Amon píše
Published in

Amon píše

Padělaný spotřební materiál vám může pěkně zavařit

Padělaný spotřební materiál pro tiskárny není nic nového. Společnosti se snaží ušetřit, a tak často sahají po co nejlevnějších tonerových a inkoustových náplních. V lepším případě jde o tzv. repasy, narazit však můžete i na padělky, které mohou způsobit pěknou neplechu. Nedávná studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a úřadu EU prokázala, že padělky a pirátské zboží představuje až 3,3 % světového obchodu. Jak tedy vlastně ověřit pravost zakoupeného spotřebního materiálu?

Proč nepoužívat padělané kazety?

Používáním padělaného spotřebního materiálu vystavujete svou tiskárnu riziku fyzického poškození, například kvůli špatnému provedení těchto kazet. To může způsobit únik inkoustu nebo toneru dovnitř zařízení a vy už můžete pomalu chystat peníze na opravu nebo na novou tiskárnu. Zdůrazněme, že oprava, která není krytá zárukou, může být velice nákladná.

Mezi další jevy, které doprovázejí používání nekvalitních inkoustových kazet a tonerů, patří nižší výtěžnost stránek a tisk v pochybné kvalitě. Faktem je, že pouze kombinací originálního spotřebního materiálu s tiskárnou HP dosáhnete kvality tisku avizované výrobcem.

Netřeba dodávat, že výroba a distribuce padělaného spotřebního materiálu mohou být nezákonné. Takový materiál škodí i životnímu prostředí, nemluvě o netransparentním dodavatelském řetězci a žalostných podmínkách v továrnách, kde padělky vznikají. Pokud jde o tzv. repasovaný materiál (tedy kazeta byla opětovně doplněna a lze ji znovu použít) musí být řádně označen a prezentován v odpovídajícím stavu.

Jak identifikovat padělané kazety?

Rozeznání falešného materiálu oproti originálům je velice snadné. Na originálech naleznete:

Holografické prvky na štítku

Na krabici produktu se nachází holografický štítek. Při pohybu do stran se mění jeho barva a pohybují se na něm symboly „OK“ a „√“.

QR kód

Pro absolutní jistotu, že používáte originální produkt, můžete také využít online alternativu. Stačí svým chytrým telefonem naskenovat QR kód na štítku a ověřit tím pravost. Pokud vám ani to nestačí, můžete ověřit pravost na oficiálním webu společnosti HP, tedy na tomto odkazu: https://www.hp.com/h22234/auth/ok/verifyuser

Nejspolehlivějším a nejpohodlnějším zůsobem zajištění spotřebního materiálu je však bezesporu jeho dodávka přes autorizovaného partnera HP, jakým je AMON System. Zajistíme pravidelný přísun ověřeného spotřebního materiálu a vy můžete v klidu spát s vědomím, že děláte to nejlepší jak pro svou firmu, tak pro udržitelnost naší planety.

--

--

--

Jsme tým specialistů na firemní IT. Staráme se o to, aby IT firmám sloužilo bez komplikací a zbytečných nákladů. Víme, jak na to a rádi o tom píšeme.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Amon System

Amon System

Jsme tým specialistů na firemní IT. Staráme se o to, aby IT firmám sloužilo bez komplikací a zbytečných nákladů. Víme, jak na to a rádi o tom píšeme.

More from Medium

Xubba token ($XUBA) — Whitepaper v1.0 is now LIVE!

Owning the labels -and the label making.

5/26/2022

Centennial Voters in the Centennial State