Photo by Daniel Andrade on Unsplash

ARDUINO SERIES

NodeJS Express Server ile Arduino Etkileşimi (Blink)

İlk yazımızda Arduino üzerinde basit bir Led yakmaya çalışmıştık. Bunun için öncelikle Arduino IDE kullanmıştık. Sonra’da aynı örneği (http://johnny-five.io/) JS kütüphanesi sayesinde NodeJS ile çalıştırmıştık.

Kodu Node Server üzerinde çalıştırmanın bize kazandırdığı ufkumuzu geliştirdiği durumlar var. Node üzerinde bunu çalıştırabiliyor olmak Web Server olsun, Desktop uygulaması olsun veya bir Worker (AI, Crawler, Processing) olsun bir çok farklı durum için Arduino ile beraber çalışacak projeler geliştirebilirsiniz.

Ben aşağıda bu durumu Express Web Sunucu ile deniyor olacağım. Kod oldukça basit 3000 portunda bir Web sunucu ayağa kaldıracağız. Bu web sayfasına her giriştede % 2 bir mod alarak Led on/off komutları göndereceğiz.

NodeJS Express ile Arduino Bağlantısı

Kodu çalıştırdığımızda hem Board hemde Express Sunucumuz aktive oldu

Uygulamamız Çalıştırdık..

Yapmamız gereken localhost:3000 adresine arka arkaya refresh etmek. LED her seferinde LED farklı status yanıp, söndüğünü görebilirsiniz.

Led Status…

Aslında çok basit bir uygulama ama JS sayesinde Arduino ile yaptığınız Hobi projenizi geliştirmek sizin hayal gücünüze kalmış 😄

LED status ON

Kod Örneği

Referanslar

Okumaya Devam Et 😃

Bu yazının devamı veya yazı grubundaki diğer yazılara erişmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store