Office 365 vs. G Suite — Který z nich je lepší pro váš business? — 1. část

Když přijde řeč na sdílené cloudové služby, vybírat to nejlepší řešení je jak hnát oslíka za mrkvičkou. Může se zdát nekonečné… Pokud nemáte někoho, kdo se v nich vyzná. A vy náhodou máte. Přímo před očima. Tak pojďme na první polovinu našeho velkého srovnání!

Amon System
Feb 7, 2018 · 6 min read

1. kolo: Cena

Co si budeme nalhávat… První věc, na kterou se manažeři dívají, je cena. A ač si myslím, že jen cena rozhodně o schopnostech dodávaných služeb mnoho nevypoví, umístila jsem pro vás její srovnání na začátek. Nemáte zač :)

V jednoduchosti ceníku rozhodně vede G Suite. Na výběr nabízí jen dvě možnosti financování:

  • G Suite Basic [ 4 € za uživatele měsíčně ] (V případě roční platby předem nabízí Google slevu dva měsíce za uživatele. Cena balíčku se tedy sníží na 40 €/rok/uživatel.)
  • G Suite Business [ 8 € za uživatele měsíčně ] — obsahuje všechny aplikace G Suite Basic + neomezené cloudové úložiště pro archivaci všech mailů a dokumentů, Team Drive a Google Cloud Search.

Když přijde na řadu Microsoft, nabídka je poněkud složitější. V zájmu vyhovět potřebám malých i velkých firem, domácnostem i vzdělávacím institucím, nabízí Microsoft svůj balíček Office 365 v rozmanitých variantách. Zaměříme-li se ale skutečně jen na „váš business“, máte na výběr z variant Business (3) a Enterprise (4), přičemž základní rozdíl mezi těmito dvěma je následující:

  • Základní rozdíl v placení naznačuje, že se Business dá platit měsíčně, kdežto Enterprise se musí platit ročně. Jelikož jsme ale v Amonu certifikovaným partnerem MS, dokážeme zařídit, abyste i Enterprise platili na měsíční bázi.
  • Business je limitovaný 300 uživateli.
  • Balíčky Business Essentials a Enterprise E1 nenabízí desktopové aplikace Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint…). Nabízí jen jejich online varianty, která ale celé řadě uživatelé bohatě stačí.
  • Součástí balíčků O365 Business a O365 ProPlus není hosting e-mailu na vlastní doméně.
  • Stejně tak obě zmíněné varianty nenabízí možnosti sdíleného kalendáře.
  • Všechny tři varianty plánu Business nabízí ještě o něco levnější cenu, když se zavážete k roční smlouvě.

Nejporovnatelnější varianty G Suite a O365 jsou pravděpodobně:

  • G Suite Basic (4€ za uživatele měsíčně) a Office 365 Business Essentials (4,20 € za uživatele měsíčně) a
  • G Suite Business (8 € za uživatele měsíčně) a Office 365 Enterprise E3 (19,7 € za uživatele měsíčně)

V „nižších“ variantách jde o rozdíl jen dvaceti centů na osobu, nicméně pokud myslíte svůj business vážně nebo řady vašeho týmu utěšeně rostou, jistě koukáte po „vyšších“ řadách. A tam už rozdíl dělá víc než dvojnásobek na osobu, což není úplně zanedbatelná částka.

SHRNUTÍ:

Hrubá čísla sice hovoří jasně pro G Suite, nicméně obsáhlá nabídka Microsoftu dokáže vyhovět i nejnáročnějšímu zákazníkovi. Jako specialista vám ráda pomůžu vybrat nejlepší řešení právě pro váš business a v případě potřeby i nakombinovat několik balíčků O365 dohromady.

Poznámka k cenám: Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.


2. kolo: Velikost úložiště

Pokud bychom vzali v potaz rovnou ty nejzákladnější balíčky, jasným vítězem se stane O365. Už jejich nejnižší balíček Business Essentials nabízí úložiště o velikosti 1 TB, což z něj dělá obřího Goliáše proti 30GB „googlímu Davidovi“, balíčku Basic. Ještě víc bolí skutečnost, že Google do tohoto úložiště počítá i e-mailový archiv. Microsoft ne.

Nicméně přesuneme-li se na území vyšších balíčků, nabírá Google znatelně na síle. Jeho G Suite Business najednou vypadá vedle předraženého O365 jako na steroidech. Neomezenou velikost úložiště dokáže Microsoft vyrovnat jen svými dvěma nejdražšími balíčky — Office 365 Enterprise E3 a Office 365 Enterprise E5.

G Suite nabídne v nižší verzi „trapných“ 30 GB, ve vyšší verzi ( 8 € uživatel/měsíc) naopak neomezené úložiště (pokud máte víc než 5 členů). O365 zase nabízí i v nejlevnější variantě 1 TB, který vám bude při běžné práci s dokumenty bohatě stačit.


3. kolo: E-mail

O365 i v nejlevnějším balíčku (8,80 €) nabízí k základnímu 1TB úložišti 50 GB navíc pro e-mailový archiv. To G Suite vám v nejlevnějším balíčku (4 €) navíc nenabídne zbla nic. Vaše veškerá e-mailová konverzace tak spadá do celkového 30GB úložiště k ostatním souborům a dokumentům.

