Al'ijma Foundation
Published in

Al'ijma Foundation

Seene par haath bandhne wali Hulb Tai R.D ki Musand e Ahmad mein Mawjood Hadees Zaef hai (Part 8)

Kifayatullah Sahab ke Simak bin Harb rh par jarh ke qaul ke jaiyza ka tehqiqi jaiza

1.Imam nasai ne kaha: “Simak bahot zyada qawi nahi (ye galat tarjuma hai “Laysa bil qawi” ka tarjuma sirf itna hota hai qawi nahi hai.iska tarjuma bahot zyada qawi nahi karna yeh Kifayatullah ka mann maani tarjuma hai.) aur yeh talqeen qubul karte thai.” [Sunan kubra lil nasai j5 pg 105] Dusre maqam Imam nasai kehte hai Simak bin Harb kisi bhi riwayat karne mein munfarid ho toh inpar aitmaad nahi kiya jaayega kyuki woh talqeen qubul karte thai.[Sunan kubra lil nasai j3/pg 368]

Is jarh ka jawab dete hue Kifayatullah Sahab kehte hai Imam ibn hajr aur Imam zahabi ne Imam nasai ko mutashadid kaha hai.[meezan al aitidal j1/pg 437,muqadmah Fath al bari pg 387] fir kehte hai “lihaaza mawsiqqen ke muqable mein inki tazaef ki koi haisiyat nahi hai”

Jawab:-Kifayatullah Sahab ka kehna ki Imam Nasai mutashadid hai isliye unki radd hogi yeh baat tab sahih hoti jab Imam nasai talqeen ki jarh karne mein akele yaani munfarid hote.

Irshad al haq asri Tauzeehul kalam pg 363 par kehte hai mutasahil ki tauseeq ke talluq se “Imam tirmidhi aur Imam hakim bila shuba Tahseen wa taseeh ke baab mein mutasahil hai magar yeh tab hai jab woh tahseen wa tahsih mein munfarid ho ”

Toh irshad al haq Sahab ki is ibarat par hum qyaas karte hue kehte hai ki jab mutasahil ki tauseeq mein gair muqalid is usul istemal karte hai toh fir mutashadidin ki jarh mein bhi yeh usul hoga.

Imam nasai ki jarh karna ki woh talqen qubul karte thai usme woh munfarid nahi balki dusre muhaddisin ne unki mutabiyat ki hai aur kisine bhi Imam nasai ka radd nahi kiya.ab Kifayatullah Sahab ka yeh kehna ki Imam nasai ne sabab apni jarh ka talqeen bataya hai aur muhaddisin ne bataya hai ki woh an ikrimah ki sanad mein talqeen qubul karte thai.hum Kifayatullah Sahab ko kehna chahenge ki mam nasai khud asma rijal ke Imam hai jinhe is fann mein mein muhaddisin ne accept kiya hai.Imam nasai ka yeh kehna ki woh talqeen qubul karte thai ueh unka khud ka faisla hai aur un hone Simak bin Harb ki hadees mein illat bhi batayi hai. Imam nasai ne Simak rh par gair an ikrimah ki sanad mein talqeen qaubul karne ki jarh ki hai dekhiye hadees no 3295 j 3 pg 368 (umm e hani rd ki hadees )aur 5167 j5 pg 105 (Abu burda rd ki hadees )uspar yeh kehna ki Imam Shoba ke qaul par Imam nasai ne talqeen ki jarh ki hai yeh bas Kifayatullah Sahab ka dhoka hai.

Imam nasai ne yeh bhi kaha ki jab woh munfarid hotoh hujjat nahi. Imam ibn rajb al hanbali unki mutabiyat ka rahe hai [sharh ilal tirmizi j1/pg141]aur Imam mizzi ne bhi Imam nasai k qaul ko naqal kiya hai apni kitab taufatul ashraf j3/pg138

Imam ibn Rajb al Hanbali rh kehte hai Sharah ilal tirmizi j1/pg141 par unwan banda “وممن يضطرب في حديثه” is unwan ko bandhne ke baad sabse phele Simak bin Harb rh la naam zikr karte hai.

وقد ذكر الترمذي أن هؤلاء وأمثالهم ممن تكلم فيه من قبل حفظه، وكثرة خطئه لا يحتج بحديث أحد منهم إذا انفرد. يعني في الأحكام الشرعية والأمور العلمية، وأن أشد ما يكون ذلك إذا اضطرب أحدهم في الإسناد

Hafiz ibn rajb iski tasreeh karte hue kehte hai “Aur iss baab (chapter) mein rawiyo ko zikr kiya hai jin ka hifz ya kasrat khata ki wajh se kalam kiya gaya hai.inme se kisi ek riwayat se hujjat nahi nahi pakdi jaa sakti jab ki woh munfarid ho yaani ahkaam aura mli umur mein”

وَهَذَا خبر — عندنَا — صَحِيح سَنَده، وَقد يجب أَن يكون على مَذْهَب الآخرين سقيما، غير صَحِيح، لعلل: -

إِحْدَاهَا: أَنه خبر لَا يعرف لَهُ عَن طَلْحَة، عَن رَسُول الله — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ — مخرج إِلَّا من هَذَا الْوَجْه. وَالْخَبَر انْفَرد بِهِ — عِنْدهم — مُنْفَرد، وَجب التثبت فِيهِ {

وَالثَّانيَِة: أَنه عَن سماك، عَن مُوسَى، وَمن رِوَايَة إِسْرَائِيل عَنهُ} وَسماك — عِنْدهم — وَإِسْرَائِيل: مِمَّن لَا يثبت بنقلهما فِي الدّين حجَّة!

Imam ibn jarir at tabari kehte hai ki hamare nazdeek is khabar ki sanad sahih hai lekin dusro ke nazdeek woh zaef ho sahih naa ho.chand illato ki wajah se usme ek illat Imam tabri ne bayan ki yeh riwayat israel ne an Simak an moosa ki sanad se bayan ki hai aur Simak ,Israel muhaddisn ke nazdeek is darje par hai ke un dono ke naqal karne se deen mein koi hujjat nahi qayyim hogi.[Tehzeeb al asar al juzz al mufaqud hadees no 622].iss hadees ko bayan karne mein Simak munfarid hai jiski wazahat khud Imam ibn jarir at tabari ne ki hai.Imam ibn jarir at tabari ne jo yeh jarh naqal ki hai dusre muhaddisin se usse wazeh hai ki Simak rh jab munfarid hai toh unse hujjat nahi pakdi jaa sakti hai.

Note: agar koi kahen ki Imam ibn jarir at tabari ne is khabar ko sahih kaha hai toh hum bata de ki Imam ibn jarir tabari gair muqaliidin ke nazdeek mutasahil hai.

أقول: لم أره في القسم المطبوع من كتاب ابن جرير “تهذيب الآثار”، وقد تبين

لي من مطالعتي إياه: أنه متساهل في التصحيح نحو تساهل ابن حبان

Shaikh Nasiruddin Albani kehte hai ibn jarir at tabari rh ko tashih mein mutasahil kaha hai.[silsila ahadess e zaefa j13/pg688]

Imam Ibn Hibban:-

“Yukti kaseera” yeh kasrat se galti karte thai [kitab as siqat j4/pg 339].

Jab imam Ibn hibban kisi rawi par Yukhti kaseera ki jarh kare toh usse murad hota hai ki aise rawi se hujjat nahi pakdi jaayegi jab ki woh munfarid ho. Yeh baat humein Imam Ibn hibban ki dusri kitab Al majrooheen se samjh aati hai.

