Teatro šventėje Dvarčionyse — juokas, džiaugmas ir šypsenos

Spektaklio “Amerika Pirtyje” akimirka

Paskutinį vasaros šeštadienį dvarčioniškius ir jų kaimynus džiugino jau trečius metus rengiama tradicine tapusi „Dvarčionių teatro šventė“. Renginio metu žiūrovams buvo parodyti trys spektakliai, o pertraukose tarp jų šoko moksleiviai, policijos atstovai vedė saugaus eismo pamokėlę, dalino atšvaitus. Dvarčioniškiai turėjo progą išsimatuoti laimę specialiai tam skirtu įrenginiu.

Pamiškėje įrengtoje scenoje pirmieji žodį tarė gyventojų asociacijos „Dvarčioniškiai“ pirmininkas Kęstutis Galdikas ir šventės idėjos autorius Leonardas Armonas. K. Galdikas džiaugėsi ne tik teatro švente, bet ir bendruomenės nuveiktais darbais — sutvarkytu ežero paplūdimiu, remontuojamu sporto aikštynu ir nauju autobuso maršrutu, skirtu sodininkams. Savo ruožtu L. Armonas pristatė šventės dalyvius, pasidžiaugė žiūrovų gausa ir dėkojo rėmėjams.

Leonardas Armonas

Tikrą beprotystę dvarčioniškiams atvežė Varnių kultūros centro aktoriai. Algimanto Armono režisuotame spektaklyje „Beprotysti“ teatro mylėtojai išvydo istoriją apie tipinę Lietuvos kaimo šeimą, kur džiaugsmu dėl turtingos babytės mirties baigėsi krepšinio rungtynių žiūrėjimas televizijos ekrane.

Varnių kultūros centro aktorių trupės spektaklis “Beprotysti”

Šventėje netrūko ne tik teatro, bet ir šokių — juos į Dvarčionis atvežė VGTU licėjaus septintokai ir jų vadovė Inga Bessmertnaja. Jaunieji artistai atliko kelis liaudies šokius, o į taktą trepsėjo didžiulė minia šventės žiūrovų.

Šokėjai nestokojo šypsenų ir geros nuotaikos

Po šokių į sceną lipo Vilniaus Žemynos gimnazijos auklėtiniai. Juos pristatė šios mokyklos lietuvių kalbos mokytoja, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė Aldona Šventickienė. Mokytoja sveikino dvarčioniškius su gražia švente ir linkėjo bendruomenei tapti dar stipresne bei siekti savo užsibrėžtų tikslų. K. Galdikas dėkojo tarybos narei A. Šventickienei už pagalbą Dvarčionių bendruomenei planuojat ir atliekant darbus.

Aldona Šventickienė

Žemynos gimnazijos teatro studijos „Sos-gyvūnai“ ir laisvalaikio centro „7 mūzos“ jaunuoliai dvarčioniškiams parodė spektaklį pagal K. Sergijenko kūrybą „Sudie, dauba“. Tai istorija apie beglobius gyvūnus, kuriuos jų šeimininkai išmeta į daubą. Jie pasakoja savo istoriją vieni kitiems ir laimingos pabaigos čia nėra. Profesionaliai spektaklį suvaidinusius aktorius dvarčioniškiai išlydėjo gausiais plojimais ir ovacijomis.

Gyvenimas Dauboje nepasirodė itin linksmas

Prieš paskutinį spektaklį dėmesio sulaukė mažieji šventės svečiai — Vilniaus 4-ojo policijos komisariato pareigūnai vaikams vedė trumpą pamokėlę apie saugų eismą: kaip teisingai pereiti gatvę ir būti budriems kelyje. Mažieji gavo ir dovanų — policininkai įteikė vaikams rankų ir kojų atšvaitus.

Policininkų pamokėlė sudomino net pačius mažiausius šventės dalyvius

Į paskutinį šventės spektaklį suplūdo didžiulė minia žmonių ir laisvos vietos pievoje praktiškai nebeliko. Į sceną lipo Kelmės mažojo teatro aktoriai, kurie į Dvarčionis atvežė premjerą — A. Keturakio komedijos „Amerika pirtyje“ naujausią A. Armono pastatymą. Profesionalus aktorių kolektyvas paliko neišdildomą įspūdį šventės svečiams. Minia ne kartą prapliupo juokais, o nuo ovacijų griaudėjo visa pamiškė.

Spektaklio “Amerika pirtyje” akimirka

Šventės metu taip pat buvo verdamas šiupinys, kuriuo pasivaišino kiekvienas šventės dalyvis. Iš daržovių, kurias sunešė ir gaminimui suruošė patys dvarčioniškiai, buvo išvirta skani tiršta sriuba — visą ją teatro mėgėjai ir suvalgė.

Šiupinys buvo išties gardus
Pievelėje sunkiai tilpo norintys matyti spektaklius

Antakalnis

Antakalnis — seniausia ir didžiausia Vilniaus miesto dalis, įsikūrusi į šiaurės rytus nuo miesto centrinės dalies. Antakalnis išsidėstęs kairiajame Neries krante, aukščiau Vilnelės žiočių. Plotas 74 km².

  Marius Naruševičius

  Written by

  Antakalnis

  Antakalnis — seniausia ir didžiausia Vilniaus miesto dalis, įsikūrusi į šiaurės rytus nuo miesto centrinės dalies. Antakalnis išsidėstęs kairiajame Neries krante, aukščiau Vilnelės žiočių. Plotas 74 km².

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade