Amelia

Sen,
Henüz elleri keşfedilmemiş,
Saçları derilmemiş kır çiçeği,
Amelia,
Sevgili,
Hangi dağ eteğinin,
Yeşil kokusudur şimdi tenin,
Ve hangi şairin en uğrak yeridir gözlerin,

Duydum ki gonca olmuş kanatların sırtında,
Ve ufuksuz bir gidişe çırpılacakmış,
Zamanın tenha bir kıyısında,
Nereye uçmak niyetindedir şimdi yüreğin,
Ardında beni bırakarak,
Uçma Amelia,
Hangi gökyüzü barındırır ikimizi,
Ve hangi bulut yüklenir kederimizi,
Ya ben, sen uçtuktan sonra,
Bu sürgün yeri, kıyamette,
Bu ölü yeri, sessizlikte,
Kaç kuş sürüsü bekleyeceğim?
Dönmeni umut ederek,

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.