اصبغ بْن زَيْد الْوراق من أهل وَاسِط كنيته أَبُو عَبْد اللَّهِ الْجُهَنِيّ يروي عَن الْقَاسِم بْن أَبِي أَيُّوب روى عَنْهُ يَزِيد بْن هَارُون كَانَ يكْتب الْمَصَاحِف بواسط مَات سنة تسع وَخمسين وَمِائَة يخطىء كثيرا لَا يَجُوز الِاحْتِجَاج بِخَبَرِهِ إِذا انْفَرد

Ashbag bin zaid al warak ke talluq se kehte hai yukhti kaseera aura aage farmate hai ki unse ehtejaj nahi kiya jaayega jab ki who munfarid yaani akele ho.[Al majroohen j1 pg 174].aise bahot se rawi hai

Fayda :Baaz logo ka kehna hai ki imam ibn hibban jab kisi rawi ko apni kitab as Siqat mein zikr kare aur uspar jarh kare toh toh tanaquz hai unka.Isliye hum khud gairmuqallidin ke ghar se gawahi pesh kardete hai taaki baat khatam hojaye.jisse pata chalta hai khud tanaquz kehne wale bhi zaroorat padne par imam ibn hibban ki kitab as siqat se jarh pesh karte hai.

Shaikh Albani bhi Al ahadees zaefa mein hadees no 2425 ke tahet likhte hai “fa misla laa yahtaj bhi indal tafarrud”

Ibn hibban rh jab siqat mein jikr karne ke saath yukti wa yukhalf jarh kare toh woh pas ibn hibban ke nazdeek istarah hai ki jab woh munfarid hotoh isse hujjat nahi li jaayegi.

قلت: ولا منافاة بين الأمرين، فهو صدوق في نفسه، لين في حفظه، وذلك معنىقول ابن حبان في “ ثقاته “:” يخطىء ويخالف “.فمثله لا يحتج به عند التفرد.وقد قال أبو نعيم:

“ إنه تفرد به “

Khud kifayatullah sanabali sahab ne bhi apni kitab yazeed bin mawiya par ilzaamat ka tehqiqi jaiza mein apko iski misal mil jaayegi.

Misal no 1: Kifayatullah sahab ek rawi ke talluq se Imam ibn Hibban ka qaul naqal karte hai kitab s siqat j6 pg 145 se :-Yeh galti karte thai, Kyuki aksar yeh apne hifz se hadees bayan karte thai.[Yazeed bin mawiya par ilzaamat ka tehqiqi jaiza pg 321]

Misal no 2: Ek rawi ke talluq se Imam bn hibban ka qaul kitab as siqat se naqal karte hai :- Yeh galti karte thai.[Yazeed bin mawiya par ilzaamat ka tehqiqi jaiza pg 445].

Imam Nawawi:-Aap Simak bin Harb ke talluq se kehte hai ”jab munaffarid ho toh hujjat nahi pakdi jaayegi” [Majmua sharh muhazzab j20/pg144.]

وفى رواته سماك، وإذا تفرد بأصل لم يكن حجة اللغة.

2.Imam ibn hazm rh ki jarh ke tehqiqi jaiza ka jaiza:

“Simak bin Harb yeh zaef hai talqeen qubul kate thai”[Al muhaala j9/pg391]

Jawab:-Imam Ibn hazm rh ne bhi Simak par gair an ikrimah ki sanad mein jarh ki hai [Al muhalla j1/pg 175,j5/pg 124,356,387,j6/g 140,166,168,181,186]

Imam ibn hazm ki jarh mein bhi Kifayatullah Sahab ne dhoka dene ki koshish ki hai yahan par bhi inhone is jarh ko an ikrima ke saath sirf khaas karne keliye Al muhallah se ek qaul naqal kiya ki Imam ibn Hazm kehte hai “Simak bin Harb zaef hai yeh Talqeen qubul karte thai jaise ki Shoba ne shahadat (gawahi) di hai [Al Muhalla j7/pg 406] hawala bhi galat diya hai”

Kifayatullah Sahab ne is qaul se bawar karana chaha ki ibn hazm r.h ne apni jarh ka daromadar Imam Shoba ki shahadat par rakha hai aur Imam Shoba ki shadat sirf an ikrimah ki sanad ke saath khaas hai.

Balki tehqiq ki jaaye toh pata chalta hai ki Imam Ibn hazm r.h ne gair an ikrimah ki sanad mein jarh ki hai.Iski tafseel mulhaiza ho.

Imam Ibn hazm rh ne bhi Simak par gair an ikrimah ki sanad mein jarh ki hai

سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ وَهُوَ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ، شَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شُعْبَةُ وَغَيْرُهُ

Simak bin Harb yeh talqeen qubul karte thai gawahi(Shahadat) di hai Shoba aur dusro ne.

[Al Muhalla j1/pg 175]

وَسِمَاكٌ ضَعِيفٌ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ، شَهِدَ بِهِ عَلَيْهِ شُعْبَةُ، وَغَيْرُهُ

Simak Zaef hai yeh talqeen qubul karte thai jaisa Shoba aur dusro ne shahadat di hai.

[Al Muhalla,j5/pg 356]

قُلْنَا: هَذَا خَبَرٌ سَاقِطٌ، لِأَنَّهُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ وَهُوَ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ عَنْ مُرَيِّ بْنِ قَطَرِيٍّ — وَهُوَ مَجْهُولٌ

[Al Muhalla j6/pg140,pg168][Al Muhalla j6/168]

وَسِمَاكٌ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ شَهِدَ عَلَيْهِ بِذَلِكَ شُعْبَةُ، وَغَيْرُهُ

Simak bin Harb yeh talqeen qubul karte thai gawahi(Shahadat) di hai Shoba aur dusro ne.

[Al Muhalla j6/181]

yeh tamam hawale Gair e Ikrimah wali sanad ki hadees ke hai.Isis tarah se aur bhi bahot se hawale hai jahan par Imam Ibn Hazm r.h ne Simak bin Harb par jarh ki Gair ann Ikrimah ann Ibn Abbas ki sanad mein.

Imam Ibn Hazm ki jarh mein bhi Kifayatullah Sahab ne dhoka dene ki koshish ki hai yahan par bhi inhone is jarh ko an Ikrimah ke saath sirf khaas karne keliye Al muhallah se ek qaul naqal kiya ki Imam ibn Hazm kehte hai “Simak bin Harb zaef hai yeh Talqeen qubul karte thai jaise ki Shoba ne shahadat (gawahi) di hai [Al Muhalla j7/pg 406] hawal bhi galat diya hai”

Kifayatullah Sahab ne is qaul se bawar karana chaha ki ibn hazm ne apni jarh ka daromadar Imam Shoba ki shahadat par rakha hai aur Imam Shoba ki shadat sirf an ikrimah ki sanad ke saath khaas hai.

