Sy het ja gesê.

Wat my vrou alles voor ja gesê het toe ons trou.

Ek en Toinette op ons troudag.

Dit is nou dag drie dat jy net twee ure se slaap in het, ek het gehoor hoe die baba huil deur die aand en hoe jy haar kalmeer deur vir haar te sing.Jy borsvoed haar so ek kan nie veel doen behalwe by die kamerdeur staan en bid nie.

Jy het gister uit die bloute gesê ek is ñ goeie Pa nadat ek die vorige aand nors was toe ek jou moes help met ons kind.

Ek het jou elf jaar terug ontmoet by ñ swembad. Ek het om die hoek gekom en gesien hoe jy ñ bollemakiesie doen daarin, en gewonder wie die meisie is.

Hierdie meisie wat woorde soos flink en fliks vergestalt in haar doen en late, soos om gister aand ñ heerlike stir fry te maak met ñ koorsige kind op jou heup. Dit is wie jy is, want ek is nie goed met kos maak nie, maar jy het ja gesê vir dit ook, vir my, maar dit is nie al waarvoor jy ja gesê het nie.

31 Maart 2012 het jy ja gesê vir ñ hele paar ander dinge wat jy nie eers geweet het jy instem tot nie.

Ek en die Mevrou op daardie impulsiewe kamp.

Jy het ja gesê vir ñ man wat skielik besluit hy wil vir die naweek weggaan op ñ Vrydag middag half vier. Jy het ja gesê om hom te help om alles gepak te kry teen kwart oor vier, jy het ja gesê vir daardie vyf en veertig minute van haas asook baie ander haastige besluite daarna.

Jy het ja gesê om sagmoedig te wees wanneer ek oorsensitief is en onregverdig reageer, jy het ja gesê om die reën te wees wat die hitte breek.

“Ek weet jy is bang, maar jy hoef nie te wees nie, die koors gaan nou nou breek, moenie bang wees nie”, het jy gesê toe ek te vinnig ongevalle toe ry met ons kind en stry kry met jou daaroor. Jy het ja gesê om liefde te laat wen.

Daar is een ding wat jy nie ja voor gesê het nie, wat jy nog elke keer geweier het om voor ja te sê, jy het nog nooit ja gesê om dinge teen my te hou nie.

Jy het ja gesê vir die hele 70 maal sewe en nie net sekere dele daarvan nie.

Toinette in volle Ma mode.

Jy het ja gesê om foute wat hulself herhaal te vergewe, selfs 490 keer. Jy het ja gesê om oor daardie foute te praat eerder as om hulle te vermy, dit is moeilik want vergifnis het nie kragstuur nie, maar jou hande bly op die stuurwiel vir elke sentimeter daarvan, want dit is wie jy is.

Jy het ja gesê om jou loopbaan wat oppad was na die drome wat jy daaroor gehad het eenkant te sit om Kimberley toe te trek saam met my.

Dié vreemde dorp het jy ook op jou manier jou eie gemaak, ja gesê daarvoor. Jy het ja gesê om ons huis te versorg en dit ñ plek te maak waar mens wil wees.

Jy het ja gesê.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.