Ve gözlerin,
Doğar karanlığın ardından,
Bir kez açıp kapasan,
Kızıldeniz yarılacak,
Tam ortasından,

Gözlerin,
Tanrı kudretinin,
Kainattaki timsalidir,
Gözlerin,
Tur dağındaki ateşin,
Çağımızdaki emsalidir,

Gözlerin,
Resulullahın hırka-i şerifi,
Çıplak bedenlere giydirilmiş,
Gözlerin,
İsa Mesih’in dirilişi,
Alemi nizama gönderilmiş,

Amelia…

Show your support

Clapping shows how much you appreciated Hüseyin’s story.