Humne phele hi bata diya hai ki Imam Shoba ne an ikrimah ki sanad wali hadees ke alawa bhi Simak ki hadees par jarh ki hai jaise musab bin saad ki hadees aur ibn umar r.d ki hadees jaha woh mawquf hadees ko marfu bayan kardete thai.barhaal agar Kifayatullah Sahab thodi aur mehnat karte toh unke pata chalta ussi Al muhalla mein Imam ibn hazm ne talqeen wali jarh in alfaaz ke saath bhi naqal ki hai bahot se maqamat par “Simak bin Harb zaef hai yeh talqeen qubul karte thai jaise shahadat (gawahi) di hai Shoba aur wagera (dusro ne) [Al muhalla j5/pg 356]”. Toh lafz “wagaira” mein Imam Nasai bhi aayenge jinhone Simak par talqeen ki jarh kar rakhi hai.Imam Darqutni r.h ne toh Simak par “Siyul Hifz” ki jarh bhi ki hai.[al ilal darqutni 13/pg184]

Toh yeh baat sabit hoti hai ki Simak par sirf an ikrimah yaa an ikrimah an ibn abbas ki sanad mein hi talqeen ki jarh nahi balki dusri hadeeso mein bhi hai.

Unwan no 2: Kifayatullah Sahab ne unwan bandha

Darj zail aqwal se tazaef sabit nahi hoti

Imam Sufyan Sawri rh se manqool hai: “Simak bin Harb zaef” lekin is sanad ko Kifayatullah Sahab ne zaef kaha aura aage bahes karte hue unhone maana ki sufyan sawri ki jarh sabit hai ek dusri sanad ke bunyad par.

Lekin Simak bin Harb par Imam sufyan sawri ki tazaef mamoli si hai yeh sabit karne ke liye unhne Imam ijli se ek qaul naqal kiya ki “Sufyab sawri rh inke andar (Simak) kuch zauf batate thai”[Tarikh e siqat ijli pg 207 badun sanad(yaani yeh qaul bila sanad hai)]

Jawab: Kifayatullah Sahab ne jo Imam ijli ka qaul naqal kiya hai ki sufyan sawri rh inke andar kuch zauf batate thai.is qaul ko naqal karne ke baad Kifayatullah Sahab arabi mein likhte hai “baadun sanad” ki yeh qaul bila sanad hai.hum puchna chahte hai ki isse urdu mein kyu nahi likha unhone kyuki awaaam ko pata chal jaata ki yeh qaul ki sanad hi nahi ajib baat hai ek jagah sanad ke andar ek rawi ke baare mein naa maloom hone ki wajah se khud sufyan sawri r.h ki jarh ka inhone radd kardiya.Issi tarah se Imam Shoba ne Simak ko zaef kaha hai usse bhi bila sanad qaul hone ki wajah se radd kardiya lekin jab khud ka mamla aaya toh bila sanad qaul se hujjat pakad rahe hai waah Kifayatullah Sahab yeh dogli policy kyu.

Kifayatullah Sahab ne ek qaul naql kiya ki Sufyan sawri rh ne kaha ki”Simak bin Harb ki koi bhi hadees saqit nahi [Tarikh e Baghdad j9/pg214]”

Jawab:- Kifayatllah Sahab ka Imam sufyan sawi rh ka qaul naqal karna kisi kaam ka nahi hai kyuki tehqiq se sabit hai Simak bin Harb ki hadees ka inkar kiya gaya hai yaani usme zauf bataya gaya hai jis wajeh se unki hadees ko saqit kardiya hai muhaddissin ne.

Tajjub ki baat hai khud Kifayatullah Sahab ek taraf kehte hai ki unki an ikrimah wali sanad par muhaddisn ne kalam kiya hai iztarab aur talqeen wajh se aur dusri taraf kehte hai sufyan sawri rh ki qaul se ki unki koi hadees saqit nahi.yeh aitezaad bayan kyu.toh fir Kifayatullah Sahab ki in baato se yeh hi samjh mein aata hai sufyan sawri rh ke qaul se ki muhaddisin ne unki hadees ko likhne se parhez nahi kiya sirf itni baat sabit hoti.lekin fir bhi hum kuch missal bayan kardete hai jahan par muhaddisin ne unki hadees choda hai.

Imam e jarh wa tadeel Shoba rh ne Simak ki hadees ka inkaar bhi kiya hai jo Simak ne musab bin saad se riwayat ki hai[Al Jarh wa Tadeel j1/pg157]

Isi tarah se Imam Shoba ne ,hazrat ibn umar d ki hades mein bh Simak ki khata batayi jisme woh hadees ko marfu bayan karte hai aur unke alawa tamam log us hadees ko riwayat karne wale mawqufan riwayat karte ha.[Al jarh wa tadeel j1 /pg 158].

yeh toh hue sufyaan sawri ke hum asr balki Imam nasai, Imam darqutni ,Imam Abu bakr al jasas aur dusro ne bhi unki hadees ko chod diya usme illato ki wajah se jaise ki taffarrud wagaira.

Yeh jo tausiq ke kalimat kifyatullah Sahab ne pesh kiya hai sufyan sawri rh se ki Imam ibn hajr rh ne iska radd karte hue kehte hai ki Imam sufyan se Simak ki tazaef mashoor hai aur yeh jo baat hai Simak bin fazl ke talluq se kaha hai.[Tehzeeb ut Tehzeeb j4,pg232]

قلت الذي حكاه المؤلف من عبد الرزاق عن الثوري أنما قاله الثوري في سماك بن الفضل اليماني والسماك بن حرب فالمعروف عن الثوري أنه ضعفه

Imam ibn hajr rh ne bhi is tausiq ko qubul nahi kiya hai.

Ab Kifayatullah Sahab ka yeh kehna yehi qaul sufyaan rh is tarah ki baat Simak bin al fazl ke bare mein bhi kahin hai aur iski tasreeh karte hue Imam ibn abi Hatim kehte hai “yaani inki hadees sahih hone ki wajah se”.

Jawab: Imam ibn abi Hatim ke kalimat par gaur kare “yaani inki hadees sahih hone ki wajah se”.humne upar bata diya ki muhaddsin ne Simak bin Harb ki hadees ka inkaar kiya hai aur usme khata batayi khud Imam ibn abi Hatim rh ne apni kitab Al jarh wa tadeel mein Simak rh ki hadees ka Imam Shoba rh se inkaar aur usme zauf bataya hai jisse humne phele hi bayan kardiya.Toh tehqiq ke rooh se jab Imam ibn abi Hatim ne khud unki hadees par jarh naql ki hai toh Kifayatullah Sahab ki baat mahale nazar hai.

Agar Simak bin Harb ki tauseeq ko Sufyaan Sawri r.h se maan bhi le toh isse kifayatullah sahab ko koi fayda nahi hoga.

Sufyaan sawri r.h se do qaul milte.

  1. Simak bin Harb Zaef hai. Iss baat ko naqal karne wale Sufyaan Sawri r.h ke shagird Imam Abdullah ibn Mubarak r.h hai.
  2. Simak bin Harb ki koi bhi hadees Saqit nahi.Iss baat ko naqal karne Sufyaan Sawri r.h se unke shagird Imam Abdur razzak r.h hai

Jab sufyaan ke qaul mein ikhtalaf hoga Imam Abdullah ibn Mubarak r.h aur Imam Abdur Razzak r.h ke darmiyaan toh Imam Abdullah ibn Mubarak r.h ke qaul tarjeeh dijayegi.Kyuki Sufyaan Sawri.rh ke Sabse mazboot ashab mein se ek Imam Abdullah ibn Mubarak hai.Imam Abdur Razzak r.h unse kam darje ke hai.Toh Tarjeeh Imam Abdullah ibn Mubarak r.h ke qaul ko hi di jaayegi.Is talluq se hum kuch qaul naqal kardete hai Imam E Rijal Yahya ibn Maeen r.h se

نا عبد الرحمن انا بوبكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال سمعت يحيى بن معين وسئل عن اصحاب لثوري فقال اما عبد الرزاق والفريابي وعبيد الله بن موسى وأبو أحمد الزبيري وابو عاصم وقبيصة وطبقتهم فهم كلهم في سفيان قريبا بعضهم من بعض وهم دون يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدى ووكيع وابن المبارك وابى نعيم،.

