Amalgache
Published in

Amalgache

Filmavond: « Sully » van Clint Eastwood

Op 9 november 2018 hebben we weer een voorstelling gepland, eveneens in de Zandloper te Wemmel.

We kozen nogmaals voor een film die bij iedereen in de smaak zal vallen: Sully, een waargebeurd verhaal over een noodlanding op de Hudson River in New York. Misschien herinnert u zich deze gebeurtenis nog? Clint Eastwood maakte er een spannende film over, die wij graag aan u tonen.

Alle informatie staat te lezen op onze website www.filmavond2018.be.

Hopelijk kunnen wij opnieuw rekenen op uw sympathie!

Graag tot dan?

Vraag het Sponsordossier.

Wij, de Seniorita’s, organiseren onze tweede filmavond!

Na het succes in 2016 — “The Theory of Everything” trok toen een volle zaal — voorzien deze acht vriendinnen opnieuw een film voor een ruim publiek. U wordt ongetwijfeld meegetrokken in dit aangrijpend en waargebeurd verhaal. Maar onze bedoelingen liggen véél verder dan het regelen van een ontspannende voorstelling. Wij steunen met z’n allen Amalgache, dat ons nauw aan het hart ligt. Alle opbrengsten van het evenement worden geschonken aan dit project, uit bewondering voor de inzet en uit vriendschap voor Inge die al jaren deel uitmaakt van deze vzw.

9 november 2018

Een gezellig avondje uit waarbij u eveneens een goed doel steunt? Dat kan op vrijdag 9 november in de Zandloper! Een groep vriendinnen organiseert een originele filmavond waarbij de opbrengst integraal geschonken wordt aan de vzw Amalgache.

De Amerikaanse piloot Chesley ‘Sully’ Sullenberger (Tom Hanks) werd in 2009 beroemd toen met hij zijn defecte vliegtuig op het ijskoude water van de Hudson River in New York kon landen. Hij redt met dit spectaculaire manoeuvre de levens van alle 155 passagiers aan boord. Maar terwijl Sully geroemd wordt om zijn buitengewone reddingsactie en vliegprestatie, is er achter de schermen een onderzoek gaande dat zijn reputatie en carrière dreigt te vernietigen. In dit waargebeurd verhaal toont regisseur Clint Eastwood hoe een man rechtop blijft, ondanks een onvoorziene bureaucratische nasleep.

Sully is een beklijvend drama dat blijft nazinderen.

De Zandloper

GC de Zandloper in Wemmel is een van de zeven gemeenschapscentra van vzw ‘de Rand’.
Vzw ‘de Rand’ ondersteunt en stimuleert het Nederlandstalige karakter van de Vlaamse Rand. In de grote zaal van het cultuurhuis zijn er 300 zetels beschikbaar.

De Zandloper — Kaasmarkt 75–1780 Wemmel

Vraag het Sponsordossier.

--

--

Humanitair tandheelkundig — en gezondheidsprojekt in Madagaskar — Projet de coopération humanitaire, dentaire et sanitaire avec Madagascar

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store