Al'ijma Foundation
Published in

Al'ijma Foundation

Seene par haath bandhne wali Hulb Tai R.D ki Musand e Ahmad mein Mawjood Hadees Zaef hai (Part 7)

Kifayatullah Sanabali ke Risale “Izalat ak Kharab an Tauseeq Simak bin Harb” ka usuli aur tehqiqi jaiza

Kifayatullah Sahab ne Simak bin Harb rh ki tauseeq sabit karne ke liye pura ek risala likha hai jiska naam hai “Izalat al karab an tauseeq Simak bin Harb” aur fir unki tauseeq sabit karne ki koshish ki hai bahot saare aise usool istemal karke jinka radd woh khud aur unke hum maslak ulama ne Dusre rawiyo ke talluq se kar chuke hai jab woh rawi unke maslak ke khilaaf riwayat bayan karte.inshaallah hum is risala ka jawab isliye de rahe hai isliye nahi ki humein Simak bin Harb r.h ko zaef batana hai balki hum batayenge ki gair muqalid ki khud ke usul se Simak bin Harb ki tauseeq sabit nahi hoti.

Kifayatullah Sahab kehte hai “Simak bin Harb r.h ko Imam bukhari shawahid,muslim sunan arba ke rawi hai yeh siqah hai muhaddisin ki ek badi jamaat ne in ki tauseeq ki hai — chunanche aage hum 35 mohaddisin se inki tauseeq pesh karenge inshaallah.”

Jawab:-Kifayatullah Sahab se hum puchna chahenge ki jo yeh baat apne pesh ki Simak bin Harb ke talluq se yeh to yazeed bin abi ziyad jo Tark e rafulyadain ke rawi hai unke talluq se bhi bilkul fit beth ti hai.unki bhi hadees ko talliqan Imam bukhari ne apni sahih mein laaya hai,issi tarike unki riwayat muslim mein mawjood hai aur woh bhi sunan e arba ke rawi hai toh fir unpar toh aap ke hum maslak jarh par jarh karte hai jaise albani Sahab aur dusre. Kya us waqt yaad nahi aata ki yazeed bin abi ziyaad bukhari shwahid aur muslim aur sunan arba ka rawi hai.aur inshallah aap jo mohaddsin ke qaul pesh karenge inshaalah uska jawab hum aapke ghar ke usul se hi uska jaiza pesh karenge ki kya aap log aisi tauseeq qubul karte hai ki nahi.

Aage kehte hai ”Sirf ikrimah se inki riwayat par jarh ki gayi hai aur baaz ne akhiri mein inka hafiza ko mutagayar batlaya hai lihaaza inki jo riwayat ikrimah ke alawa degar riwayat se hai aur ibatadayi zamane ki hai woh bila shak wa shuba sahih hai aur in riwayat mein yeh siqah hai hai”

Jawab:- Kifayatullah Sahab ka kehna ki jarh sirf an ikrimah mein hi ki gayi yeh unki khush fehmi hai aur usse woh awaam ko dhoka de rahe hai.inshaalah hum aage chand misal pesh karenge jisme muhaddisn ne gair ikrimah ki sanad mein bhi jarh ki hai aur aisi ibarat bhi dikhenge ki Kifayatullah Sahab jo ikramah wali sanad ko zaef kar rahe khud saiyul hifz hokar ussi sanad se tauseeq bhi sabit karenge.

Aage kehte “Sab se phele hum Simak r.h se mutalliq jarh ke aqwal ka jaiza lete hai aakhir mein hum 35 mohaddisin se inki tauseeq pesh karenge”

Jawab:- inshaallah hum bhi koshish karenge ki Kifayatullah sahab jin jarh ka jaiza lenge uska jaiyza le.

Sabse pheli baat hum yeh bata chahte hai ki Kifayatullah Sahab ne jo yeh ek propaganda kiya hai ki muhaddissin ne sirf an ikrimah mein hi kalam kiya hai uska tehqiqi jaiza lete hai.Taaki pata chale ki muhaddissin ne Gair Ikrimah ki sanad mein bhi Simak bin Harb r.h par jark ki hai.Jisse kifayatullah sahab ka dhoka wazeh hojayega.

Muhaddisin ne Simak bin Harb r.h par alag-alag tarike ki jarh ki hai jo hum batadeta pesh karte hai:-

1.Talqeen qubul karne ki jarh

2.Muztarib ul hadees ki jarh

3.Munfarid ho toh hujjat nahi hai.

4.Hafize par kalam

Yeh jarh bahot ahem hai aur baaki aur bhi jarh jisse hum naqal karenge inshallah.lekin hum zyada in 4 par tawajooh karenge kyuki Kifayatullah Sahab ne puri apni taqat issi mein waqf ki hai.

Kifayatullah Sahab ne Simak bin Harb par talqeen qubul karna aur muztaribul hadees ki jarh ko sirf an ikrimah ki sanad ke saath mehmool karne ki pur koshish ki hai jis se sabit karne ke liye unhone muhaddisin ke kuch aqwal naqal kiye hai.usme se kuch hum yahan par naqal kardete hai.

1.Talqeen qubul karne wali jarh ko sirf an ikrimah mein hi sabit karne ke liye Imam Shoba se qaul naqal karte hai ki:-

“Imam Shoba kehte hai Simak ne mujhe ikrimah se yeh riwayat “hadees ke alfaaz” kai baar bayan ki hai aur log basa awqat inhe talqeen karte aur kehte an ibn abbas? Yaani kya ibn abbas rd se marwi hai? Toh Simak kehte : haan — lekin meine kabhi inhe talqeen nahi ki” [Al zuafa al kabir lil uqaili j2/pg 178, Ilal marifat al rijal Imam Ahmad j1/ pg 395].isi tarike se ek qaul Kifayatullah Sahab ne Qazi Sharik r.h se bhi laaya hai.

