Lead Time + Cycle Time และร้านพิซซ่า

อธิบายความสัมพันธ์ของ Lead Time และ Cycle Time อย่างง่ายด้วยกรณีศึกษาจากร้านพิซซ่า

Lead Time vs. Cycle Time — Simply Explained

Lead Time คือเวลาที่นับตั้งแต่ลูกค้าสั่งของจนได้ของตามสั่ง เป็นเวลาที่เกิดจากมุมมองและความรู้สึกของลูกค้า ในเรื่องของซอฟต์แวร์ก็เช่น เมื่อลูกค้าประกาศว่า “ฉันอยากได้สิ่งนี้” Lead Time ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

Cycle Time คือเวลาที่ทีมใช้ในการทำความต้องการของลูกค้าให้เป็นจริงขึ้นมา ถ้ากระบวนการมีขั้นตอนมาก มีทีมที่เกี่ยวข้องมากก็เป็นไปได้ที่จะมี Cycle Time หลายช่วงครับ เช่น

  • Cycle Time 1 = การวิเคราะห์ความต้องการ
  • Cycle Time 2 = การออกแบบระบบ
  • Cycle Time 3 = การพัฒนาระบบ
  • Cycle Time 4 = การทดสอบระบบ
  • Cycle Time 5 = การส่งมอบระบบ

สุดท้ายแล้ว Cycle Time ทั้งหมดจะถูกนำมารวมเป็นส่วนหนึ่งของ Lead Time … บางครั้งเวลา Cycle Time จริงๆอะไม่นานแต่ทำไม Lead Time นาน? เช่น ทำพิซซ่าจริงๆแล้วแค่ 10 นาทีก็เสร็จ แต่ทำไมโดยเฉลี่ยแล้วลูกค้าต้องรอตั้งครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้กิน? — เพราะทุกขั้นตอนมี “คิว” นั่นเอง เวลาส่วนใหญ่ที่เสียไปเป็นเวลาที่ไม่ได้เพิ่มคุณค่าอะไรให้ลูกค้าเลยเพราะงานนั้นถูกวางอยู่เฉยๆในใบออเดอร์ยาวปรื้ด วางอยู่บนโต๊ะพักอาหารตัวยาว … ทิ้งไว้ใน Product Backlog หรือเข้าแถวรอทดสอบและส่งมอบขึ้น Production System

การลด Lead Time เพื่อเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้าไม่ได้แปลว่าหาทางทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลด Cycle Time เพียงอย่างเดียว มีประเด็นเรื่องการบริหารจัดการคิวให้เป็นระบบด้วยครับ — ที่เค้าเรียกว่า Limit Number of Work In Progress (WIP) นั่นเอง

มันก็เป็นประมาณนี้แหละครับ ☺


ผมเขียนบทความนี้เพราะอยากเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต ซอฟท์แวร์ให้ดีขึ้นตามความเชื่อและประสบการณ์ของผม ถ้าเพื่อนๆเชื่อในแนวทางเดียวกัน เรามาช่วยกันคนละไม้คนละมือทำให้สังคมของเราดีขึ้นครับ จะแชร์บทความนี้ผ่าน Social Network หรือจะแบ่งปันเรื่องราวนี้ให้คนที่นั่งข้างๆฟังบ้างก็ได้

The Future Has Arrived — It’s Just Not Evenly Distributed Yet, William Gibson

อนาคตอยู่ตรงนี้แล้ว เรามีหน้าที่ต้องถ่ายทอดมันออกไปให้คนอื่นได้สัมผัสสิ่งดีๆร่วมกันครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.