Ibn abi Khaytama r.h kehte hai mein Imam Yahya ibn Maeen r.h ko kehte hue suna unse Sufyaan Sawri ke ashaab ke baare mein pucha gaya (yani unke shagirdo ke pucha gaya) Abdur Razzak,Faryabi,Ubaidullah bin Musa,Abu Ahmad zabri,Abu Asim,Qabeesah aur unke tabqe ke jo log hai yeh log sufyaan sawri r.h ke baare mein ek dusre se qareeb hai aur yeh log Yahya ibn Saeed,Abdur rehman bin Mehdi,Wakee,Ibn Mubarak aur Abu Nuaym unse kam darje ke hai.[Al Jarh wa Tadeel j6/pg39]

وَقَال أَبُو بكر بْنُ أَبي خيثمة: سمعت يحيى بن مَعِين، وسئل عن أصحاب الثوري أيهم أثبت؟ فقال: هم خمسة: يحيى القطان، ووكيع، وابن المبارك، وابن مهدي، وأبو نعيم الفضل بْن دكين، وأما الفريابي، وأبو حذيفة، وقبيصة بْن عقبة، وعُبَيد الله، وأبو عاصم، وأبو أحمد الزبيري، وعبد الرزاق، وطبقتهم فهم كلهم في سفيان بعضهم قريب من بعض، وهم ثقات كلهم دون أولئك في الضبط والمعرفة.

Ibn abi Khaytama r.h kehte hai mein Imam Yahya ibn Maeen r.h ko kehte hue suna unse pucha gaya Sufyaan Sawri r.h ke shagirdo ke baare mein kaun zyada sabt hai toh unhone kaha ke who paanch hai Yahya ibn Saeed al Qattan,Wakee,Ibn Mubarak,Ibn Mehdi aur Abu nuaym fuzail bin Dukayn aur Firyabi, Abu huzefa,Qabeesah Ubaidullah Abu Asim,Abu ahmad zarbi,Abdur Razzak yeh tabqe ke log sufyaan ke baare mein ek dusre se qareeb hai tamam siqat hai mafar zabt aur marifat ke mamle mein phele tabqe se kam hai.[Tehzeeb al Kamal j27/pg 56]

قال وسألت يحيى وسئل عن أصحاب سفيان من هم قال المشهورون وكيع ويحيى وعبد الرحمن وابن المبارك وابو نعيم هؤلاء الثقات قيل له ف أبو عاصم وعبد الرزاق وقبيصة وأبو حذيفة قال هؤلاء ضعفاء

Ibn Muhriz r.h kehte hai Yahya ibn maeen se puchagaya Sufyan Sawri ke shagrido ke bare mein who kaun hai toh unhone kaha unme se jo mashoor hai who Wakee hai,yahya ibn saeed al qattan hai,Abdur rehman bin Mehdi hai,Ibn Mubarak hai,Abu Nuaym hai jo siqat hai,toh unse kaha gaya Abu Asim,Abdur Razaak,Qabeesah,Abu Huzaifa? Toh unhone kaha sab zaef hai.[Sawalat yahya ibn maeen ibn muhriz j1/pg 504]

Yaha zaef se murad yeh hai ki Abu asim,Abdur razzak,Qabeesah,Abu huzaifa yeh sab Wakee,ibn Mubarak,Ibn saaed al qattan,Abu nuaym ke muqable mein zaef hai.yaani kaam darje ke hai inse.

Iss puri bahes yeh pata chalta hai hai Sufyaan Sawri ke Sahgirdo mein Imam Abdulah ibn Mubarak la Martaba bada hai Imam Abdur Razzak ke muqable mein.

Toh is wajah se Imam Abdullah ibn Mubarak ke qaul ko ki Sufyaan Sawri ne Simak ko Zaef kaha hai Qabool kiya jaayega aur Imam Abdur razzak ke qaul ko choddiya jaayega.

Imam Ahmad ki jarh ka tehqq jaiza ka jaiza

Imam Ahmad bin hanbal r ne kaha : muztarib ul hadees [Al Jarh wa Tadeel j4/pg 279]

Kifayatullah Sahab kehte hai Imam Ahmad ne muztarib ki jarh ka talluq khaas an ikrimah An ibn abbas ke Tarik se hai chunanche Imam Ahmad ke dusre shagird Imam ashram rh ne Imam Ahmad ki jarh in alfaaz mein naqal ki hai “ikrimah se Simak ki riwayat muztarib hai” [al naf al shuzi pg 326]

Imam Ahmad ki ilal se ibarat pesh ki hai “Simak , ikimah an ibn abbas ki riwayat ko marfu bana dete thai.”

وقال يعقوب بن شيبة قلت لابن المديني رواية سماك عن عكرمة فقال مضطربة

Ali ibn madni se hafiz yaqoob ne pucha : ikrimah se Simak ki riwayat kaisi hai? Toh unhone kaha : Muztarib hai.[Tehzeeb ut Tehzeeb lil ibn hajr j4/pg 233]

Isi tarah Imam Yakoob bin Shayba aur Imam ibn hajr se bhi ibarat pesh ki hai.

Jawab:-Kifayatullah Sahab ne muztarib ul hadees ki jarh ko sirf An ikrimah ki sanad se khaas karna bhi dhoka hai. Is baat se humein koi ishkaal nahi hai ki Simak an ikrimah ki sanad mein muztarib hai lekin jaise Kifayatullah Sahab ne sirf an ikrimah se khaas karne ki koshish ki hai isse humein iskaal hai.kyuki unpar muztarib ul hadees ki jarh sirf an ikrimah ki sanad ke saath khaas nahi nahi balki muhaddisin ne uske alawa ki sanad mein bhi Simak ka iztirab bataya hai.jisse hum inshaallah apke saamne pesh karenge.

Phele hum kifayatulah Sahab ki un dalil ka jaiza lele jiinhe pesh karke unhone awaam ko dhoka dene ki koshish ki hai.

Dalil no 1:-Ali ibn madni se hafiz yaqoob ne pucha: ikrimah se Simak ki riwayat kaisi hai? Toh unhone kaha : Muztarib hai.[Tehzeeb ut Tehzeeb lil ibn hajr j4/pg 233]

Jawab:- Imam ali ibn madni se jo sawal pucha gaya hai us dekh kar hi pata chalta hai ki unse sawal sirf Simak an ikrimah ki sanad ke talluq se pucha gaya tha toh unhone us sanad ke talluq se kaha hai ki woh is sanad mein iztarab ke shikaar thai.ab isse yeh kehna ki jarh sirf an ikrimah ki sanad ke mutalliq hai hai toh mahez dhoka aur fareb hai.kyuki muhaddisin ne an ikrimah ki sanad ke alawa bhi Simak ki hadees mein iztirab bataya hai.

Dalil no 2:-Imam Ashram rh ne Imam Ahmad ki jarh in alfaaz mein naqal ki hai “ikrimah se Simak ki riwayat muztarib hai” [al naf al shuzi pg 326]

Jawab:- Kifayatullah Sahab ne jo yeh ibarat pesh ki hai yeh batakar ki yeh Imam Ahmad ka qaul hai sirf dhoka hai.kyuki is kitab yaani [al naf al shuzi pg 326] par jo ibarat mojood hai waha par kahin bhi Imam Ahmad r.h ka naam zikr nahi hai aur naa hi iske piche aur agle safaa par.

