Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi ve Doğal Dil İşleme Arasında Ne Fark Vardır ?

Yapay zeka, yazılımın insan zekasına benzer şekilde davranması ve buna göre davranışlarda bulunmasıdır.

Doğal Dil İşleme, yapay zekanın bir alt kümesi olarak düşünebiliriz. Dili anlayan sistemlerdir.

Makine Öğrenmesi, de yapay zekanın bir alt kümesi olarak düşünebiliriz. Deneyimler üzerinden öğrenen sistemlerdir.

Doğal Dil İşleme Makine Öğrenmesi: Dili anlama yeteneğini öğrenen sistemdir.

Aşağıdaki grafikte karar alma algoritmalarının tipleri verilmiştir.

  • Kural bazlı: Verinin içerisindeki bir özelliğin Boolean değerine göre ne yapılması gerektiğine karar verilir.
  • İstatistiksel Sonuca Varma: Sayısal veriler üzerinde istatiksel sonuçlar çıkararak bunlar üzerinden kararların verilir. İstatiksel çıkarımlar için basit regresyon analizi gerçekleştirilir.
  • Makine Öğrenmesi : Sayılardan soyutlanmış gelişigüzel veri üzerinden belli özelliklere göre yapılan sınıflandırma işlemlerine göre karar verilir.
  • Yapay Zeka: Gelişigüzel veri üzerinde hangi metodolojinin en iyi çalışacağını kendisinin seçtiği mekanizmanın karar vermesidir.

Doğal dil işleme yöntemi de buradaki karar verme mekanizmalarından birisi kullanılarak gerçekleştirilebilir. Ama temelde Makine Öğrenmesi ile yapılan Doğal Dil İşleme yönteminde arka planda olasılık, istatistik, lineer cebir gibi matematiksel işlemler gerçekleştirilir.

Okumaya Devam Et 😃

Bu yazının devamı veya yazı grubundaki diğer yazılara erişmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

--

--