БОЛОВСРОЛТОЙ ЗАЛУУ ХҮНД ЗӨВЛӨХ НОМЫН ЖАГСААЛТ

30 хүрэхээсээ өмнө унших номнууд- Баабар

УРАН ЗОХИОЛЫН БУС ЗОХИОЛУУД

1. Мортаймар Адлэр “Аугаа санааг хэрхэн ойлгох вэ” Mortimer J. Adler “How to Think About

The Great Ideas”

2. Стэфэн Ковэй “Ажил хэрэгч хүний 7 зуршил” (орчуулагдсан) Stephen R Covey “The 7

Habits of Highly Effective People”,

3. Стивэн Хаукинг “Цаг хугацааны товч түүх. Их тэсрэлтээс хар нүх хүртэл” (орчуулагдсан)

Stephen Hawking “A Breaf History of Time; From the Big Band to Black Holes”

4. Жэймс Ватсон “Xoc спираль” James Watson “The Double Helix”

5. Эрвин Шродингэр “Амьдрал гэж юу вэ? Erwin Schrodinger “What is life?”

6. Конрад Лорэнц “Соломон хааны бөгж. Амьтны араншингнйн тухай шинэ

тайлбар” Konrad Lorenz “King Solomon’s Ring: New Light on Animal Ways’

7. Конрад Лорэнц “Түрэмгийлэл “ Konrad Lorenz “On Aggression”

8. “Ариун Библи” (орчуулагдсан)

9. Бэртранд Рассэл “Өрнийн гүн ухааны түүх” Bertrand Russell “History of Western

Philosophy

10. “Бодь мөрийн зэрэг”

11. “Мял богдын гэгээрсэн намтар”

12. “Амьдралын хүлээснээс ангижирахуй” (Тогмор ложин)

13. “Ертөнцийн шашнууд” “Religions of World”

14. Фүн Юүлайн гүн ухааны сургааль “Selected Philosophical Writhings of Fung Yu-Lan”

13. Николо Маккиавилли “Дээдэс” орчуулагдсан Niccolo Machiavelli “The Prince”

14. Имманүэль Кант “Цэвэр шалтгааны шүүмж” Immanuel Kant “Critique of Pure Reason”

15. Томас Моор “Утопи” (орчуулагдсан) Thomas More “Utopia”

16. Блэйз Паскаль “Апологи” Blase Pascal “Apologie”

17. Вольтэр “Жамаараа яваа ертөнц” (орчуулагдсан) Voltaire “Candide”

18. Фридрих Ницшэ “Заратустра ингэж хэлсэн” Friendrich Neitzsche “Thus Spake Zarathustra”

19. Томас Жэффэрсон “Tycraap тогтнолын тунхаг” (орчуулагдсан) Томас Жэффэрсоны

“Declaration of Independence”

20. Никопай Бердяев. “Оросын коммунизмын мөн чанар” Николай Бердяев “Истоки смысль

русского коммунизма”

21. Карл Маркс, Фридирих Энгельс “Эв хамт намын тунхаг”

22. Адам Смит “Үндэстний баялаг” — (орчуулагдсан) Adam Smith “ Wealth of Nations”

23. Альфрэд Маршалл “Эдийн засгийн зарчим” Alfred Marshall, “Principles of Economics”

24. Фрэдэрик Бастиа “Хууль” (орчуулагдсан) Frederic Bastiat “Low”

25. Рөүз ба Мильтон Фридман “Хувь заяагаа сонгох нь” (орчуулагдсан) Milton Friedman,

Rose D. Friedman “Free to choose” Рөүз ба Мильтон Фридман “Капитализм ба эрх чөлөө”

(орчуулагдсан) Milton Friedman, Rose D. Friedman “Capitalism and Freedom”

26. Дэвид Лэндс “Үндэстний баялаг ба гуйранчлал” David Landes “The Wealth and Poverty of

Nations”

27. Эрнандо дэ Сото “Нуугдмал капитал” (орчуулагдсан) Hernando De Soto, “The Mystery of

Capital: Why Capitalism Triumphs in the West and Fails Everywhere Else”

28. Марк Скоусэн “Эдийн засгийн ухаан эдүгээчлэгдсэн замнал” (орчуулагдсан) Mark

Skousen “The Making of Modern Economics; The lives and ideas of the Great Thinkers”

29. Альбэрт Камю “Зохиолууд” Albert Camus “The Stranger”, “The Plague, “The Fall”, “Rebels”, “The

Myth of Sisyphus”

30. Жан Поол Сартр “Эрх чөлөө хүрэх зам” Jean-Poul Sratre “Roads to Freedom”

31. Эрих Фромм “Зохиолууд” орчуулагдсан Erich Fromm “The Fear of Freedom” “The Sane Society”