Al naf al shuzi pg 326 par sirf itna likha hai :

“كتاب الأثرم”: “أن حديثَ سِماك مضطرب عن عكرمة”

“Kitab al Ashram mein mawjood hai ikrimah se marwi Simak ki riwayat mein iztarab hai”.Hum Kifayatullah Sahab se kehna chahenge ki apki pesh karda ibarat mein humein Imam Ahmad ka naam dikha de agar naa dikha sakte hai toh meherbani karke apni khiyanat se awaam ko dhoka naa de Imam Ahmad ka naam wahan zikr karke.

Ho sakta hai yeh Imam ashram ki khud ka hi qaul ho jisse unhone Simak an ikrmah ki hadees ke talluq se likha ho apni kitab mein.jab tak Imam ashram asal kitab se yeh ibarat naa dikhade Imam Ahmad ke naam ke saath hamari guzarish hai Kifayatullah Sahab se ki woh yeh ibarat apne pass hi rakhe.

Kifayatullah Sahab lekin yahin par nai rukhe balki awaam aur ek dhoka dene ke liye aage bade aur yeh sabit karne mein lag gaye ki Imam Ahmad ke nazdeek Simak bin Harb siqah hai muztarib nahi hai.

Ab is talluq se unhone ek qaul pesh kiya Imam Ahmad ka ki “Simak bin Harb saleh hai abdulmalik bin umair se [Al jarh wa tadeel j4/pg279]”.ispar Kifayatullah Sahab kehte hai ki Abdulmalik bin umair kutub e sittah (yaani bukhari, muslim, tirmizi, Abu dawood, ibn Majah aur Nasai) ke maroof siqah rawi hai toh sabit hua Simak usse behtar hai Imam Ahmad ke nazdeek ba darje awla siqah hai.

Jawab:-Kifayatullah Sahab se hum yaha kehna chahenge ki yaha bahes yeh nahi chal rahi thi ki kaun kutub e sittah ka rawi hai kaun nahi balki yahan bahes yeh chal rahi thi ki Simak bin Harb ki haisyat riwayat ke talluq se Imam Ahmad ke nazdeek kiya hai.Imam Ahmad ki ibarat se Kifayatullah Sahab ne dhoka diya hai.Imam Ahmad ki ibarat jisse Kifayatullah Sahab ne naqal kiya hai usse wazeh hai ki woh Simak ko abdulmalik bin umair se behtar samjhte thai.ab Simak kitna behtar hai yeh tab pata chalega jab hum abdulmalik bin umair ke talluq se Imam Ahmad ke qaul dekhenge toh.

Imam Ahmad bin hanbal rh abdulmalik bin umair ke talluq se kehte hai zaef ul jiddan (bahot zyada zaef hai),muztarib ul jiddan fil hadees (bahot zyada muztarib hai hadees mein) [Mawsuat aqwal Imam Ahmad bin hanbal j2/pg389]

Toh isse yeh pata chala ki jo muazna Imam Ahmad ne Simak aur abdulmalik bin umair ke beech mei kiya tha uska khulasa yeh hai Simak ,abdulmalik bin umair ki tarah tarah bahot zyada zaef nahi hai balki zaef hai aur bahot zyada unki hadees Abdulmalik bin umair ki tarah muztarib nahi balki muztarib hai.Kifayatullah Sahab toh muztarib ki jarh hatane chale thai par yahan toh zaef ki jarh bhi gale padgayi hai unke.

Imam Ahmad ke shagird Imam yaqub bin sufyan al faswi ne Imam Ahmad se pucha:

سِمَاكٍ مُضْطَرِبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ.

Simak muztarib hai toh Imam Ahmad ne kaha: haan [kitab marifat at Tarikh j2/pg638].

ومنهم عبد الملك بن عمير، على أن حديثه مخرج في الصحيحين، وقال أحمد: هو مضطرب الحديث جدا، وهو أشد اضطرابا من سماك

“Aur unme se abdulmalik bin umair bhi hai agarche unke hadeese sahihain me zikr ki gayi hai aur Imam Ahmad farmate hai who sakht muztarib hai aur Simak se bhi zyada muztarib hai” [Sharh ilal Tirmizi j1/pg 423]

Alhumdulillah humne Imam Ahmad se qaul bhi bataya ki unhone Simak par sirf an ikrimah ki hadees mein muztarib nahi hai bataya balki in general yaani mutlaqan bataya ki unki hadees muztarib hai.Kifayatullah Sahab ki tarah hum zabardasti Imam Ahmad ka naam zikr nahi kar rahe hai balki Imam Ahmad ka naam waha mawjood hai alhumdulillah.
Ek akhiri baat karke mein apni baat Imam Ahmad par mukammal karta hu Imam ibn rajb al hanbali ne bhi kaha hai ki Imam Ahmad kehte hai “Abdulmalik bin umair bahot zyada muztarib hai ,Simak se bhi bada muztarib hai.” [Sharh ilal tirmizi j1/pg141].is tamam qaul se pata chalta hai ki Imam Ahmad ke nazdeek Simak muztarib ul hadees hai.

Mohammad bin Abdullah bin amaar al mawsili ki jarh ke tehqiqi jaiza ka jaiza

Jarh ke alfaaz: “Simak bin Harb ke bare mein mohaddssin kehte hai ki yeh galti karte thai aur mohaddsin inki hadees mein ikhtalaf karte thai.”[Tarikh e baghdad j9/pg214]

Ispar Kifayatullah Sahab kehte hai “arz hai mahez galti karne se koi zaef nahi hojata siqah rawiyo se bhi galti ho jaati hai”

Jawab: Kifayatullah Sahab ka yeh kehna ki mahez galti se koi zaef nahi hojata hai yeh baat se ittefaq rakhte hai par hum puchna chahenge ki kiya siqah rawiyo par Saiyul hifz,Kaseerul Khata,Muztarib ul hadees wagaira jaisi shaded aur jarh mufassar ki jaati hai.

Aage Kifayatullah Sahab kehte hai ” isliye yeh qaul mujmal hai yeh ibn amaar al mawsili ka yeh apna qaul nahi hai balki unhone mudaddin ke taraf isse mansub kiya hai aur mohaddisin ne apne qaul ki tafseer yeh ki khaash ikrimah wali sanad mein yeh Simak galti karte thai”

Jawab: Kifayatullah Sahab ka yeh kehna ki Simak ne khaas ikrimah ki hadees mein galti karte thai sirf ek dhoka hai kyuki humne phele bata chuke hai ki Simak rh ne gair ikrimah ki sanad mein bhi galti karte thai.

Ibn ammar ke qaul mein gaur kare ki unhone muhaddsin ka alfaaz istemal kiya jo jamaa ka sigah jisse yeh pata chalya hai bahot se muhaddisin ne ne yeh baat kahin hai ki woh galti karte thai.(Imam Shoba,Imam sufyan sawri,Affan bin muslim wagaira).

Imam Saleh bin Mohammad kharat ki jarh ki tehqiq jaiza ka jaiza

Imam Saleh bin Mohammad kharat rh ne kaha: Simak bin Harb ko zaef kaha jaata hai.[Tarikh e baghdad j9/pg214]

Jawab:Is jarh ke talluq se bhi Kifayatullah Sahab kehte hai yeh khaas ikrimah k talluq se hai. Kifayatullah Sahab ka yeh kehna ki Simak ne khaas ikrimah ki hadees mein galti karte thai sirf ek dhoka hai kyuki humne phele bata chuke hai ki Simak rh ne gair ikrimah ki sanad mein bhi galti karte thai jisme muhaddisin ne unki hadees ka inkaar kiya hai aur unki hadees mein hata batayi hai.