Jawab:-Kifayatullah sahab ka yeh kehna ki Simak takqeen qubul karte thai yeh jarh jitney bhi muhaddisin ne naqal ki hai iska wasta sirf an ikrimah ki sanad se hai yeh mahez Kifayatullah Sahab ki mann maani taweel hai jarh ki jisse woh awaam ko dhoka dena chahte hai.

Apne is dhoke ka daromadar Kifayatullah sahab ne Imam Shoba r.h ke qaul par rakha hai jisse humne phele pesh kar chuke hai.

Hum aap logo bata dena chahte hai ki Imam Shoba se sirf yeh hi jarh naqal nahi hai balki unhone Simak ki hadees ka inkaar bhi kiya hai jo Simak ne Musab bin Saad se riwayat ki hai.[Al Jarh wa Tadeel j1/pg157].yeh riwayat gair e ikrimah se riwayat ki hai Simak ne.

Isi tarah se Imam Shoba ne ,hazrat ibn umar rd ki hades mein bh Simak ki khata batayi jisme woh hadees ko marfu bayan karte hai aur unke alawa tamam log us hadees ko riwayat karne wale mawqufan riwayat karte ha.[Al jarh wa tadeel j1 /pg 158] yeh riwayat bhi gair e ikrimah se riwayat ki hai Simak ne

2.Imam Nasai ne bhi Simak rh par Gair an ikrimah ki sanad mein talqeen qaubul karne ki jarh ki hai dekhiye j 3 pg 368 Hadees no 3295 (umm e hani rd ki hadees )aur j5 pg 105 Hadees no 5167 (Abu burda rd ki hadees )

  1. Imam Ibn hazm rh ne bhi Simak par gair an ikrimah ki sanad mein jarh ki hai

سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ وَهُوَ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ، شَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ

Simak bin Harb yeh talqeen qubul karte thai gawahi(Shahadat) di hai Shoba aur dusro ne.

[Al Muhalla j1/pg 175]

وَسِمَاكٌ ضَعِيفٌ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ، شَهِدَ بِهِ عَلَيْهِ شُعْبَةُ، وَغَيْرُهُ

Simak Zaef hai yeh talqeen qubul karte thai jaisa Shoba aur dusro ne shahadat di hai.

[Al Muhalla,j5/pg 356]

قُلْنَا: هَذَا خَبَرٌ سَاقِطٌ، لِأَنَّهُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ وَهُوَ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ عَنْ مُرَيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ — وَهُوَ مَجْهُولٌ

[Al Muhalla j6/pg140,pg168][Al Muhalla j6/168]

وَسِمَاكٌ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ شَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شُعْبَةُ، وَغَيْرُهُ

Simak bin Harb yeh talqeen qubul karte thai gawahi(Shahadat) di hai Shoba aur dusro ne.

[Al Muhalla j6/181]

yeh tamam hawale Gair e Ikrimah wali sanad ki hadees ke hai.Isis tarah se aur bhi bahot se hawale hai jahan par Imam Ibn Hazm r.h ne Simak bin Harb par jarh ki Gair ann Ikrimah ann Ibn Abbas ki sanad mein.

Imam Ibn Hazm ki jarh mein bhi Kifayatullah Sahab ne dhoka dene ki koshish ki hai yahan par bhi inhone is jarh ko an Ikrimah ke saath sirf khaas karne keliye Al muhallah se ek qaul naqal kiya ki Imam ibn Hazm kehte hai “Simak bin Harb zaef hai yeh Talqeen qubul karte thai jaise ki Shoba ne shahadat (gawahi) di hai [Al Muhalla j7/pg 406] hawal bhi galat diya hai”

Kifayatullah Sahab ne is qaul se bawar karana chaha ki ibn hazm ne apni jarh ka daromadar Imam Shoba ki shahadat par rakha hai aur Imam Shoba ki shadat sirf an ikrimah ki sanad ke saath khaas hai.

Humne phele hi bata diya hai ki Imam Shoba ne an ikrimah ki sanad wali hadees ke alawa bhi Simak ki hadees par jarh ki hai jaise musab bin saad ki hadees aur ibn umar r.d ki hadees jaha woh mawquf hadees ko marfu bayan kardete thai.barhaal agar Kifayatullah Sahab thodi aur mehnat karte toh unke pata chalta ussi Al muhalla mein Imam ibn hazm ne talqeen wali jarh in alfaaz ke saath bhi naqal ki hai bahot se maqamat par “Simak bin Harb zaef hai yeh talqeen qubul karte thai jaise shahadat (gawahi) di hai Shoba aur wagera (dusro ne) [Al muhalla j5/pg 356]”. Toh lafz “wagaira” mein Imam Nasai bhi aayenge jinhone Simak par talqeen ki jarh kar rakhi hai.Imam Darqutni r.h ne toh Simak par “Siyul Hifz” ki jarh bhi ki hai.[al ilal darqutni 13/pg184]

Toh yeh baat sabit hoti hai ki Simak par sirf an ikrimah yaa an ikrimah an ibn abbas ki sanad mein hi talqeen ki jarh nahi balki dusri hadeeso mein bhi hai.

