Amon píše
Published in

Amon píše

Pomocná ruka našemu životnímu prostředí — program HP Planet Partners

Životní prostředí kolem nás si zaslouží stejnou péči, jakou věnujeme sobě samotným. To, že je stále ještě zdravé, totiž není vůbec samozřejmé. Společnost HP proto jako jeden z hlavních závazků svého programu HP Planet Partners určila ochranu těch nejzranitelnějších součástí přírody. Proto, aby inkoustové a tonerové kazety našly nové uplatnění a neskončily v oceánech nebo zmizely na skládkách.

Recyklace má smysl!

Dlouhou dobu se při recyklaci uvažovalo především o surovinách, mnohem méně pak o produktech vytvořených z těchto surovin. Jakožto vyspělá západní společnost recyklujeme plasty, sklo, papír, kovy, ale teprve nedávno jsme začaly zvažovat recyklaci výrobků. Je tomu relativně nedávno, kdy se o možnostech recyklace a opětovného využití produktu začalo uvažovat důsledněji a v širším měřítku. Dnes se s ní počítá už při samotné výrobě, ba dokonce už při prvotním návrhu produktu.

A stejnou míru pozornosti svým výrobním a recyklačním postupům věnuje i společnost HP. Recyklace plastových tonerových kazet je důležitá zvlášť dnes, kdy víme, že mikroskopické části plastů mají dopad nejen na životní prostředí kolem nás, ale také na naše vlastní organismy.

Možná vás šokuje, za jak dlouho se vlastně taková běžně dostupná kazeta z inkoustové nebo tonerové tiskárny v přírodě rozloží. Záleží především na okolním prostředí, teplotě a vlhkosti. Pokud je podnebí vlhké a proměnlivé, plastová část se rozloží po 450 až 1 000 letech. Pokud je naopak stabilní, a navíc ještě suché, zásobník v zemi přežije teoreticky až 8 000 let. A po celou tu dobu uvolňuje do prostředí zdraví škodlivé částečky, často menší než jeden milimetr. Ty pak dýcháme, pijeme, koupeme se v nich, a dokonce je najdeme i v mase, které jíme, především v rybách.

Přitom k minimalizaci negativního dopadu plastů na náš život stačí docela málo, místo zahození plastové součástky do odpadu, který pak skončí bůhvíkde, je lepší plast znovu použít. Záleží na chování každého z nás, ale dobře naplánovaný a fungující program recyklace je účinnější. Zvlášť když ho používáme všichni kolektivně. A ještě lepší je, když je zadarmo. Recyklaci pak nic nestojí v cestě.

Recyklovat nikdy nebylo snazší

Program HP Planet Partners je bezplatný program recyklace spotřebního materiálu, který mohou využívat uživatelé i firemní zákazníci, jejichž tisková řešení pracují s inkoustovými nebo tonerovými kazetami vyrobenými společností HP nebo Samsung. Pro zákazníky těchto společností tak představuje skvělou příležitost, jak se mohou zbavit problémů s likvidací použitého materiálu, zároveň pomáhat chránit naše životní prostředí a ještě ušetřit.

Jak na to? Je to opravdu snadné, a to jak pro jednotlivé uživatele, tak větší firmy. Stačí se zaregistrovat na stránkách společnosti HP a zadat zde svou adresu. Pro jednotlivé uživatele, kanceláře a menší firmy je možné touto cestou objednat bezpečné poštovní obálky nebo štítky s předplaceným poštovným, které vám pak na uvedenou adresu dorazí. Do obálek pak stačí použité tonerové kazety od HP nebo Samsungu vložit a pomocí běžné pošty odeslat zpět k výrobci, který se o zbytek postará.

Pokud jste větší firma a použitý spotřební materiál se u vás logicky hromadí ve větším množství, stačí stejnou cestou objednat celou krabici a v té tiskové kazety odevzdat jednomu z domluvených přepravců. A to je z vaší strany opravdu vše.

Během procesu registrace na stránkách HP si ale nezařizujete jen přístup k programu, který chrání životní prostředí, ale můžete dokonce sledovat, co se s vaším odevzdaným spotřebním materiálem děje. Snadno se tak můžete kdykoliv ujistit, že vše funguje, jak má, a vy skutečně přispíváte k ochraně přírody. Společnost HP při sběru a vracení materiálu spolupracuje se spolehlivými přepravci, kteří jej předají lokálním organizacím, které se zabývají pokročilou recyklací. Ty pak provedou obnovu a samotnou recyklaci plastového materiálu.

Několik malých kroků, které mají velký dopad

O tom, že i takto malá gesta pomáhají a mají svůj pozitivní účinek, hovoří statistiky, které mapují úspěch programu HP Planet Partners od jeho počátků. Zákazníci, kterým není kvalita životního prostředí lhostejná, už efektivně recyklovali více než 875 milionů originálních inkoustových a tonerových kazet. Díky tomu 100 % originálních tonerových kazet a 82 % originálních inkoustových kazet společnosti HP obsahuje tento recyklovaný materiál.

Díky dalším závazkům a programům se navíc podařilo najít využití pro více než 114 milionů plastových ramínek a pro neskutečné 4,7 miliardy plastových lahví. Materiál i z nich najdeme v tonerových a inkoustových kazetách HP. V ochraně našeho prostředí mají i ta nejmenší gesta smysl a mnohdy mají až nečekané dopady. Záleží na chování každého z nás, uživatelů, jak se budeme k přírodě chovat, společnost HP nám k tomu nabízí příležitost a životnímu prostředí pomyslnou pomocnou ruku. Stačí jen chtít.

--

--

--

Jsme tým specialistů na firemní IT. Staráme se o to, aby IT firmám sloužilo bez komplikací a zbytečných nákladů. Víme, jak na to a rádi o tom píšeme.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Amon System

Amon System

Jsme tým specialistů na firemní IT. Staráme se o to, aby IT firmám sloužilo bez komplikací a zbytečných nákladů. Víme, jak na to a rádi o tom píšeme.

More from Medium

A Guide To The History Of Video Games And Their Future

(VIDEO) Club La Costa “UNreality Check”. Propaganda letters sent to compensation claimants

Jan reviews and Community Updates

P2E game with a great future