Test Automation Backlog

ถ้าเราไม่แน่ใจว่าฟังก์ชั่นไหนของซอฟต์แวร์ที่เราควรลงทุนทำ Automated Tests บ้างและอะไรควรทำก่อนหลัง คุณเฮนริก คนิเบิร์กให้คำแนะนำไว้ว่าเราควรสร้าง Test Automation Backlog ขึ้นมาแบบง่ายๆ และใช้หลักการแบบนี้ในการจัดเรียงลำดับความสำคัญของมันครับ

1 กำหนดว่าเราต้องเทสอะไรบ้าง

ไล่ดูซอฟต์แวร์ของเราแล้วได้ข้อมูลมาแบบนี้

 • Change skin
 • Security alert
 • Transaction history
 • Block account
 • Add new user
 • Sort query results
 • Deposit cash
 • Validate transfer

2 แบ่งประเภทของฟังก์ชั่น

ต่อมาเราจะแบ่งประเภทของพวกมันด้วยปัจจัยสามข้อดังนี้ครับ

 1. ความเสี่ยงของตัวฟังก์ชั่นเอง — ถ้าเป็นส่วนที่สำคัญมากเกิดบั๊กขึ้นมาก็จะเป็นเรื่องร้ายแรง ดังนั้นพวกนี้ก็จะมีความเสี่ยงมาก
 2. ค่าใช้จ่ายของการทำ Manual Test — ถ้าเราต้องเทสด้วยมือ มันจะใช้เวลาซักเท่าไรในแต่ละครั้ง
 3. ค่าใช้จ่ายของการทำ Automated Test — ถ้าเราต้องลงทุนทำ Automation ให้ส่วนนี้ มันจะเป็นการลงทุนที่สูงแค่ไหน?

กรอกข้อมูลลงไปได้แบบรูปข้างบน

3 เรียงลำดับฟังก์ชั่น

สุดท้ายเราก็เรียงลำดับตารางที่มีออกมาเป็นแบบนี้

เพราะเรามีเวลาและพลังงานจำกัดดังนั้นเลือกทำเฉพาะอะไรที่คุ้มค่าก่อนครับ ตัวอื่นๆไว้ค่อยว่ากัน


ผมเขียนบทความนี้เพราะอยากเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต ซอฟท์แวร์ให้ดีขึ้นตามความเชื่อและประสบการณ์ของผม ถ้าเพื่อนๆเชื่อในแนวทางเดียวกัน เรามาช่วยกันคนละไม้คนละมือทำให้สังคมของเราดีขึ้นครับ จะแชร์บทความนี้ผ่าน Social Network หรือจะแบ่งปันเรื่องราวนี้ให้คนที่นั่งข้างๆฟังบ้างก็ได้

The Future Has Arrived — It’s Just Not Evenly Distributed Yet, William Gibson

อนาคตอยู่ตรงนี้แล้ว เรามีหน้าที่ต้องถ่ายทอดมันออกไปให้คนอื่นได้สัมผัสสิ่งดีๆร่วมกันครับ

Like what you read? Give Piyorot a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.