Amon píše
Published in

Amon píše

Rozhovor: IT ve škole jsme pojali koncepčně

Vladimíra Šimáčková, ředitelka zličínské základní školy v Praze 5,prozradila, jak její učitelé dokážou využít nové technologie ke zefektivnění výuky a jak jsme jim v pomohli s modernizací IT vybavení školy.

Zličínská základní škola patří k technologicky nejlépe vybaveným školám u nás. Jaké ICT vybavení ve škole využívají a nakolik je efektivní pro výuku, to nám prozradila ředitelka školy Vladimíra Šimáčková.

Jakou roli hraje ICT vybavení školy v dnešním vzdělávání?

Ještě před rokem bych vám řekla, že ICT vybavení může výrazně obohatit a zpestřit výuku, zaujmout děti a usnadnit práci učitelům. Avšak po zkušenostech z období, kdy byla zakázána osobní přítomnost žáků ve škole, vidíme, že se technika stává jediným komunikačním kanálem a prostředkem výuky. Velice rychle jsme se ve stejné situaci ocitli znovu, takže prostřednictvím technologií probíhá zadávání úkolů, k tomu využíváme elektronickou poštu nebo školní vzdělávací platformy, i výuka samotná.

Patříte mezi nejlépe vybavené školy, když jde o ICT. Co bylo tím hlavním impulzem pro modernizaci ICT vybavení?

Vliv měla určitě výstavba nové budovy základní školy — předtím jsme fungovali v prostředí mateřské školy, kde to nebylo úplně uzpůsobené. Jsem ve funkci více než dva roky, když jsem nastupovala na svou pozici, už jsem věděla, že stavba nové budovy probíhá a přemýšlela jsem, jak by měla být nová škola vybavená. Hodně jsem cestovala a sledovala situaci ve školách nejen tady v České republice, ale navštívila jsem i zahraniční školy, a to jak základní, tak střední, včetně těch zaměřených na ICT a sledovala jsem úroveň vybavení. Na základě toho jsem si poskládala, jak by měly být učebny vybaveny. Je skvělé, že se to nakonec povedlo. Myslím si, že je velice důležité, aby byla škola dobře vybavená a nám se podařilo skutečně přijít s tím nejlepším, a to nejen na české poměry, ale i v evropském měřítku.

Co všechno máte ve výbavě a jak tyto technologie využíváte?

Základem je samozřejmě kvalitní síť a Wi-Fi pro učitele i žáky, balíček Microsoft 365, díky kterému můžeme využívat Microsoft Teams pro online výuku. Učitelé už si tuto platformu osvojili a mohou s ní dobře pracovat. Jak studenti, tak učitelé mají zároveň k dispozici i kvalitní počítače — v našich učebnách máme pro studenty zařízení HP ProOne 600 G5, HP ProDesk 600 G5 mini PC a pro učitele notebooky HP ProBook 450 G7 — to vše s procesory Intel® CoreTM.

Kromě toho jsou ve všech třídách interaktivní tabule, vizualizéry, které fungují také jako kamery pro celou třídu, což se hodí na vzdálenou výuku, ale tím nejlepším, co máme, jsou odborné učebny. Máme moderní počítačovou učebnu, výjimečná je také naše dílna s robotikou, která je sestavená tak, že je zde dílna s ponky a zároveň je zde i robotický stůl, kde děti mohou sestavovat roboty. Součástí vybavení je také 3D tiskárna, různé stavebnice a novinkou je také interaktivní displej, který máme také v jazykové učebně. Nově vybavená je také přírodovědná učebna, máme zde měřící systémy Pasco, na které jsme už zaškolili i naše učitele.

Momentálně máme ale složitější situace v uvádění a využívání všech těchto technologií v praxi.

Foto: Andrea Lhotáková
Autor nábytku: MY DVA group a.s.

Jak se k novým technologiím staví učitelé?

Většina z učitelů nepochází z digitální generace a práci s novými technologiemi se musí učit a se všemi moderními prostředky dnešní výuky se musí seznámit. Postupně zjišťují, že se technika stává výborným nástrojem k udržení pozornosti žáků, skvělým pomocníkem při výkladu, procvičování a opakování učiva.

Probíhá to tak, že si učitelé nejdříve stáhnou přípravu, výukové video, prezentace, test nebo písemku a vidí, jakým způsobem to je přínosné. Časem si pak tyto materiály upravují, přizpůsobují a v poslední fázi jsou schopni si tyto materiály připravují kompletně sami. Používáme vlastní platformu Edupage. Pro učitele máme také k dispozici notebooky, aby mohli učit z domova. Mají tak k dispozici jednotné prostředí a mohou využívat různé nástroje, které tam jsou k dispozici. Máme k dispozici také notebooky, které můžeme zapůjčit dětem.

Myslíte si, že je výuka podpořená ICT technologiemi efektivnější?

Jde o výbornou pomůcku pro individualizaci výuky. Můžeme látku přizpůsobit dítěti — některé děti zvládnou vypracovat více cvičení, mohou jít více do hloubky, jiné potřebují speciální přístup a kantor jim může vybrat jiné úkoly. Pomáhá ti i dětem, které mají speciální vzdělávací potřeby. Výuka je také pestřejší, dnešní děti jsou generací, která je fascinována obrazovkou, takže je pro ně výuka daleko zábavnější.

V dnešní době už nefunguje frontální výuka, dnešní děti nebaví už jen pasivně přijímat, podle hesla „líný učitel, dobrý učitel“ je lepší, když si děti aktivně dohledávají informace, třídí je, pracují s nimi, prezentují je svým spolužákům, vzájemně se hodnotí. Proto tento typ „akční“ výuky v dětech podněcuje kreativitu a je to ve výsledku přínosné a obohacující i pro nás kantory. Děti často využívají i prostředky, které jsme zatím my nestačili vstřebat.

Technologie využíváme také ke komunikaci s rodiči, ke sdílení materiálů, ale využíváme je i pro organizační záležitosti — máme elektronickou třídní knihu, která má řadu potřebných funkcí. Zadáváme zde úkoly a události, které se následně ukazují žákům i jejich rodičům, máme také elektronické žákovské knížky.

Proč jste si pro spolupráci vybrali společnost Amon System a jak byste tuto spolupráci zhodnotila?

Amon System je místní firma, mají zde na Zličíně pobočku. Náš zřizovatel, což je městská část Praha Zličín, udělal výběrové řízení na projekt naší školy, Amon se přihlásil, vyhrál a já jsem moc ráda, jelikož komunikace je skvělá, na všem jsme se domluvili, vše jsme vzájemně konzultovali. Amon System nám také kompletně spravuje síť, definuje základní prostředí a pro nás je důležité, že vycházejí všem našim požadavkům vstříc, jelikož se neustále objevují nové další výzvy, které potřebujeme řešit. Velká pochvala, pracuje se nám s Amonem výborně a díky Amonu jsme mohli pojmout naše IT opravdu koncepčně.

--

--

Jsme tým specialistů na firemní IT. Staráme se o to, aby IT firmám sloužilo bez komplikací a zbytečných nákladů. Víme, jak na to a rádi o tom píšeme.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Amon System

Jsme tým specialistů na firemní IT. Staráme se o to, aby IT firmám sloužilo bez komplikací a zbytečných nákladů. Víme, jak na to a rádi o tom píšeme.