ขอถามหน่อยครับ สำหรับการทำงานแบบไม่มี Estimate ขนาดงาน จะรู้ได้ไงยังไงครับว่า ในสัปดาห์นึง ทีมมีคว…
Sarunyhot
1

“เราจะรู้ว่าเรารับงานได้มากแค่ไหนในหนึ่งสัปดาห์”

สวัสดีครับ

เราจะรู้ว่าเรารับงานได้มากแค่ไหนในหนึ่งสัปดาห์ด้วยการนับจำนวนงานที่ทำเสร็จครับ เมื่อเก็บข้อมูลสักระยะเราจะได้ตัวเลขเฉลี่ยที่พอจะใช้อ้างอิงได้ — นี่เป็นหลักการที่ใช้ใน Kanban นะครับ บทความเรื่องนี้ที่ผมเขียนไว้ครับ

มีประเด็นนึงสำคัญครับ การไม่ Estimate กับการไม่แบ่งงานย่อยต่างกันนะครับ ถึงแม้ Kanban จะไม่บังคับว่าต้องมีการประเมินขนาดของงานและไม่ได้บังคับด้วยว่างานจะต้องเล็ก แต่เวลาทำงานจริงแล้วทีมส่วนใหญ่จะรู้ว่า เออ งานนี้ไม่เสร็จในหนึ่งสัปดาห์แน่นอน แล้วจะเริ่มย่อยงานให้เล็กลงเองโดยธรรมชาติ แต่การย่อยงานนั้นไม่ได้จำเป็นว่าต้องมีขนาดงานประกบด้วย เช่น ไม่จำเป็นต้องบอกว่างานนี้ขนาด 3 แต้ม 5 แต้มครับ

ความเชื่อของผมคือสุดท้ายแล้วการประเมินขนาดของงานก็มีความผิดพลาดอยู่ดี อาจจะเยอะด้วย เป็นไปได้ว่าตัวเลขเหล่านั้นจะถูกเอาไปใช้ในทางที่ผิดครับ เช่น งานทั้งหมดที่ต้องทำมี 200 แต้ม ดังนั้นใช้เวลา 5 สปริ้นท์ก็น่าจะเสร็จ แต่ถ้างานจริงมันไม่ใช่ 200 แต้มล่ะ ถ้ามันมากกว่าล่ะ?

ขอโทษที่ตอบช้าครับ ผมเพิ่งเห็นข้อความ ขอบคุณครับ ☺

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.