Pokud ale využijete balíčku G Suite Business (a máte 5+ lidí v týmu), nemusí vás práce Googlu s mailem vůbec trápit. Máte přece neomezeno.

To nejlepší, co vašemu e-mailu nabídne O365, vypadá následovně. 100GB úložiště k balíčkům za 19,70 € a 34,40 € ( O365 Enterprise E3 a O365 Enterprise E5). Abych ale nefandila jenom nekonečnu, 100 GB je pořád slušná paměť jen na e-maily.

Když se zaměřím na e-mailové aplikace, Gmail je komplexní, rychlá a chytrá alternativa. Vyhledávání mu jako googlímu potomkovi jde náramně a díky jeho popularitě můžete na internetu najít spoustu plug-inů a vychytávek, které jeho uživatelskou přívětivost dokáží ještě vylepšit.

Outlook z O365 ovšem v boji proti Gmailu zásadně vítězí v jedné důležité disciplíně. Skvěle se v něm pracuje se skupinami e-mailových adres. Jestli tedy milujete třídění a různorodé seskupování e-mailů, máte svého koně.

V G Suite úložiště pro e-mail spadá k ostatním dokumentům a souborům. V základní verzi máte tedy jen 30 GB skutečně na vše. Na druhou stranu vás ale s neomezeným úložištěm „vyšší“ verze taková informace nemusí vůbec trápit. O365 pracuje s úložištěm pro e-mail zvlášť. V levnějších balíčcích přidává 50 GB, v dražších 100 GB. A to už je slušný prostor pro e-maily.


4. kolo: Desktopové aplikace

Asi nepřekvapí, že tomuhle kolu bude silně dominovat O365, zarytí fanoušci G Suite zapláčou. Desktopové aplikace — stejně jako jejich cloudové verze — jsou součástí většiny balíčků O365. A už jen fakt, že jde o aplikace desktopové a že s nimi právě proto můžete pracovat i offline, jim dává silně navrch.

Pokud vám navíc jde o dělání tvrdé ekonomiky — myšleno poctivou prací s čísly, financemi a účetnictvím — Google Tabulky vám jen těžko vyhoví tak jako starý dobrý Excel. S Wordem a Powerpointem to vypadá podobně. Z hlediska funkčnosti a vzhledu výsledného dokumentu naprosto válí své oponenty z G Suite.

Rozhodně se ale nedá říct, že by byl G Suite ve vytváření dokumentů naprosto nefunkční. Soubory z Microsoft Office otevřít umí, stejně jako umí ukládat nové verze s koncovkami .doc, .xlsx a .ppt. Tady je ovšem potřeba podotknout, že vám G Suite ne vždy zaručí, jak bude takhle exportovaný dokument vypadat.

Jednou z variant pro vás samozřejmě může být kombinace těchto řešení. Za pár eur na osobu můžete používat neomezené úložiště G Suite a ukládat do něj dokumenty z offline desktopových aplikací Microsoft Office. Vyhovíte tak náročnějším potřebám vaší firmy a zkombinujete je s výhodami, které přináší cloudové úložiště.

Základem O365 jsou aplikace. A podle toho taky tohle kolo dopadlo. Ne že by byl G Suite ve vytváření dokumentů nemožný — základní práci odvede –, ale pokud vám jde o vzhled, Word a spol. jsou stará dobrá jistota.


Závěr

Tady končí první část mého obsáhlého shrnutí.

Je mi jasné, že nejde jen tak šmahem rozhodnout, jaká cloudová služba je vhodná právě pro váš business. Doufám ale, že svým srovnáním vám pomáhám alespoň trochu tříbit myšlenky a názory.

Pokud máte už teď nějaké otázky, můžete mi napsat do komentářů nebo na e-mail hbrezinova@amonsystem.cz. Velmi ráda vám s čímkoli poradím.

Své shrnutí dokončím už v příštím článku. Těšit se můžete i na závěrečné shrnutí všech kol souboje O365 a G Suite.

Zatím se mějte,

Helča


Jsem tu pro vás pokud potřebujete poradit s firemním IT, cloudovými službami nebo přechodem na GDPR. hbrezinova@amonsystem.cz

Amon píše

Jsme tým specialistů na firemní IT.

Amon System

Written by

Jsme tým specialistů na firemní IT. Staráme se o to, aby IT firmám sloužilo bez komplikací a zbytečných nákladů. Víme, jak na to a rádi o tom píšeme.

Amon píše

Jsme tým specialistů na firemní IT. Staráme se o to, aby IT firmám sloužilo bez komplikací a zbytečných nákladů. Víme, jak na to a rádi o tom píšeme.

Amon System

Written by

Jsme tým specialistů na firemní IT. Staráme se o to, aby IT firmám sloužilo bez komplikací a zbytečných nákladů. Víme, jak na to a rádi o tom píšeme.

Amon píše

Jsme tým specialistů na firemní IT. Staráme se o to, aby IT firmám sloužilo bez komplikací a zbytečných nákladů. Víme, jak na to a rádi o tom píšeme.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store