3.Abdul haq ashbaili r.h :-

EK hadees naqal kane ke baad kehte hai Simak talqeen qubul karte hai Al ahkam al wusta j4/pg 87]

dusri jagah farmate hai zyadati ke saath “jaise zikr kiya nasai aur dusro ne [Al ahkam al wusta j4/pg 112]”Simak rh ki talqeen qubul karne wali baat Imam abdul haq ashbaili ne gair e ikrimah wali sanad ki hadees mein kaha hai.

4.Imam ibn qattan al fasi:-

Simak talqeen qubul karte thai[Al bayan al wahem wal ihaam j4/pg 52,53 raqam 1489&1491][ j6/pg 661].Imam ibn qattan al fasi ne bhi Simak rh ki talqeen qubul karne wali baat gair e ikrimah ki sanad mein kaha hai.

5.Allama Manawi khete hai:

قال ابن القطان: فيه سماك بن حرب يقبل التلقين

ibn qattan ne kaha ki Simak bin Harb talqeen qubul karte thai.[Faiz ul qadeer j6/pg283 shamela]. Allam manwai ne bhi Simak rh ki talqeen qubul karne wali baat gair e ikrimah ki sanad mein kaha hai.

6.Ibn mulaqan farmate hai: Apni kiatb al badr al muneer [j9/pg 531] mein naqal karte hai ki:

قَالَ ابْن الْقطَّان: وَهُوَ من رِوَايَة شريك عَن سماك عَنهُ وَلم يبين ذَلِك عبد الْحق وَسَبقه إِلَى ذَلِك ابْن حزم وَأَنه قَالَ هَذَا خبر سَاقِط لِأَن شَرِيكا مُدَلّس وَسماك ابْن حَرْب يقبل التَّلْقِين

Ibn qattan al fasi rh kehte hai yeh riwayat sharik ne Simak se aur Simak ne hanash se riwyat ki hai abdul haq ashbaili rh ne isko bayan nahi kiya aur usse phele ibn hazm rh ne bhi isko bayan nahi kiya woh kehte ha yaani ibn hazm rh yeh khabar saqit hai is wajah se ki sharik mudallis hai aur Simak woh talqeen qubul karte thai.

Mazeed dekhiye [Al badr al muneer j9/pg 682]

سماك بن حَرْب وَهُوَ يقبل التَّلْقِين

6.Allama Abu ishaq huwaini jo shaikh Albani ke shagird hai hai kehta hai Simak talqeen qubul karte thai[Al nafila j2/pg31]

قلت: يعني برفعه، وسماك كان يقبل التلقين

Allama huwaini ne bhi gair e ikrimah ki sanad mein Simak rh par talqeen wali baat kahin hai.

7.Isliye Imam ibn hajr ne bhi taqreeb ut tehzeeb mein kaha ki yeh yaani Simak kabhi kabhi talqeen qubul karte thai.

2624-سماك بكسر أوله وتخفيف الميم ابن حرب ابن أوس ابن خالد الذهلي البكري الكوفي أبو المغيرة صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن [يلقن] من الرابعة مات سنة ثلاث وعشرين خت م

2.Muztarib wali jarh ko An ikrimah ke saath khaas karne ka jawab:-

Kifayatullah Sahab kehte hai Imam Ahmad ne muztarib ki jarh ka talluq khaas an ikrimah An ibn abbas ke Tarik se hai chunanche Imam Ahmad ke dusre shagird Imam ashram rh ne Imam Ahmad ki jarh in alfaaz mein naqal ki hai “ikrimah se Simak ki riwayat muztarib hai” [al naf al shuzi pg 326]

Imam Ahmad ki ilal se ibarat pesh ki hai “Simak , ikimah an ibn abbas ki riwayat ko marfu bana dete thai.”

وقال يعقوب بن شيبة قلت لابن المديني رواية سماك عن عكرمة فقال مضطربة

Ali ibn madni se hafiz yaqoob ne pucha : ikrimah se Simak ki riwayat kaisi hai? Toh unhone kaha : Muztarib hai.[Tehzeeb ut Tehzeeb lil ibn hajr j4/pg 233]

Isi tarah Imam Yakoob bin Shayba aur Imam ibn hajr se bhi ibarat pesh ki hai.

Jawab:-Kifayatullah Sahab ne muztarib ul hadees ki jarh ko sirf An ikrimah ki sanad se khaas karna bhi dhoka hai. Is baat se humein koi ishkaal nahi hai ki Simak an ikrimah ki sanad mein muztarib hai lekin jaise Kifayatullah Sahab ne sirf an ikrimah se khaas karne ki koshish ki hai isse humein iskaal hai.kyuki unpar muztarib ul hadees ki jarh sirf an ikrimah ki sanad ke saath khaas nahi nahi balki muhaddisin ne uske alawa ki sanad mein bhi Simak ka iztirab bataya hai.jisse hum inshaallah apke saamne pesh karenge.

Phele hum kifayatulah Sahab ki un dalil ka jaiza lele jiinhe pesh karke unhone awaam ko dhoka dene ki koshish ki hai.

Dalil no 1:-Ali ibn madni se hafiz yaqoob ne pucha: ikrimah se Simak ki riwayat kaisi hai? Toh unhone kaha : Muztarib hai.[Tehzeeb ut Tehzeeb lil ibn hajr j4/pg 233]

Jawab:- Imam ali ibn madni se jo sawal pucha gaya hai us dekh kar hi pata chalta hai ki unse sawal sirf Simak an ikrimah ki sanad ke talluq se pucha gaya tha toh unhone us sanad ke talluq se kaha hai ki woh is sanad mein iztarab ke shikaar thai.ab isse yeh kehna ki jarh sirf an ikrimah ki sanad ke mutalliq hai hai toh mahez dhoka aur fareb hai.kyuki muhaddisin ne an ikrimah ki sanad ke alawa bhi Simak ki hadees mein iztirab bataya hai.

