adscanner
Published in

adscanner

Pay TV vs. zemaljski kanali — Kako Hrvati koriste TV usluge?

Koliko Hrvati koriste svoju Pay TV uslugu? Koliko gledaju kanale dostupne zemaljskim putem, a koliko koriste dodatne usluge koje pružaju Pay TV operateri? Podijelili smo Hrvatsku na pet regija i analizirali korištenje dodatnih kanala kod korisnika Pay TV usluga.

Na nacionalnoj razini kućanstva prosječno provode samo 33% pred dodatnim kanalima koje u svojoj usluzi nude Pay TV opearateri, dok ostatak vremena provode pred kanalima koji su dostupni i zemaljskim putem.

Slavonci najviše vremena provode pred TV-om općenito, a najveći indeks u odnosu na cijelu populaciju ostvaruju gledajući dodatne Pay TV kanale. Istra i Lika slijede u stopu, s jednakim indeksom gledanja dodatnih kanala, no mnogo manjim indeksom gledanja kanala dostupnih Zemaljskim putem.

Dalmacija ostvaruje potpuno drugačije rezultate, najmanje koristi dostupnu dodatnu uslugu Pay TV kanala, dok ima visok indeks korištenja zemaljskih kanala.

Zagreb i Središnja Hrvatska najmanje koriste TV, kako zemaljske kanale s nacionalnom koncesijom, tako i Pay TV kanale dostupne putem usluga Pay TV operatera.

Upoznajte svoju publiku te im prilagodite svoje poruke kako bi postigli maksimalni učinak reklamne kampanje. Želite li saznati više o tržištu oglašavanja i suvremenim oglašivačkim alatima, javite nam se:

Maša Topić, Product Manager Audience Data, mtopic@adscanner.tv

About AdScanner:

--

--

👁🧲 Enriching the TV ecosystem through data-driven approaches

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
AdScanner

👁🧲 Enriching the TV ecosystem through data-driven approaches.