Imam ibn hibban ki jarh par Kifayatullah Sahab ke tabsire ka jawab

Imam ibn hibban rh ne kaha : “Yukhti kaseera” yeh bahot zyada galti karte thai [Al siqat lil ibn hibban j4/pg339]

Ispar kifayatullah Sahab kahte hai “Arz hai ki Imam ibn hibban rh ne Simak ko apni kitab “Al siqat” mein zikr karke inpar jarh ki hai, aur bazahir yeh mautariz baat likhye hai ki agar siqah hai toh inpar jarh kyu ki gayi? Agar majrooh toh inhe siqat mein kyu zikr kiya gaya?’

Jawab: Simak bin Harb akele nahi hai jinhe ibn hibban ne apni kitab “Al Siqat” mein zikr karne ke saath unpar jarh kardi hai aur yeh baat Kifayatullah Sahab acchi tarah jaante honge lekin fir bi hum kuch misale peh kardete hai:

1.Sudus bi habib Sahab alsabri ahle basra:”Yukhti Kaseera” [Al Siaqt j4/pg394]

2.Shabib bin bashir al bajli:”Yukhti kaseera”[Al Siqat j5/pg57]

Bazahir toh yakeenan mautariz baat lagt hai ki al siqat mein zikr karne e saath in par jarh kar rahe hai toh Kifayatullah Sahab ke amir ul mmineen fil hadees zahabi e asr shaikh maulami yamani “Al fawaidAl majmuat ki tehqiq mein” jab bn hibban ki istarah ki jarh ke tallq se likhte hai:

“Jab ibn Hibban Alsiqat mein kisi ko ajeeb kehne ke saath Jihalat aur Kamzoori (Kam Zarfi) ke saath naqal karde toh pas woh kharab (ehtejaj ke qabil nahi) hai”

Isse pata chala ki gair muqallidin ke nazdeek yeh koi tanaquz nahi balki yeh jarh hoti hai.

Taaruz aur tanaquz ki baat mahez gairmuqallid ek dhoka dene ke liye istemal karte hai jab jrh inke khilaaf hoto inhe yeh tanaquz nazar aata hai warna yeh isse qubul karte hai missal ke taur par dekhe khud kifayatullah sanabali sahab apni kitab Yazeed bi Mauwiya par ilzaamat ka Jayeza ke page no 321 par ek rawi ke talluq se faramate hai

“Yeh galti karta tha, kyuki yeh aksar apne hafize se hadees bayan karte thai.”[Kitab as Siqat j6 pg 145]

Dusre Maqam par Kifayatullah sahab apni issi kitab Yazeed bi Mauwiya par ilzaamat ka Jayeza ke page no 445 ek dusre rawi ke talluq se Imam ibn hibban ki jarh naqal karte hai Kitab as Siqat se “Yeh galti karta tha [Kitab as Siqat j7 pg 116]”

Mein bata du ki aise bhi rawi hai jinko ibn hibban rh ne Al Siqat mein zikr karne ke saath apni kita Al majrooheen mein bhi zikr kiya aur yeh nka tarz e amal raha hai hai ki woh Al Siqat mein zikr kardete thai un par jarh kardete thai aur majrooheen mein bhi zikr kardete thai jin mein kuch missal pesd kardete hai:

1.Hibt bin juwain [Al siqat j4/pg182] [Al Majrooheen j1/pg264]

2.Bakr bin Sawad kasri [Al siqat j6/pg104] [Al Majrooheen j1/pg187]

3.Al Hassan bin atiya aufi al karshi [Al siqat j6/pg170] [Al Majrooheen j1/pg228]

4.Al hakim bin musab al karshi[Al siqat j6/pg187] [Al Majrooheen j1/pg244]

5.Mohammad bin zakun al samaan [Al siqat j7/pg417] [Al Majrooheen j2/pg262]

Aage Kifayatullah Sahab likhte hai ”Imam ibn hibban rh ne intehayi diyanatdaari ke lihaaz se siqah batlaya hai aur zabt ke lihaaz se in par jarh ki hai lekin chuke ibn hibban rh jarh mein mutashadid hai isliye sabit shuda sareeh tauseeq ke muqable mein inki jarh ka koi aitbaar nahi”

Jawab:mein kehta hu Shaikh Albani,Shaikh mualaimi,aur shaikh muqbil ibn ul haadi al wadi aur khud Kifayatullah Sahab ke mutabiq Imam ibn hibban ne majhool rawiyo ko bhi apni kitab Al siqat mein zikr kiya hai toh fir Kifayatullah Sahab apki bayan karda diyanatdari ke mutabiq majhool rawiyo ko bhi siqah manna padega.Simak bin Harb par jarh karne wale Imam ibn hibban munfarid nahi hai aur bahot saare muhaddisin ne Simak ke hifz par qalam kiya hai jaise Imam darqutni ne apni kitab ilal j13/pg184 par Simak par saiyul hifz ki jarh ki hai.

isliye Imam ibn hibban ki jarh manijayegi.

Aage Kifayatullah Sahab kehte hai “khud ibn hibban ne bhi apni is jarh ka aitbaar nahi kiya hai aur Simak bin Harb ko siqah mann kar iski kayi hadees ko apni kitab sahih ibn hibban mein darj kiya hai”

Jawab: is tarah bhi kehna durust nahi kyuki aise rawiyo ki riwayat ki mutabiyat hoti hai isliye muhaddissin inko apni sahih mein riwayat karte hai jiske bare mein hafiz ibn hajr rh bhi alnukat mein likhte hai: “ibn khuzaimah aur in hibban rh ne tabqa Saniya ke rawiyo se riwayat liya hai, Imam muslim ne bhi mutabiyat mein ahadees apni sahih mein li hai jin mein ibn ishaq,usama bin zaid al lais,mohammad bin ijlaan,mohammad bin umru bin alqama aur is tarah inke alawa se”

Shaikh Albani bhi Al ahadees zaefa mein hadees no 2425 ke tahet likhte hai “fa misla laa yahtaj bhi indal tafarrud”

Ibn hibban rh jab siqat mein jikr karne ke saath yukti wa yukhalf jarh kare toh woh pas ibn hibban ke nazdeek istarah hai ki jab woh munfarid hotoh isse hujjat nahi li jaayegi.

قلت: ولا منافاة بين الأمرين، فهو صدوق في نفسه، لين في حفظه، وذلك معنىقول ابن حبان في “ ثقاته “:” يخطىء ويخالف “.فمثله لا يحتج به عند التفرد.وقد قال أبو نعيم:

“ إنه تفرد به “

Isi tarah agar Imam Ibn hibban r.h kisi rawi ko Yukhti kaseera kahein toh aise rawi ki munfarid riwayat hujjat nahi hoti hai.yeh humein samjh mein aata hai jab hum imam ibn hibban ki al majrooheen dekhte hai.Imam ibn hibban ek rawi ke atlluq se farmate hai

اصبغ بْن زَيْد الْوراق من أهل وَاسِط كنيته أَبُو عَبْد اللَّهِ الْجُهَنِيّ يروي عَن الْقَاسِم بْن أَبِي أَيُّوب روى عَنْهُ يَزِيد بْن هَارُون كَانَ يكْتب الْمَصَاحِف بواسط مَات سنة تسع وَخمسين وَمِائَة يخطىء كثيرا لَا يَجُوز الِاحْتِجَاج بِخَبَرِهِ إِذا انْفَرد

Ashbag bin zaid al warak ke talluq se kehte hai yukhti kaseera aura aage farmate hai ki unse ehtejaj nahi kiya jaayega jab ki who munfarid yaani akele ho.[Al majroohen j1 pg 174].