(opчyyлaгдсан)

32. Шарпь Лүй Монтэскю “Хуулийн амин сүнс” Charles-Louis Montesquieu “The spirit of Laws”

33. Алэксис дэ Токүэлл “Америк дахь ардчилал” Alexis de Tocqueville “Democracy in

America”

34. Мортаймэр Адлэр “Ayraa сэтгэлгээг хэрхэн ойлгох вэ” Mortimer J. Adler “How to Think

About the Great Ideas”

35. Алвин Тоффлер “Ирээдүйн цочрол” Alvi Toffler “Future Shock”

36. Зигмунд Фройд “Психоанализ” Sigmund Freud “Interduction to Psychoanalism”

37. Зигмунд Фройд “Зүүдний тайлбар” “Interpretation of Dreams”;,

38. Карл Поппэр “Зохиолууд” Karl Popper “The Logic of Scientific Discovery”, “Objective

knowledge”

39. Карл Поппэр “Нээлттэй нийгэм ба түүний дайснууд”(орчуулагдсан) Karl Popper “The Open

Society and its Enemies”

40. Карл Саган “Эдэн цэцэрлэгийн луу” Carl Sagan “The Dragons of Eden: Speculations on the

Evolution of Human Intelligence”

41. Айзак Азимов “Факт бүүк” “Isaac Asimov’s Fact Book”

42. Айзак Азимов “Эхлэл” орчуулагдсан

43. Фрэнсис Фүкүяама “Итгэл” Fracis Fukuyama “last Man”, “Trust”

44. “Түүхэн өгүүллүүд” “75 Readings: An Antology”

45. “Түүхэн хэлсэн үгс” “Historic Speeches”

46. АрнольдТойби “Түүх судпал” Arnold Toynbee “Study of History

46. Хэрбэрт Вэльс “Дэлхийн товч түүх” Herbert Wells “A Short History of the World”

47. Фэрднанд Браудэл “Иргэншлийнтүүх” Fernand Braudel “A History of Civilization”

48. Поол Жонсон “Орчин цагийн түүх” Paul Johnson “Modern Times; A History of the World

from 1920’s to the 1990's”

49. Поол Жонсон “Гэгээрүүлэгчид” “Intellectuals’

50. Поол Жонсон “Америкийн ард түмний түүх” “A History of the American People”

51. Николай Карамзин. “Оросын түүх” Николай Карамзин “История государства

Российского”

52. Апьбэр Матиез “Францийн хувьсгал”

53. Майкл Хаарт “Түүхэнд хамгийн их нөлөө үзүүлсэн 100 хүн” Michael H.Hart “The ЮО a

ranking of the most influential Persons in History”

54. Робэрт Рүпэн “XX зууны монголчууд” (орчуулагдсан)

55. Робэрт Рүпэн “ Монгол улс хэрхэн удирдагддаг вэ” “How Mongolia Is Really Ruled: A Political

History of the Mongolian People’s Republic, 1900–1978

56. Баабар “XX зууны Монгол; Нүүдэл суудал-гарз олз”-(хэвлэгдсэн) Жүвэйни “Дэлхийг

байлдан дагуулагчдын түүх” (орчуулагдсан)

57. Марко Поло “Орчлонгийн элдэв сонин”. (орчуулагдсан)

58. Жиованни дель Плано Карпини, “Монголчуудын түүх”, (орчуулагдсан)

59. Гильём Рүбрик “Дорно этгээдэд зорчсон минь” (орчуулагдсан)

60. Лувсанданзан “Алтан товч”

61. Саган Сэцэн “ Эрдэнийн товч” (хэвлэгдсэн)

62. Саундэрс “Монголын байлдан дагуулал “ (орчуулагдсан)

63. Робэрт Маршалл “Дорнын шуурга” Robert Marshall “Storm from the East”

64. Ш.Г.Надиров “Цеденбал, 1984 год”

65. Шинкарев “Цэдэнбал ба Филатова: Хайр сэтгэл, эрх мэдэл, эмгэнэл”

66. С. Лузянин “XX зууны эхэн хагасын Орос-Монгол-Хятад” С.Лузянин “Россия-

Монголия-Китай в первой половине XX в.”,

66. А.Амар “Монголын түүх”-(хэвлэгдсэн)

Везэрфильд “Чингис хаан: Дэлхийн шинэ дэг” орчуулагдсан

67. Я Ханжан “Далай ламын намтар” (орчуулагдсан)

68. “Монголын нууц товчоо” (хэвлэгдсэн)

69. Л. Хелл, Д. Зиглэр “Хувь хүний тухай”

Larry Hjelle, Daniel J Ziegler “Personality Theories”