Dalil no 2:-Imam Ashram rh ne Imam Ahmad ki jarh in alfaaz mein naqal ki hai “ikrimah se Simak ki riwayat muztarib hai” [al naf al shuzi pg 326]

Jawab:- Kifayatullah Sahab ne jo yeh ibarat pesh ki hai yeh batakar ki yeh Imam Ahmad ka qaul hai sirf dhoka hai.kyuki is kitab yaani [al naf al shuzi pg 326] par jo ibarat mojood hai waha par kahin bhi Imam Ahmad r.h ka naam zikr nahi hai aur naa hi iske piche aur agle safaa par.

Al naf al shuzi pg 326 par sirf itna likha hai :

“كتاب الأثرم”: “أن حديثَ سِماك مضطرب عن عكرمة”

“Kitab al Ashram mein mawjood hai ikrimah se marwi Simak ki riwayat mein iztarab hai”.Hum Kifayatullah Sahab se kehna chahenge ki apki pesh karda ibarat mein humein Imam Ahmad ka naam dikha de agar naa dikha sakte hai toh meherbani karke apni khiyanat se awaam ko dhoka naa de Imam Ahmad ka naam wahan zikr karke.

Ho sakta hai yeh Imam ashram ki khud ka hi qaul ho jisse unhone Simak an ikrmah ki hadees ke talluq se likha ho apni kitab mein.jab tak Imam ashram asal kitab se yeh ibarat naa dikhade Imam Ahmad ke naam ke saath hamari guzarish hai Kifayatullah Sahab se ki woh yeh ibarat apne pass hi rakhe.

Kifayatullah Sahab lekin yahin par nai rukhe balki awaam aur ek dhoka dene ke liye aage bade aur yeh sabit karne mein lag gaye ki Imam Ahmad ke nazdeek Simak bin Harb siqah hai muztarib nahi hai.

Ab is talluq se unhone ek qaul pesh kiya Imam Ahmad ka ki “Simak bin Harb saleh hai abdulmalik bin umair se [Al jarh wa tadeel j4/pg279]”.ispar Kifayatullah Sahab kehte hai ki Abdulmalik bin umair kutub e sittah (yaani bukhari, muslim, tirmizi, Abu dawood, ibn Majah aur Nasai) ke maroof siqah rawi hai toh sabit hua Simak usse behtar hai Imam Ahmad ke nazdeek ba darje awla siqah hai.

Jawab:-Kifayatullah Sahab se hum yaha kehna chahenge ki yaha bahes yeh nahi chal rahi thi ki kaun kutub e sittah ka rawi hai kaun nahi balki yahan bahes yeh chal rahi thi ki Simak bin Harb ki haisyat riwayat ke talluq se Imam Ahmad ke nazdeek kiya hai.Imam Ahmad ki ibarat se Kifayatullah Sahab ne dhoka diya hai.Imam Ahmad ki ibarat jisse Kifayatullah Sahab ne naqal kiya hai usse wazeh hai ki woh Simak ko abdulmalik bin umair se behtar samjhte thai.ab Simak kitna behtar hai yeh tab pata chalega jab hum abdulmalik bin umair ke talluq se Imam Ahmad ke qaul dekhenge toh.

Imam Ahmad bin hanbal rh abdulmalik bin umair ke talluq se kehte hai zaef ul jiddan (bahot zyada zaef hai),muztarib ul jiddan fil hadees (bahot zyada muztarib hai hadees mein) [Mawsuat aqwal Imam Ahmad bin hanbal j2/pg389]

Toh isse yeh pata chala ki jo muazna Imam Ahmad ne Simak aur abdulmalik bin umair ke beech mei kiya tha uska khulasa yeh hai Simak ,abdulmalik bin umair ki tarah tarah bahot zyada zaef nahi hai balki zaef hai aur bahot zyada unki hadees Abdulmalik bin umair ki tarah muztarib nahi balki muztarib hai.Kifayatullah Sahab toh muztarib ki jarh hatane chale thai par yahan toh zaef ki jarh bhi gale padgayi hai unke.

Imam Ahmad ke shagird Imam yaqub bin sufyan al faswi ne Imam Ahmad se pucha:

سِمَاكٍ مُضْطَرِبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.

Simak muztarib hai toh Imam Ahmad ne kaha: haan [kitab marifat at Tarikh j2/pg638].

ومنهم عبد الملك بن عمير، على أن حديثه مخرج في الصحيحين، وقال أحمد: هو مضطرب الحديث جدا، وهو أشد اضطرابا من سماك

“Aur unme se abdulmalik bin umair bhi hai agarche unke hadeese sahihain me zikr ki gayi hai aur Imam Ahmad farmate hai who sakht muztarib hai aur Simak se bhi zyada muztarib hai” [Sharh ilal Tirmizi j1/pg 423]

Alhumdulillah humne Imam Ahmad se qaul bhi bataya ki unhone Simak par sirf an ikrimah ki hadees mein muztarib nahi hai bataya balki in general yaani mutlaqan bataya ki unki hadees muztarib hai.Kifayatullah Sahab ki tarah hum zabardasti Imam Ahmad ka naam zikr nahi kar rahe hai balki Imam Ahmad ka naam waha mawjood hai alhumdulillah.
Ek akhiri baat karke mein apni baat Imam Ahmad par mukammal karta hu Imam ibn rajb al hanbali ne bhi kaha hai ki Imam Ahmad kehte hai “Abdulmalik bin umair bahot zyada muztarib hai ,Simak se bhi bada muztarib hai.” [Sharh ilal tirmizi j1/pg141].is tamam qaul se pata chalta hai ki Imam Ahmad ke nazdeek Simak muztarib ul hadees hai.

