đèn báo pin laptop nhấp nháy đỏ phải làm như thế nào

Đèn báo pin laptop nhấp nháy đỏ

Trong thời gian cắm sạc mà bạn vẫn thấy đèn báo laptop nhấp nháy đỏ việc đầu tiên bạn phải làm là thao pin của máy tính ra, sau đó theo dõi tình trạng máy tính xem hiện tướng đó có xảy ra hay không khi chỉ cắm sạc không mà không lắp pin.

Nếu máy của bạn vẫn hoạt động bình thường thì chắc chắn pin của bạn đã bị lỗi, hỏng, lúc này việc của bạn là đem đi sửa sạc hoặc tới các cửa hàng máy tính để mua sạc mới.

Có thể pin của bạn hỏng là do gặp một sự cố bất thường nào đó, mà không thể sửa chữa được thì việc duy nhất của bạn có thể làm là thay pin mới cho máy tính.

Các trường hợp mà bạn cần thay pin máy tính bao gồm : pin máy tính bị chai, pin máy tính dùng được quá ít thời gian, pin máy tính gần như hỏng không sử dụng được.

Thay pin máy tính ở đâu là uy tín và tốt nhất, chính hãng nhất

Nếu bạn ở các thành phố lớn thì việc thay pin cực kỳ dễ dàng, những trung tâm lớn ở thành phố bạn đang sống là địa chỉ tốt nhất để bạn tin tưởng.

Nếu bạn ở các tỉnh lẻ thì việc thay pin sẽ dựa vào độ uy tin, giới thiệu của mọi người. Hãy chọn những địa chỉ mà mọi người thường xuyên sửa, thay thế để thay pin.

Like what you read? Give tên họ a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.