70. Девид Майр “Нийгмийн психологи”

David G.Myer “Social Psychology”

УРАН ЗОХИОЛ

1. “Омар Хаяамын дуулал” (орчуулагдсан)

2. “Мянга нэгэн шөнийн үлгэр” (орчуулагдсан)

3. Цао Чан “Упаан асрын зүүд” (орчуупагдсан)

4. Рабиндранат Тагүүр “Өргөлийн дуун” (орчуулагдсан)

5. Дантэ “Тэнгэрлэг туульс” (орчуулагдсан)

6. Бокачио “Декамерон” (орчуулагдсан)

7. Мигүэль дэ Сэрвантэс “Кихот ноён” (орчуулагдсан)

8. Франсуа Рабэлэ “Гаргантуа, Пантагруэль хоёр” (орчуулагдсан)

9. Мольер “Жүжгинн захианууд” — “Тартюф”. “Мезантроп”

10. Шиллерийн “Хар санаа, хайр сэтгэл”.(орчуулагдсан)

11. Гетэ “Фауест”

12. Ханс Кристиан Андерсон “Үлгэрүүд”’ (орчуулагдсан)

13. А.А.Милнэ “Винни Пүү”,

14. Ф.Достоевский “Гэм зэм”, “Приступление и наказание”. (орчуулагдсан)

15. Ф.Достоевский “Ах дүү Крамазовынхан” “Братья Крамазовых” (орчуулагдсан)

16. Лев Николаевич Толстой “Дайн ба Энх” (орчуулагдсан)

17. Толстой “Анна Каренина” (орчуулагдсан)

18. Александр Пушкин “Евгений Онегин” (орчуупагдсан)

19. Александр Грибоедов “Ухаантайн зовлон” (орчуулагдсан)

20. Иван Гончарев “Обломов” (орчуулагдсан)

21. Николай Гоголь “Амыүй албат”, “Байцаагч түшмэл”, “Диканка орчимд өнгөрүүлсэн

үдэш” (орчуулагдсан)

22. Иван Крыловын ёгт үлгэрүүд (орчуулагдсан)

23. Иван Тургенев “Эцэг, хүү”, “Анхны хайр” (орчуулагдсан)

24. Шекспир “Жүжгийн зохиолууд” — “Данийн хан хүү Хамлет”, “Макбет”, “Отелло”,

“Лир ван”, “Ромео Жулетта” (орчуулагдсан)

25. Даниел Дефо “Робинзон Крузо” (орчуулагдсан)

26. Вальтер Скотт “Айвенго” (орчуулагдсан)

27. Чарльз Диккенс “Оливер Твист” (орчуулагдсан)

28. Диккенс “Давид Копперфильд” (орчуулагдсан)

29. Роберт Стивенсон “Доктор Жэкилл, Мистер Хайд”

30. Оскар Вайлд “Дориан Грейн хөрөг”

31. Эдгар По “Алтан цонх” (орчуулагдсан)

32. Фэнимор Күпэр “Сүүлчийн Могикан” (орчуулагдсан)

33. Бичэр Стоу “Том авгын овоохой” (орчуулагдсан)

34. Жэк Лондон “Аниргүй цагаан дайд” (орчуулагдсан)

35. Марк Твейн “Гекельберри Финнд тохиолдсон адал явдал” (орчуулагдсан)

36. Марк Твейн “Том Сойрын адал явдал” (орчуулагдсан)

37. Докторов “Регтайм” E.L. Doctorow “Ragtime”

38. Жозэф Конрад “Лорд Жим”

39. Хэнри Жэймс “Элчин сайдууд”

40. Марсэл Прүс “Алдагдсан цагийн эрэлд”

41. Жэймс Жойс “Үлиссис”

42. Франц Кафка “Процесс”

43. Алдоус Хакслэй “Гайхамшигт шинэ ертөнц”

44. Жоорж Орвэлл “Эзнээ сольсон нь” (орчуулагдсан)

45. Орвэлл “1984”

46. Томас Манн “Доктор Фауст”

47. Владимир Набоков “Лолита”

48. Юкио Мишимаги “Алтан асрын сүм”

49. Габриэль Гарсиа Маркэс “Зуун жилийн ганцаардал” (орчуулагдсан)

50. Эрнэст Хэмэнвүэй “Түүвэр” (орчуулагдсан) Ernest Hemingway “The Sun Also Rises”, “A

Farewell to Arms”

51. Эрнэст Хэмэнвүэй “Хэнийг дуудаж хонх цохив”

52. Жон Стэйнбэк “Хүмүүс ба хулганууд” John Steinbeck “Mice and Men”

53. Фицжэральд “Аугаа Гатсби” F. Scott Fitzgerald “The Great Gatsby”

