Ambassaden
Published in

Ambassaden

En døråpner til historien

De gamle dørene på Ambassaden har sine egne fortellinger.

– Jeg liker å dykke ned i detaljene, sier Jens Skaara, daglig leder i Skaara Spesialvinduer.

Han er snekkermester og en av Norges fremste eksperter på å gjenskape dører og vinduer til original stand.

– Jeg forsøker alltid å finne historien bak produktene vi jobber med. Dørene og vinduene på Ambassaden er noe av det mest fascinerende jeg har vært borti.

Svensk patent

Skaara forteller at de fleste dørene på Ambassaden er bygget opp av to møbelplater med sperrefinér på begge sider. Disse er så limt sammen med et hulrom imellom. Hulrommene er fylt med halmstrå. Dette gjorde at dørene ble massive og tunge — og relativt lydtette.
— Dørene har en litt spesiell konstruksjon. De er to meter og 10 centimeter høye, og har i tillegg et overfelt på ytterligere 70 centimeter.

Etter nærmere undersøkelser, fant Skaara ut at disse dørene i sin tid ble solgt og markedsført som «Bærumdøren». Dørtypen var opprinnelig svensk og ble kalt for «Wernodøren». I 1951 fikk Løvenskiold Produksjon i Bærum rettighetene til å produsere «Wernodøren» i Norge. Løvenskiold importerte halm fra Sverige, presset den hardt sammen, kuttet den og la den inn i dørene.

– Slike dører ble forholdsvis brannsikre fordi presset halm brenner dårlig, forteller Skaara.

– I noen dører ble det også brukt papir som fyll. Alle dørene er av enten massiv teak — eller teak-finer som har vært overflatebehandlet med farveløs olje.

Stor produksjon
Dørproduksjonen startet i 1953 i en stallbygning på Bærums Verk. Bærums Verk Dørfabrikk var dermed etablert. Ny dørfabrikk sto ferdig i 1955 rett overfor der Mølladammen skole ligger nå.
— I 1962 produserte fabrikken hele 130 000 dører, forteller Skaara.

– Fabrikken var landets største dørprodusent og leverte blant annet dører og vinduer til Rådhuset i Oslo.
Grunnet konkurranseforhold ble fabrikken overført til Lunde i Telemark i 1977.

Restaureringsprosessen

– Det som er litt synd, er at dørene i Ambassaden har fått mange overflateskader opp gjennom årene, sier Skaara.

– De har fått noen støt og skraper. I tillegg har det sikkert blitt skiftet låser flere ganger. Jobben min er kort fortalt å tilbakeføre dørene til sin opprinnelige stand. I første omgang gjør jeg en befaring og lager en tilstandsrapport. Deretter foreslår jeg hvilke tiltak jeg mener vi bør sette i gang med.
Skaara finner fram til dørene som står i de fredede arealene på Ambassaden. I utgangspunktet skal disse gjenbrukes. Det kan bli aktuelt å lage nye kopier av dørene i arealene som ikke er fredet.

– Ambassaden er et utrolig spennende prosjekt. Jeg går jo rundt her og tenker på alt som har skjedd i dette bygget. Her er så mye historie!
Skaara sier at nøkkelen i store restaureringsprosjekter er å ta utgangspunkt i byggets kvaliteter og byggets behov. Man må se etter hva som er mulig å tilbakeføre.

Høy kvalitet
— Når det gjelder vinduene på Ambassaden, har disse en fantastisk kvalitet. Nesten alt kan gjenbrukes, sier Skaara.

– Det samme gjelder dørene. Vi ser rett og slett en kvalitet som ikke er så vanlig å produsere lenger. Vi kan se med det blotte øyet at dette må ha vært et prestisjeprosjekt den gangen det ble bygget.

Skaara forteller videre at en utfordring i Ambassaden er utstrakt bruk av teak i interiørelementene.

– Nå må vi først finne ut hvordan vernemyndighetene og byggherren vil at det skal se ut til slutt. Men det er ikke lov å tilføre nytt tropisk treverk i Norge. En idé kan jo være å få resirkulert teak fra Y-blokka i Regjeringskvartalet. Det hadde vært en spennende link, synes jeg. Det hadde blitt en kobling mellom Norge og USA — mellom politikk og diplomati — som i seg selv hadde vært fascinerende å se litt nærmere på.

***

FAKTA OM DØRENE PÅ AMBASSADEN

Type: Svensk «Wernodør»

Norsk navn: «Bærumdøren»
Historie: I 1951 fikk Løvenskiold Produksjon rettighetene til å produsere den svenske «Wernodøren» i Norge. Løvenskiold importerte halm fra Sverige, presset den hardt sammen, kuttet den og la den inn i dørene. Flere av finerplatene som ble brukt til dørene, var laget av afrikanske tresorter.

Ambisjon: Fredensborg ønsker nå å tilbakeføre dørene på Ambassaden til opprinnelig stand.

FAKTA OM SKAARA SPESIALVINDUER
Skaara Spesialvinduers visjon og målsetting er å gjenskape vinduer og dører som ligger så nært opp til originalen som mulig. Bedriften har lang erfaring med vinduer og dører i vernede og fredede bygg.

Originale vinduer og dører i vernede og fredede bygg ofte vanskelige å gjenskape. Det finnes vinduer og dører i gamle bygg som er mer enn 100 år gamle og som fremdeles er i god teknisk stand.

Å gjenskape kvaliteten som finnes i gamle originale vinduer — samtidig som man tar hensyn til moderne krav til lydreduksjon og varmetap — krever kunnskap om bygningsvern, vindusteknisk kompetanse og, sist men ikke minst, kunnskap om kvalitet på trevirket og andre komponenter.

Les mer på spesialvinduer.no

Copyright pictures: Teigens Fotoatelier, DEXTRA Photo, Technical Museum terms and Leif Ørnelund

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store