Kifayatullah Sahab ke hum maslak Alim zubair ali zai Sahab apni kitab Noorulaynain ke pg 62 par unwan bandhte hai “Ek hi shaks ke aqwal mein taaruz usme fakra no 1 ke tahet likhte hai agar eh hi skhas se aqwal mein taaruz hotoh tatbeeq aur taufiq di jaayegi Misal

  1. Ek dafaa kahein: siqah

Dusri dafaa kahein siqah saiyul hifz yaa saiyul hifz

(adalat ke lihaaz se) siqah aur (hafiz eke lihaaz se) saiyul hifz”

Fir aagle safaa 63 par likhte hai

“jo (jamhoor ke nazdeek) kasir ul galat, kasirul awhaam.kasir ul khata aur saiyul hifz wagaira rawi ho is ki munfarid hadees zaef hoti hai.”

Kifayatullah Sahab ke hum maslak aur unki kitab ka muqadmah likhne wale shakh irshad al haq asri apni kitab Tauzeehul kalam j2/pg 264 par likhte hai “Sahih ibn khuzaimah Sahih ibn hibban hai ke inki bhi tamam tar riwayat sahih nahi”

Imam darqutni ki jarh ka tehqiqi jaiza ka jaiza:

Imam Darqutni ke kaha : isse Simak ke alawa koi marfu bayan nahi kiya ,aur Simak saiyul hifz hai.[ilal darqutni j13/pg 184]

Kiayatullah Sahab is jarh par kehte hai “Imam darqutni ka is jarh ka pash manzar yeh hai ki ek riwayat ko kayi logo ne mawquf bayan kiya hai aur sirf Simak e marfu bayan kiya hai toh Imam darqutni rh ne riwayat ko mawqufan rajah karar diya hai aur Simak ke bayan karda marfu riwyat ko marjooh karar diya maloom huwa ki Imam darqutni rh ne mahez Simak ke suu e hifz ki wajah se in ki riwayat ko zaef nahi kaha hai balki Simak ke deegar riwayat ki mukhalifat ki wajah se inki riwayat ko zaef kaha hai”

Jawab: Kifayatullah aapki dhoka dene ki kalaa ko hum salam karte hai shayad shaitaan bhi apki tarah dhoka nahi deta ho.Imam darqutni ilal darqutni ke j13/pg184 par ibn umar r.d ki ek hadees naqal ki aur us mein khata batayi ki Simak isse marfuan bayan karte hai aur dusre raawi isse mawqufan bayan karte hai.

Hum isme yeh khata wali baat isliye kar rahe hai kyu yeh hi hadees mein Simak ki khata ko khud unke shagird Imam Shoba rh ne bhi bataya hai.aur yeh kaha hai ki baaki logo se meine hadees mawquf suna hai.aur kehte hai Simak ke alawa koi isse marfu bayan nahi karta hai.

Khud gair muqalid Alim wasiullah abbas ne Ilal marifat al rijal ke muqadmah j1/pg27 mein yeh hi hadees bayan ki aur kaha hai ki Shoba ne is hadees mein Simak ki khata batayi.

Kifayatullah Sahab ka yeh kehna ki is hadees mein Simak se galti hone ki buniyaad par Imam darqutni ne unhe saiyul hifz kaha hai galat hai.Imam darqutni ke jarh ke alfaaz dekhe “walam yarafa gair Simak ,wa Simak saiyul hifz hai” isme Imam darqutni ne do baath kahin hai 1.Simak ke alawa koi is hadees ko marfu bayan nahi karta 2. Aur Simak saiyul hifz hai. Agar arbi ibarat mein aap check karenge toh pata chalega ki wahan par “wow ” istemal hua aur uska tarjuma “aur” khud Kifayatullah Sahab ne kiya hai.Imam darqutni yeh baat toh keh rahe hai ki Simak ke alawa koi is hadees ko marfu bayan nahi karta hai aur saath mein yeh bhi ek zayaid baat bata rahe hai ki Simak saiyul hifz hai.

Imam Darqutni ne bhi Simak ki hadees ko bhi muztarib bataya hai

والاضطراب فيه من سماك بن حرب [Al Ilal darqutni j15/pg366].

issi tarah apni dusri kitab mein kaha وكان سماك يضطرب فيه والله أعلم بالصواب Simak muztarib hai[Al ilzamat wa al tatabbah lil darqutni j1/pg232].

Imam Darqutni ne Simak rh ki jin hadees mein iztarab bataya hai woh gair e ikrimah ki sanad mein kaha hai.

Upar k ibarat se bhi pata chala ki Imam darqutni ke nazdeek Simak bin Harb muztarib bhi thai.

Kifayatullah Sahab aage kehte hai ki “Niz yaha saiyul hifz se Imam darqutni ki murad Simak ki akhiri umar mein muktalit hona hai jaise ki khud aap hi ne kaha : Simak bin Harb jab Shoba,Sufyaan sawri aur Abul ahwas riwayat kare toh Simak se inki ahadees (sahih) wa saalim hai aur Simak se jo riwayat shareek bin Abdullah,Hafz bin jummah aur in jaise log naqal kare toh toh inme se baaz mein nakarat hai [sawal al salami lil darqutni pg 189]”

Jawab:yeh baat sahih hai Simak bin Harb akhiri umar mein mukhtalit hogaye thai lekin yeh kehna ki Imam darqutni ka saiyul hifz kehna akhiri umar ke talluq se hai galat hai.Imam darqutni e jis hadees mein Simak par jarh ki hai ki sirf Simak hadees ko marfu bayan karte hai baaki log ussi hadees ko marfu bayan karte hai.hum uski asal ibarat yahan par laga dete hai.

3072- وسئل عن حديث سعيد بن جبير، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم إذا اشتريت ذهبا بفضة فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس.

فقال: اختلف في رفعه على سعيد بن جبير؛

فرواه سماك بن حرب، عن سعيد بن جبير، مرفوعا.

حدث به عنه أبو خالد الدالاني، وأبو الأحوص، وإسرائيل، والثوري، وعمر بن رزين، وحماد بن سلمة، ومحمد بن جابر.

وقال عمر بن عبيد: حدثنا سماك، أو عطاء بن السائب، والصواب: سماك.

وخالفه داود بن أبي هند، فرواه عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، موقوفا.

وكذلك رواه سعيد بن المسيب، ونافع، عن ابن عمر، موقوفا.

ولم يرفعه غير سماك، وسماك سيء الحفظ.

Hazrat apne dekha hoga ki is hadees ko Simak se naqal karne wale Abu khalid aldaalani,Abul ahwas ,israil,sufyaan sawri,hammad bin salamah,mohammad bin jabir,umar bin razin.isse pata chalta hai ki Simak rh tab bhi khata karte thai jab unhe ikhtalat nahi hua tha jaise ki yeh hadees mein Simak se sufyaan sawri aur Abul ahwas ne bhi suna jaise Imam darqutni ne naqal kiya hai.Imam Shoba ne toh khud Simak ki yeh hi hadees mein khata batayi hai [al jarh wa tadeel j1/pg158] aur al ilal marifat al rijal j1/pg27 mein khud gairmuqalid Alim wasiullah abbas ne bhi kaha hai Imam Shoba ne Simak ki kahata batayi hai is hadees mein.ek missal aur mulahiza ho ilal darqutni j15/pg366 par umm hani rd ki hadees mein Imam Shoba ne Simak ki khata batayi hai.khud Kifayatullah Sahab bhi maante hai sufyaan,Shoba,Abul ahwas riwayat kare toh Simak ki hadees SAlim hai.yaha par rukh kar hum Kifayatullah Sahab ka ek dhoka batana chahte hai ki Kifayatullah Sahab ne Imam darqutni ke alfaaz hadees saalim se yeh murad liya ki unki hadees sahih hai jo galat hai kyuki puri bahes se pata chalta hai ki Simak rh apni apne akhiri umar mein ikhtalat hone se phele bhi galti karte thai hadees bayan karne mein.Imam darqutni ki tamam ibarat padnese Kifayatullah Sahab ka dhoka wazeh hojata hai.Imam darqutni ki ibarat jo sawalat al salami pg 189 par uska sirf itna matlab hai ki unhone ikhtalat se phele suna hai naa ki unki hadees sahih hai.

Aage Kifayatullah Sahab likhte hai ki “Imam darqutni ne Simak bin Harb ki hadees ko kaha: yeh sanad hasan sahih hai[Sunan Darqutni j2/pg 175 hadees no 2233]”

Jawab: Kifayatullah Sahab lagta aap Imam darqutni ki jarh ka jawab dete dete aap khud saiyul hifz hogaye ho.ek taraf aap kehte hai ki Simak bin Harb par jo bhi jarh un talluq khaas an ikrimah ki sanad se hai aur aap yahan par an ikrimak ki sanad wali hadees ko hi Simak ki tauseeq mein pesh kar rahe hai.aisi dogli policy kyu.

2233- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَطْحَاءَ , وَآخَرُونَ قَالُوا: نا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَنْبَسَةَ , ثنا أَبُو دَاوُدَ , ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ مُعَاذٍ الضَّبِّيُّ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ , عَنْ عِكْرِمَةَ , قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «عِنْدَكِ شَيْءٌ؟» , قُلْتُ: لَا , قَالَ: «إِذًا أَصُومُ» , وَدَخَلَ عَلَيَّ يَوْمًا آخَرَ , فَقَالَ: «أَعِنْدَكِ شَيْءٌ؟» , قُلْتُ: نَعَمْ , قَالَ: «إِذًا أُطْعِمُ وَإِنْ كُنْتُ قَدْ فَرَضْتُ الصَّوْمَ». هَذَا إِسْنَادٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Imam darqutni ka yaha par hadees ko isnad hasan sahih kehna ki wajah tadud e turk hai kyu Imam darqutni is baab mein bahot si hadees issi unwaan se hadees laaye hai.toh tadud e turk ki wajah se is sanad ko hasan sahih kaha hai.

Agar is tausiq ko maan bhi liya jaaye toh yeh zimni tausiq hai aur khud gair muqalid ka usul hai zimni tausiq se har har sanad ke rawi ki tausiq sabit nahi hoti hai.chunanche Kifayatullah Sahab ko iska jawab hum khud Irshad al haq ari Sahab se dete hai jinse inhone apni kitab ka muqadma likhwaya hai.Irshad al haq asri Sahab ki audio mawjood hai internet par zawabit al jarh wa tadeel naam se jiske part 2 mein woh tauseeq e zimni par bahes karte (is bayan ko kitab ki shaqal mein bhi nashr kara jaa chukka jiski scan opy hum niche laga rahe hai) hue kehta hai sawaliya andaaz mein puchte hai tauseeq e zimni aur tauseeq e nisbi rawi ki tausiq hai.fir woh missal dete hai:

1.Imam darqutni rh ne riwayat zikr ki hai hazrat ali rd se ki nabi s.a.w ke wazu ke talluq se us riwayat mein yeh hai ki hazrat ali rd ne zikr kiya nabi s.a.w apne aaza ko wuzu min 3–3 baar dhote thai aur sir ka masaa bhi 3 martaba kiya.Imam darqutni kehte hai ki yeh riwayat durust nahi hai kyuki hazrat Imam Abu hanifa rh zikr karte hai aur woh 3 baar masaa ka lafz zikr karne mein munfarid hai.Aage kete ki inhone mukhalifat ki hai ek siqah huffaz ki jamaat ki jisme hai Zaidah bin qudamah,Shoba,Sufyan sawri,Abu awannah,Sharik,Abu ashab,Jaffer bin harris,Hajjaj bin artat,Abaan bin taglaq yeh tamam hazrat ke naam aage naam bhi liya hai.

Toh kya isse yeh mafhoom nikalega ki Hajjaj bin artat ko bhi siqah huffaz mein naqal kiya jaayega,kya Jaffer bin harris,Abu ashab ko bhi Imam darqutni ke nzadeek siqah samjha jaayega? Nahi jabki Imam darqutni ne Hajjaj bin artat ko zaef karar diya hai aur jaffer bin harris ko bhi “yo tarabihi” kaha hai ab kaha minal huffaz siqah aur kaha “yo tarabihi” yeh missal magrib aur mashrik ki hai.isi tarah khud hajjaj ko Imam darqutni ne sunan darqutni mein zaef karar diya hai.lekin idhar jamaat mein kaha hai minal huffaz siqat.Aise mauke par is tauseeq ki buniyad par har rawi ki nahi samjhi jaayegi.

2.Imam daqutni ek hadees naqal ki namaz mein “ka kaha” lag ne ke talluq se. is hadees ke riwayat karne ke baad kehte haiis hadees ko 5 siqah rawi mursal bayan karte hai hai aur mutassil bayan nahi karte aur woh hai mamar,Abu awannah,saeed bin abi arubah,saeed bin basher halake khud Imam darqutn saaed bin basher ko “Laysa bi qawi” kaha hai.iss tarah ki tauseeq e zimni yaa nisbi haar haar rawi tauseeq nahi ban sakti.

3.iisi tarah irshad al haq asri ek ar missal di Imam mohammad ke talluq se ki Imam darqutni rafulyadain ki hadees naqal karne ke baad kehta hai isse 20 rawi hai siqat mein se jo isse bayan karte hai woh hai mohammad bin hasan al Sahabani,Yahya bin saeed………aage kehte hai irshad al haq asri ab aap Imam mohammad ka tarjuma lisan yaa meezan mein nikalkar dekhle aur Imam darqutni ki jarh bhi unpar dekhle.ab kya Imam mohammad bin hasan shaibani ko is wajah se siqah huffaz mein shumar kiya jaayega” aage kehte hai kehne ka maqsad yeh tha ki is qism ki zimani tausiq ko hatmi taur par tadeel par wakaf nahi kar sakte dekhna chahiye ispar unka mufassal aur buniyadi qaul kya hai.

Alhumdulillah gair muqallid Alim irshad al haq asri baato se wazeh hota hai ki gair muqaliidin ke nazdeek tausiq e zimani se tauseeq sabit nahi hoti hai is talluq se mufassal qaul dekhna chahiye.

Simak bin Harb par Imam darqutni ka mufassal qaul Saiyul hifz hai[ilal darqutni j13/pg174] muztarib yaani iztarab ka hai. [Al ilzamat wa al tatabbah lil darqutni j1/pg232] [ilal darqutni j15/pg366]

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store