Baci Coffee Quận 10 | by Anhemfood

BACI COFFEE & ANHEMFOOD COFFEE NGUYÊN CHẤT, HƯƠNG VỊ Ý

Thanh Nguyen
Jun 9 · 2 min read

anhemfood

Cơm anh em, Cơm trưa văn phòng sạch và đầy đủ cho dân văn phòng, giao tận nơi.

Thanh Nguyen

Written by

Coffee drinker, money lover, problem identifier, amateur fixer | #ProductOwner #AlwaysBeLearning at https://thanhcs.xyz

anhemfood

anhemfood

Cơm anh em, Cơm trưa văn phòng sạch và đầy đủ cho dân văn phòng, giao tận nơi.