2.Imam Nasai kehte hai:

قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا الْحَدِيثُ مُضْطَرِبٌ

Yeh hadees muztarib hai [sunan e kubra j3/pg 368] yeh hadees Simak bin Harb rh ne naqal ki hai aur gair e ikrimah wali sanad hai.

3.Imam Darqutni ne bhi Simak ki hadees ko bhi muztarib bataya hai

والاضطراب فيه من سماك بن حرب [Al Ilal darqutni j15/pg366].

issi tarah apni dusri kitab mein kaha وكان سماك يضطرب فيه والله أعلم بالصواب Simak muztarib hai[Al ilzamat wa al tatabbah lil darqutni j1/pg232].

Imam Darqutni ne Simak rh ki jin hadees mein iztarab bataya hai woh gair e ikrimah ki sanad mein kaha hai.

Upar k ibarat se bhi pata chala ki Imam darqutni ke nazdeek Simak bi Harb muztarib hai.

4.Imam Abu Hatim Razi:

Ibn abi hatim rh kehte hai mere walid Abu hatim razi r.h ne kaha Simak Suduq Siqah hai, Imam Ahmad ne kaha iski hadees Abdul malik bin Umri se behtar hai.[Kitab Jarh wa Tadeel j4,pg 279]

Imam Ahmad bin hanbal Abdul Malik umair ko bahit zyada zaef aur bahot zyada muztarib ul hadees maante thai.

Imam abu hatim Razi r.h bhi imam ahmad ke qaul se muttafiq thai ki Simak bin Harb bhi hadeeso ke mamle mein muztarib hai lekin abdul malik umair se kam.

5.Imam Abu bakr al Jasas Al Razi:

وَهَذَا حَدِيثٌ مُضْطَرِبُ السَّنَدِ وَالْمَتْنِ جَمِيعًا، فَأَمَّا اضْطِرَابُ سَنَدِهِ فَإِنَّ سِمَاكَ بْنَ حَرْبٍ يَرْوِيهِ مَرَّةً عَمَّنْ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ، وَمَرَّةً يَقُولُ هَارُونُ ابْنُ أُمِّ هَانِئٍ أَوْ ابْنُ ابْنَةِ أُمِّ هَانِئٍ، وَمَرَّةً يَرْوِيهِ عَنْ ابْنَيْ أُمِّ هَانِئٍ، وَمَرَّةً عَنْ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَهْلُنَا. وَمِثْلُ هَذَا الِاضْطِرَابِ فِي الْإِسْنَادِ يَدُلُّ عَلَى قِلَّةِ ضَبْطِ رُوَاتِهِ

Simak ki hadees aur matn dono mein iztarab bataya hai [Al ahkam al quran lil jasas j1/pg296]

6.Imam Zahabi ne kaha

(10984) — قرصافة [س] .

عن عائشة: اشربوا في الظروف.تفرد عنها سماك بن حرب.قال النسائي: هذا غير ثابت.وقرصافة لا يدرى من هي.والحديث عن سماك مضطرب /.

Imam zahabi ne 3 cheezo ko bataya hai :Simak ne taffarud kiya hai, Simak ki hadees muztarib hai aur Imam nasai ki ne hadees ko gair sabit kaha hai. [mizan al aitidal raqam 10984] aur Imam nasai ne issi hadees jis mein Imam zahabi ne muztarib kaha usse gair sabit kaha hai.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الحَجَّاجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قِرْصَافَةَ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «اشْرَبُوا وَلَا تَسْكَرُوا». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَهَذَا أَيْضًا غَيْرُ ثَابِتٍ، وَقِرْصَافَةُ هَذِهِ لَا نَدْرِي مَنْ هِيَ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَائِشَةَ خِلَافُ مَا رَوَتْ عَنْهَا قِرْصَافَةُ

[Sunan kubra nasai raqam 5169,Sunan kubra baihaqi raqm 17408]

Yeh hadees is hadees mein Simak rh ,ikrimah se riwayat nahi kar rahe hai balki dusre rawi se riwayat kar rahe aur ispar Imam zahabi muztarib keh rahe hai aur Simak ka tafarud bata rahe hai aur Imam nasai gair sabit keh rahe.pata chal raha hai ki Kifayatullah Sahab zabardasti iztarab wali baat sirf ikrimah ki sanad ke saath khaas kar rahe hai.

