Hemelse stilte


Een paar jaar geleden heb ik het voorrecht gehad een ballonvaart te mogen doen boven de woestijn van Wadi Rum onder de kundige leiding van een ex-piloot van de Royal Jordanian Falcons. (http://www.rjfalcons.com/)

Je weet niet wat je meemaakt! Eenmaal los van de grond stijg je langzaam maar zeker tot hoog boven het rotsachtige bergmassief. Het gevoel van ruimte is overweldigend, het uitzicht adembenemend! Maar het is vooral de stilte die indruk op me heeft gemaakt. Een stilte die haast niet van deze wereld lijkt te zijn…

Wil jij ook deze ‘hemelse’ stilte ervaren? Wel, dan heb ik goed nieuws: je moet hiervoor niet naar Jordanië :). Op de plaats waar je nu bent mag je eenvoudigweg ingaan op de uitnodiging van Jezus. Hij wil je een nieuw leven geven, een leven waarmee je kan opstijgen tot hoog boven onoverwinnelijke bergen uit, tot in die stilte waarin God aanwezig is; een stilte die doordringt tot het diepste van je ziel en daar woorden vormt van troost, bemoediging en hoop

Heb je nog last van touwen die je aan de aarde vasthouden en je beletten om op te stijgen, om echt te gaan leven en ruimte te ervaren? Samen met Jezus mag je deze touwen één voor één losmaken, net zoals bij een luchtballon. Ballast die nu nog op je schouders drukt, neemt Hij van je af en gooit Hij overboord. En terzelfdertijd mag jouw liefde voor Jezus en voor jouw Schepper toenemen als een hartverwarmend vuur dat de lucht van je ballon verhit en doet opstijgen.

Dan, haast ongemerkt …kom je los van die aloude vertrouwde ‘vaste grond’. God zelf tilt je op, steeds hoger. Zalig!

Like what you read? Give VEG Immanuel Breda a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.