Uitnodiging: vier het paasfeest met ons mee!

Binnenkort is het Pasen. Dat is iets anders dan een feest met eieren en een haas. We vieren dat Jezus een overwinning heeft behaald. Een overwinning op de dood. Een overwinning op alles wat ons leven doods, futloos en uitzichtloos wil maken. Jezus zorgt weer voor leven! En jij mag de gevolgen van deze overwinning zelf merken… Nieuwsgierig geworden?

Vier dan Pasen met ons mee en ontdek wat het feest echt inhoudt.

Doordat Jezus op de derde dag na zijn overlijden weer opstond uit de dood, heeft hij letterlijk de dood overwonnen. Maar dat niet alleen, hij heeft daarmee ook al het doodse, al het futloze, alles wat het leven uit je wegzuigt, overwonnen.

Jezus deed dat niet voor zichzelf. Hij zegt: “Kom, deel met mij de overwinning! Ik wil dat jij ook weer levend wordt, zodat je het echte leven kunt ervaren.”

Uitnodiging

Je bent van harte uitgenodigd om met ons het paasfeest te vieren op zondag 16 april 2017 vanaf 10:00 uur (de zaal is open vanaf 9:40 uur).

Wie zijn wij: een volle evangelie gemeente/kerk.
Waar: in het centrum van Breda goed bereikbaar met het openbaar vervoer of met de auto.

Ons adres
Volle Evangelie Gemeente ‘Immanuël’ Breda
Academiesingel 26–27
4811 AB Breda

Informatie over de route en vervoer o m bij ons te komen vind je hier

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.