7.Imam ibn Rajb al Hanbali rh kehte hai Sharah ilal tirmizi j1/pg141 par unwan banda “وممن يضطرب في حديثه” is unwan ko bandhne ke baad sabse phele سماك، وعاصم بن بهدلة,Simak bin Harb rh ka naam zikr karte hai

وقد ذكر الترمذي أن هؤلاء وأمثالهم ممن تكلم فيه من قبل حفظه، وكثرة خطئه لا يحتج بحديث أحد منهم إذا انفرد. يعني في الأحكام الشرعية والأمور العلمية، وأن أشد ما يكون ذلك إذا اضطرب أحدهم في الإسناد

Hafiz ibn rajb iski tasreeh karte hue kehte hai “Aur Imam tirmizi ne iss baad (chapter) mein rawiyo ko zikr kiya hai jin ka hifz ya kasrat khata ki wajh se kalam kiya gaya hai.inme se kisi ek riwayat se hujjat nahi nahi pakdi jaa sakti jab ki woh munfarid ho yaani ahkaam aura mli umur mein”

8.Yaqub bin Shayba ne bhi kaha ki

: قال يعقوب: وروايته عَنْ عكرمة خاصة مضطربة، وهو فِي غير عكرمة صالح، وليس من المتثبتين

“Simak ki khas ikrimah se riwayat muztarib hai.,baaki mein saleh hai par mazboot nahi”[Tehzeeb ul kamal j12/pg120]

Kifayatullah Sahab ne awaam ko dhoka dene ke liye sirf itna hi qaul naqal kiya yaqub bin shayba “Simak ki khas ikrimah se riwayat muztarib hai” jisse unki baat ko mazbooti milti thi kyuki mukammal ibarat naqal karne se unka pura dawaa ki Simak sirf al ikrimah ki sanad mein muztarib hai zameen dosh hojata.

Kyuki Imam yaqub ki qaul se pata chalta hai unhone yeh baat sarahat ke wazeh taur par batadiya ki Simak khaas taur par an ikrimah mein muztarib toh hai hi aur iske alawa mein saleh matlab an ikrimah se behtar hai lekin fir bhi mazboot nahi matlab hujjat pakadne layk nahi hai.Imam yaqub ki barat ek misaal se samjhte hai ki “ek talib e ilm ke talluq se uska ustad kehta hai ki zaid hissab mein khaas taur par kamzoor hai lekin baaki subject mein saleh hai par mazboot nahi.”

Toh upar ke bahes se pata chalta hai ki yaqub bin shayba ke nazdeek bhi Simak muztarib hai an imkrimah khaas taur par aur dusro mein ikrimah se behtar hai fir bhi mazboot nahi.

9.Imam Ibn Hajr ne bhi khaas taur par Simak ko an ikrimah mein muztarib bataya hai aur yeh bhi kaha ki woh kabhi kabhi talqeen qubul karte thai[Taqreeb ut tehzeeb 2624].dusro ki hadees mein bhi who iztarab ke shikaar hue hai lekin ikrimah ki hades mein who khaas taur par iztarab ka shikaar hue hai.

سماك بكسر أوله وتخفيف الميم ابن حرب ابن أوس ابن خالد الذهلي البكري الكوفي أبو المغيرة صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن [يلقن] من الرابعة مات سنة ثلاث وعشرين خت م

10.Sharh Ilal Tirmidi ke muhaqiq kitab ke j1/pg 423 hashiya no.2 par likhte “unki (Simak) hadees mein iztarab hai aur khaas an ikrimah mein. ”

Sharh ilal tirmidhi ke muhaqiq ki ibarat se bhi wazeh hota hai ki Simak rh ki hadees mein iztarab rehta hai.usme khaas taur par an ikrimah mein.

Khasatan ka alfaaz bhi yeh bata raha hai ki Simak muztarib hai aur an ikrimah mein khasatan muztarib hai aur dusro ke muqable.agar muhaddisin ko sirf an ikrimah ki sanad mein Simak ko muztarib batana hota toh woh wahan par “faqat” ka lafz istemal karte lekin muhaddisin ne khasatan ka lafz istemal kiya hai.aur yaqub bin shayab ki qaul aur deegar mhaddisn ke qaul se yeh baat wazeh hogayi ki Simak rh sirf an ikrimah ki sanad mein iztirab sabit nahi hai balki uske alawa dusri sanad mein bhi sabit hai unka iztarab.

Jarh ki kism no 3:- Simak R.H jab munfarid ho toh hujjat nahi.

423- وَمِمَّنْ تفرد عَنهُ سماك بن حَرْب بالرواية………….

431 — وَقبيصَة بن هلب وَاسم هلب يزِيد بن قنافة والهلب لقب

Imam muslim ne apni kitab al munfaradat al wahdan pg 142, 143 mein bataya hai ki qabesah se riwayat karne mein Simak bin Harb munfarid hai.toh yeh jarh bhi kaafi hai Simak rh ki hadees ko saqit karne ke liye.

1.Imam Nasai ne kaha:

سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ لَيْسَ مِمَّنْ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ إِذَا انْفَرَدَ بِالْحَدِيثِ لِأَنَّهُ كَانَ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ

Simak bin Harb kisi riwayat ko bayan karne mein munfarid hotoh unpa aitmaad nahi kiya jaa sakta hai kyuki woh talqeen qubul karte thai[Sunan kubra nasai j3/pg 368]

Imam Mizzi ne bhi Imam Nasai ka qaul naqal kiya hai:

وسماك إذا تفرّد بأصل لم يكن حجة لأنه كان يلقن فيلقن.

[Taufatul ashraf j5/pg137]

2.Imam ibn Rajb al Hanbali rh kehte hai Sharah ilal tirmizi j1/pg141 par ki Imam rirmizi ne unwan banda “وممن يضطرب في حديثه” is unwan ko bandhne ke baad sabse phele Imam tirmizi ,Simak bin Harb rh la naam zikr karte hai.

