Isplati li se oglašavati tijekom središnjih informativnih emisija na TV-u?

AdScanner
AdScanner
Jan 15 · 2 min read

Nije nepoznanica kako su gledatelji u Hrvatskoj još uvijek povezani sa središnjim informativnim emisijama, naime, više od polovice kućanstava prisutnih pred televizorom u periodu od 18:30 do 20:20 gleda upravo jednu od tih emisija. Upravo je period od 18:30 do 20:20 jedini period u danu kada je gledanost triju glavnih nacionalnih kanala (HRT1, RTL Televizije i Nove TV) značajnije iznad svih ostalih kanala zajedno.

Zakonska ograničenja vezana za oglašavanje unutar informativnog programa čine taj prostor još vrjednijim, kako za oglašivače, tako i za televizijske kuće.

Uzimajući u obzir navedeno, središnje informativne emisije su savršeno mjesto za oglašavanje proizvoda široke potrošnje. Oglašivači poznaju svoju publiku, stoga i ne čudi kako 50% oglašavanja tijekom središnjih vijesti čine upravo proizvodi široke potrošnje. — S obzirom da nam je pitanje u naslovu isplati li se oglašavati za to vrijeme, mislim da bi bilo bolje staviti da je to dobro vrijeme za oglašavanje općenito a to su, poznavajući svoju publiku najviše prepoznali oglašivači proizvoda robe široke potrošnje te bi i drugi sigurno imali benefita od oglašavanja u to vrijeme.

Ako ste zainteresirani za još vise saznanja o informativnim programima te mogućnostima oglašavanja, javite nam se:

Maša Topić, Product Manager Audience Data, mtopic@adscanner.tv

About AdScanner:

AdScanner is a Croatian marketing technology startup that provides big data solutions for leading-edge TV business models. Founded in 2012, AdScanner is active in Croatia, Austria, Germany, Bulgaria and Serbia. It has implemented a proprietary algorithm for automated video recognition, while developing its own Rapid Data Vectoring technology, collecting and integrating advanced TV audience data across a variety of TV platforms. For more information, follow AdScanner at twitter.com/adscannerdata, medium.com/adscanner and adscanner.tv.

adscanner

👁🧲 Enriching the TV ecosystem through data-driven approaches

AdScanner

Written by

AdScanner

👁🧲 Enriching the TV ecosystem through data-driven approaches.

adscanner

adscanner

👁🧲 Enriching the TV ecosystem through data-driven approaches

More From Medium

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade