De bomen en het bos

Heb je weleens met veel aandacht en liefde een plantje verzorgd? Bijvoorbeeld voor het vak biologie op school, of gewoon in je eigen tuin?


Je stopt een zaadje in de grond. Iedere dag ga je kijken hoeveel het plantje al is gegroeid. Je probeert het zoveel mogelijk te helpen met groeien. Af en toe water geven, in het zonlicht zetten, niet te warm en niet te koud. Je beschermt het tegen harde wind en misschien wel tegen huisdieren uit de buurt. Ofwel, je gedraagt je als een zorgzame tuinman.

Herinner je het fijne en trotse gevoel als je het zaadje ziet ontkiemen en het plantje iedere dag groter ziet worden…

Je kunt jezelf ook vergelijken met een plantje. Met een opgroeiende boom zelfs. En er is ook een tuinman die jou als plant of boom verzorgt. In de Bijbel vergelijkt Jezus zichzelf met een tuinman in Gods tuin. Een tuinman die jou als boom water geeft, die je bemest en het onkruid weghaalt dat te dicht in de buurt komt. Dat betekent dat Hij met je spreekt, naar je luistert, je kracht geeft en je helpt om slechte dingen bij jezelf vandaan te houden.

In Gods tuin is plaats voor heel veel planten en bomen, een heel bos zelfs. En Jezus ziet en kent elke boom in zijn bos. Hij geeft ieder boompje de ruimte en tijd om uit te groeien tot een volwassen boom. Een die gezonde en lekkere vruchten voortbrengt. Daar heeft Jezus als ‘tuinman’ werkelijk alles voor over. Hij houdt namelijk ontzettend veel van iedere boom en is trots op ieder teken van groei en ontwikkeling.

Jezus wil ook jou verder laten opgroeien… tot een vruchtbaar mens. Tot iemand die goede dingen doet. Het enige wat Jezus daarvoor nodig heeft is je medewerking.

De vraag is: wil je jezelf openstellen om je door Hem te laten verzorgen en helpen groeien?

Marc
www.veg-immanuel-breda.nl

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.