وقد ذكر الترمذي أن هؤلاء وأمثالهم ممن تكلم فيه من قبل حفظه، وكثرة خطئه لا يحتج بحديث أحد منهم إذا انفرد. يعني في الأحكام الشرعية والأمور العلمية، وأن أشد ما يكون ذلك إذا اضطرب أحدهم في الإسناد

Hafiz ibn rajb iski tasreeh karte hue kehte hai “Aur Imam tirmizi ne iss baad (chapter) mein rawiyo ko zikr kiya hai jin ka hifz ya kasrat khata ki wajh se kalam kiya gaya hai.inme se kisi ek riwayat se hujjat nahi nahi pakdi jaa sakti jab ki woh munfarid ho yaani ahkaam aura mli umur mein”

وَهَذَا خبر — عندنَا — صَحِيح سَنَده، وَقد يجب أَن يكون على مَذْهَب الآخرين سقيما، غير صَحِيح، لعلل: -

إِحْدَاهَا: أَنه خبر لَا يعرف لَهُ عَن طَلْحَة، عَن رَسُول الله — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ — مخرج إِلَّا من هَذَا الْوَجْه. وَالْخَبَر انْفَرد بِهِ — عِنْدهم — مُنْفَرد، وَجب التثبت فِيهِ {

وَالثَّانيَِة: أَنه عَن سماك، عَن مُوسَى، وَمن رِوَايَة إِسْرَائِيل عَنهُ} وَسماك — عِنْدهم — وَإِسْرَائِيل: مِمَّن لَا يثبت بنقلهما فِي الدّين حجَّة!

3.Imam ibn jarir at tabari kehte hai ki hamare nazdeek is khabar ki sanad sahih hai lekin dusro ke nazdeek woh zaef ho sahih naa ho.chand illato ki wajah se usme ek illat Imam tabri ne bayan ki yeh riwayat israel ne an Simak an moosa ki sanad se bayan ki hai aur Simak ,Israel muhaddisn ke nazdeek is darje par hai ke un dono ke naqal karne se deen mein koi hujjat nahi qayyim hogi.[Tehzeeb al asar al juzz al mufaqud hadees no 622].iss hadees ko bayan karne mein Simak munfarid hai jiski wazahat khud Imam ibn jarir at tabari ne ki hai.Imam ibn jarir at tabari ne jo yeh jarh naqal ki hai dusre muhaddisin se usse wazeh hai ki Simak rh jab munfarid hai toh unse hujjat nahi pakdi jaa sakti hai.

Note: agar koi kahen ki Imam ibn jarir at tabari ne is khabar ko sahih kaha hai toh hum bata de ki Imam ibn jarir tabari gair muqaliidin ke nazdeek mutasahil hai.

أقول: لم أره في القسم المطبوع من كتاب ابن جرير “تهذيب الآثار”، وقد تبين

لي من مطالعتي إياه: أنه متساهل في التصحيح نحو تساهل ابن حبان

Shaikh Nasiruddin Albani kehte hai ibn jarir at tabari rh ko tashih mein mutasahil kaha hai.[silsila ahadess e zaefa j13/pg688]

4.Imam Ibn Hibban:-

“Yukti kaseera” yeh kasrat se galti karte thai [kitab as siqat j4/pg 339].

Jab imam Ibn hibban kisi rawi par Yukhti kaseera ki jarh kare toh usse murad hota hai ki aise rawi se hujjat nahi pakdi jaayegi jab ki woh munfarid ho. Yeh baat humein Imam Ibn hibban ki dusri kitab Al majrooheen se samjh aati hai.

اصبغ بْن زَيْد الْوراق من أهل وَاسِط كنيته أَبُو عَبْد اللَّهِ الْجُهَنِيّ يروي عَن الْقَاسِم بْن أَبِي أَيُّوب روى عَنْهُ يَزِيد بْن هَارُون كَانَ يكْتب الْمَصَاحِف بواسط مَات سنة تسع وَخمسين وَمِائَة يخطىء كثيرا لَا يَجُوز الِاحْتِجَاج بِخَبَرِهِ إِذا انْفَرد

Ashbag bin zaid al warak ke talluq se kehte hai yukhti kaseera aura aage farmate hai ki unse ehtejaj nahi kiya jaayega jab ki who munfarid yaani akele ho.[Al majroohen j1 pg 174].aise bahot se rawi hai

Fayda :Baaz logo ka kehna hai ki imam ibn hibban jab kisi rawi ko apni kitab as Siqat mein zikr kare aur uspar jarh kare toh toh tanaquz hai unka.Isliye hum khud gairmuqallidin ke ghar se gawahi pesh kardete hai taaki baat khatam hojaye.jisse pata chalta hai khud tanaquz kehne wale bhi zaroorat padne par imam ibn hibban ki kitab as siqat se jarh pesh karte hai.

Shaikh Albani bhi Al ahadees zaefa mein hadees no 2425 ke tahet likhte hai “fa misla laa yahtaj bhi indal tafarrud”

Ibn hibban rh jab siqat mein jikr karne ke saath yukti wa yukhalf jarh kare toh woh pas ibn hibban ke nazdeek istarah hai ki jab woh munfarid hotoh isse hujjat nahi li jaayegi.

قلت: ولا منافاة بين الأمرين، فهو صدوق في نفسه، لين في حفظه، وذلك معنىقول ابن حبان في “ ثقاته “:” يخطىء ويخالف “.فمثله لا يحتج به عند التفرد.وقد قال أبو نعيم:

“ إنه تفرد به “

Khud kifayatullah sanabali sahab ne bhi apni kitab yazeed bin mawiya par ilzaamat ka tehqiqi jaiza mein apko iski misal mil jaayegi.