54. Фолкнэр “Абсалом абсалом” William Faulkner “Absalom, Absalom!”, “The Sound and the

Fury”

55. Грэм Грин “Хүний хүчин зүйл” Graham Greene “The Human Factor”

56. Томас Элиот “Эсээ”

57. Хэллэр “Кэч 22” Joseph Heller “Catch 22”

58. Pot “Портнойн комплекс” Philip Roth “Portnoy’s Complaint”

59. Рүшди “Шулмын шүлэг” Salman Rushdie “The Satanic Verses”

60. Хэнрих Бөөл “Түүвэр” Henrich Boll “What’s to Become of the boy?, or Something to do

with Books”

61. Рэмарк “Өрнө фронтод сонин юу байна?” (орчуулагдсан)

62. Гүнтэр Грасс “Түүвэр” Gunter Grass “The Tin Drum”, “Dog Years”

63. Мартин Нексе “Хүний бяцхан үр Дитте” (орчуулагдсан)

64. Мартти Ларни “Асуух нурууны эмч буюу аргагүйн эрхэнд луйварчин” (орчуулагдсан)

65. Ярослав Хашек “Эрэлхэг цэрэг Швейкийн хөгтэй явдал” (орчуулагдсан)

66. Чапек “Шавьжны амьдрал” Karel Capek “The Life of the Insects”

67. Шенкевич “Kya вадис” Henryk Sienkiewicz “Qua Vadis?”

68. Анджэйевски “Алмааз чандруу хоёр” (орчуулагдсан)

69. Иво Андрич “Дрина голын гүүр” (орчуулагдсан)

70. Денис Фонвизин “Недоросль”

71. Михиал Булгаков “Мастер Маргарита хоёр” (орчуулагдсан)

72. Борис Пастернак “Доктор Живаго”

73. Александр Сольженицын “Один день из жизни Ивана Денисовича”

74. Илья Ильф, Евгений Петров “Арван хоёр сандал” (орчуулагдсан)

75. Василий Шукшин “Түүвэр” (орчуулагдсан)

76. Чингиз Айтматов “Анхны багш”, “Зуунаас урт өдөр” (орчуулагдсан)

77. Ибсэн “Нора”

78. Рюксюкэ “Түүвэр” Akutagawa Ryuriksuke “Rashamon”, “Yabu no naka”

79. Абэ Кобо “Элсний хүүхэн” Kobo Abe “The Woman in the Dunes”

80. Кавабата “Цасан орон” Yasunari Kawabata “Snow Country”

81. Оэ “Зохиолууд” Kenzaburo Oe “Nip the Buds, Shoot the Kids”

82. Мишима “Түүвэр” Mishima “Death in Midsummer, and Other Stories”

83. Луис Каролл “Аписа гайхамшгийн оронд”

84. Вэльс “Цагийн машин”

85. Агата Крист “Дорны буухиа галт тэргэнд гарсан аллага” Agatha Christie “Murder on the

Orient Express”

86. Воннэгүт “Нядлагааны газар” Kurt Vonnegut “Slaughterhouse Five”

87. Шекспирийн сонатууд (орчуулагдсан)

88. Жорж Гордан Байрон “Түүвэр” (“Чайлд Харольдын аялал”, “Дон Жуан”)

89. Вильт Витман “Өвсний навч” (орчуулагдсан)

90. “Дэлхийн уран зохиолын бүх шидээвэрүүдийн товчлол” Эртний болон дундат зуун,

дахин сэргэлтийн үеийн гадаадын уран зохиол “Всешедевры мировой литературы

вкратком изложении; Сюжеты и характеры” Зарубежная литература Древних эпох,

средневековья, возрождение “Дэлхийн уран зохиолын бүх шидээвэрүүдийн товчлол” XX

зуун

“Все шедевры мировой литературы в кратком изложении; Сюжеты и

характеры” Зарубежная литература XX века

91. Бэртольд Брэхт “Жүжгийн зохиолууд” Brecht

92. Бэкэт “Жүжгийн зохиолууд” Samuel Becket

93. Мрожэк “Жүжгийн зохиолууд” Mrozek

94. Бэрнард Шоу “Жүжгийн зохиолууд” Bernard Show

95. А.П. Чехов “Жүжгийн зохиолууд” (“Дядя Ваня”, “Чайка”, “Три сестры”, “Вишнёвый

сад”, “Медведь”, “Свадьба”, “Предложение”, “Юбилей”) (орчуулагдсан)

96. Брэтон Andre Breton “Anthology of Black Humuor”

97. Эзоп “Ёгт үлгэрүүд”

98. “Цэцэн мэргэн ишлэл”, “Quotations”