole harmainta haisuakaan sinun bisneksestäsi. Koska se harvoin toimii vaikka kymmenpäinen raati olisi mukana bisneksessä. Joten parasta on luottaa omaan intuitioon. Jonkun on kuitenkin viime kädessä tehtävä päätös. On sinun valintasi haluatko tehdä sen helpomman vai vaikeamman kautta?

Vinkit epävarmalle asiakkaalle

1. Valitse mainostoimisto, jonka ammattitaitoon ja osaamisen luotat.

2. Tutki toimistojen työtä ja tutustu referensseihin. Jos ne näyttävät sinusta hyvältä, toimisto on varmasti oikea sinulle.

3. Kerro asiantuntijalle oma visiosi ja vakuuta hänet. Mutta älä mene liian tarkkoihin yksityiskohtiin. Paras tulos syntyy, kun ammattilaisella on vapaat kädet.

4. Luota asiantuntijaan. Jos hän osaa perustella työnsä hyvin, usko häntä.

5. Uusi logo on iso juttu. Me tiedämme sen. Me tiedämme myös, että isoista jutuista päättäminen on vaikeaa. Mutta ajan myötä uusi alkaa näyttää tutulta ja koko ajan entistä paremmalta. Ja kaikki alkavat tuntea sen osana sinun brändiäsi. Juuri niin kuin on ollut tarkoituskin.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.