Misal no 1: Kifayatullah sahab ek rawi ke talluq se Imam ibn Hibban ka qaul naqal karte hai kitab s siqat j6 pg 145 se :-Yeh galti karte thai, Kyuki aksar yeh apne hifz se hadees bayan karte thai.[Yazeed bin mawiya par ilzaamat ka tehqiqi jaiza pg 321]

Misal no 2: Ek rawi ke talluq se Imam bn hibban ka qaul kitab as siqat se naqal karte hai :- Yeh galti karte thai.[Yazeed bin mawiya par ilzaamat ka tehqiqi jaiza pg 445].

5.Imam Nawawi:-

وفى رواته سماك، وإذا تفرد بأصل لم يكن حجة اللغة.

Aap Simak bin Harb ke talluq se kehte hai ”jab munaffarid ho toh hujjat nahi pakdi jaayegi” [Majmua sharh muhazzab j20/pg144.]

Jarh ki kism no 4: Simak bin Harb ke hifz ke talluq se jarh

1.Imam Ibn Hibban ne kaha :

سماك بْن حَرْب الْبكْرِيّ من أهل الْكُوفَة كنيته أَبُو الْمُغيرَة يخطىء كثيرا

“Yukti kaseera” yeh kasrat se galti karte thai [kitab as siqat j4/pg 339]

2.Imam Darqutni ne kaha:

وسماك سيء الحفظ

“Simak Saiyul Hifz”[Ilal Darqutni j13/pg 184]

3.Ibn Kharash ne kaha :

خْبَرَنَا علي بن طلحة المقرئ، قال: أَخْبَرَنَا أبو الفتح محمد بن إبراهيم الغازي، قال: أَخْبَرَنَا محمد بن محمد بن داود الكرجي، قال: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن يوسف بن خراش، قال: سماك بن حرب الذهلي في حديثه لين.

“Simak ki hadees mein kamzoori hai”[Tarikh e Baghdad j9/pg214]

Kifayatullah Sahab ne is jarh ka radd karte hue yeh kaha ki yeh qaul ibn kharash se sabit nahi kyuki iski sanad mein ek rawi “mohammad bin mohammad bin dawood al karjayi” majhool hai.

Jawab:- Ajeeb baat hai gair muqallidin ka ki jab khud ka masal sabit karna hai toh issi sanad se sanad se ek rawi ki tausiq sabit kar rahe hai aur jab baat apne khilaaf hai toh us sanad ka radd kardete hai.

Missal ki taur par Kifayatullah Sahab ke Amir ul momineen fil hadees,Zabai e asr shaikh maulami pata nahi aur kitne alqaab ke saath inko Nawaz hai.iisi sanad jiska Kifayatullah Sahab radd ka rahe hai yeh kehkar ki iski sanad mein “mohammad bin mohammad bin dawood al karjayi” majhool hai.issi sanad se shaikh maulami Sahab ibn al kharash ka qaul naqal karte hai al Hassan bin al rabbah Abu ali bajli kufi ki Tausiq sabit karne mein.[At tanqeel j1/pg 441] aur

أخبرنا علي بن طلحة المقرئ أخبرنا محمّد بن إبراهيم الغازي أخبرنا محمد بن محمد بن داود الكرجي حدّثنا عبد الله بن يوسف بن خراش. قَالَ: الْحَسَن بن الرّبيع كوفي ثقة، يقال له: الخشاب

ibn ul kharash ka qaul mukammal sanad se dekhne ke liye dekhe [Tarikh e Baghdad j7/pg 320 raqam 3825]

4.Mohammad bin Abdullah bin Amaar al Mawsali ne kaha:

خْبَرَنَا البرقاني، قال: أَخْبَرَنَا ابن خميرويه، قال: أَخْبَرَنَا الحسين بن إدريس، قال: سمعت ابن عمار، يقول: سماك بن حرب يقولون: إنه كان يغلط، ويختلفون في حديثه.

“Simak bin Harb ke bare mein muhaddisin kehte hai ki yeh galti karta tha aur muhaddisin inki hadees mein ikhtalaf karte thai”[Tarikh e Baghdad j9/pg214]

5.Imam Saleh bin Mohammad Jazri ne kaha:”

أَخْبَرَنِي محمد بن علي المقرئ، قال: أَخْبَرَنَا أبو مسلم بن مهران، قال: أَخْبَرَنَا عبد المؤمن بن خلف النسفي، قال: قال أبو علي صالح بن محمد: وسماك بن حرب يضعف.

Simak bin Harb ko zaef kaha jaata hai”[Tarikh e Baghdad j9/pg 214]

6.Sufyan Sawri r.h :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الصُّوفيّ، حَدَّثَنا مُحَمد بْنُ خَلَفِ بْنِ عَبد الحميد، حَدَّثَنا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، عنِ ابْنِ المبارك عن سفيان الثَّوْريّ قَالَ سماك بْن حرب ضعيف.

Simak bin Harb zaef kaha hai[Al Kamil ibn Adi j4/ pg 541] .

7.Imam Shoba r.h:

وكان شعبة يضعفه

Simak bin Harb ko zaef kaha hai [Tehzeeb al kamal j12/pg 119]

Upar ki bahes wazeh hogaya hoga ki Simak bin Harb rh par sirf an ikrimah ki sanad mein zauf nahi hai balki uske alawa dusri maqam par bhi muhaddisin ne unpar qalam kiya hai khususan jab woh munfarid honge toh unse hujjat pakdi nahi jaayegi.asal bahes munfaridiyat ki hai Simak rh agarche hasan sabit bhi hojaye yeh unpar lekin jarh mufassar hai ki jab Simak bin Harb r.h munfarid hotoh unse hujjat nahi pakdi jaayegi.

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store