Antex Official
Published in

Antex Official

Thông báo quan hệ hợp tác giữa Antex Ecosystem và Infinity Parking

Chúng tôi vinh dự thông báo về mối quan hệ đối tác giữa Antex Ecosystem và Infinity Parking — một GameFi dựa trên NFT cho phép mọi người có thể sở hữu những chiếc oto PNFT độc đáo để tiến đến thế giới tương lai. Những chiếc xe hơi PNFT không chỉ trở thành biểu tượng của bạn trong thế giới ảo mà còn đóng một vai trò quan trọng trong việc phát triển vũ trụ Metaverse.

Mối quan hệ đối tác này sẽ giúp Antex mở rộng sự kết nối đến các cộng đồng trong lĩnh vực blockchain, đồng thời mang đến cơ hội để các thành viên trong hệ sinh thái ANtex tìm hiểu và trải nghiệm sâu sắc hơn nữa về GameFi và NFT, có cái nhìn rõ hơn về metaverse đang và sẽ phát triển rất mạnh mẽ trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Chúng tôi cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc quảng bá và tiếp thị để nâng cao sức ảnh hưởng của cả hai bên trên các phương tiện truyền thông.

Về Infinity Parking

Parking Infinity là một GameFi dựa trên NFT với chủ đề về những chiếc xe hơi ảo. Dự án nhằm mục đích kết hợp các yếu tố khác nhau như trò chơi chiến lược và thực tế mô phỏng thành một trò chơi xe hơi thú vị và cạnh tranh. Người dùng có thể mua xe PNFT và vé PNFT để tham gia một hành trình hoàn toàn mới đến thế giới tương lai. Những PNFT này sẽ được xuất bản lần đầu tiên trên trang web của chúng tôi và sẽ được ra mắt liên tiếp trên nhiều nền tảng giao dịch NFT, bao gồm Binance NFT, v.v.

Ngoài đời, một chiếc ô tô không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là biểu hiện của giá trị bản sắc. Đồng thời, trong xã hội loài người, xe hơi là một dấu hiệu quan trọng của sự tiến bộ công nghiệp. Trước mắt Metaverse, chiếc xe hơi PNFT cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng không kém, không chỉ trở thành biểu tượng cho địa vị của bạn trong thế giới ảo mà còn thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ Metaverse! Mục đích ban đầu của dự án phát triển Parking Infinity của chúng tôi là tạo ra chiếc xe PNFT của riêng bạn cho bạn!

Trong quá trình phát triển trong tương lai, mục tiêu của chúng tôi là xây dựng cầu nối để truyền tải giá trị, vượt qua các rào cản giữa thế giới tự nhiên và Metaverse, đồng thời xây dựng một thế giới tương lai được chia sẻ bởi con người. Hơn nữa, người chơi có thể sử dụng PNFT để đổi lấy một chiếc ô tô thật trên trái đất 3D thông qua cầu truyền giá trị này trong tương lai gần.

Tìm hiểu thêm về Infinity Parking HERE

Về Antex Ecosystem

AntEx là một hệ sinh thái tài chính phi tập trung cung cấp các giải pháp toàn diện cho “nhà phát triển / Đội ngũ sáng lập và Cộng đồng” với những cải tiến vượt trội trên từng sản phẩm. AntEx tập trung vào:

  • Những sự thay đổi và hoàn thiện trong cổng thanh toán tài chính.
  • Quản lý tài sản tiền điện tử & NFT
  • Vườn ươm khởi nghiệp cho các Startup
  • DEX — Decentralized exchange
  • Xây dựng và cung cấp nền tảng blockchain

Tầm nhìn và Sứ mệnh dài hạn của hệ sinh thái AntEx: trở thành nền tảng thuận tiện, tối ưu hóa và bảo mật nhất cho “Nhà phát triển / Đội ngũ sáng lập và Cộng đồng”.

Được thành lập vào đầu năm 2021, AntEx gọi vốn thành công 7,3 triệu USD, trong đó 4,8 triệu đô thông qua các vòng mở bán bán token ANTEX và 2,5 triệu đô từ NextTech Group và Next100 Venture, tạo tiền đề cho Antex mở rộng quy mô và phát triển hơn nữa, đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng trong cả không gian CeFi & DeFi. Theo đó, Antex đạt được thành tựu vô cùng ấn tượng, ghi nhận hơn 100.000 người dùng tại hơn 30 quốc gia trên thế giới và kỳ vọng đạt 1.000.000 người dùng trong năm tới, tiền gần hơn với mục tiêu trở thành Trung tâm giao dịch tài chính toàn cầu trên đa chuỗi.

Tìm hiểu thêm về Antex Ecosystem HERE

Global Community Telegram |Twitter |Medium | Reddit |Linkedin |Youtube| Facebook

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Antex Official

Antex Official

Antex — A Decentralize Financial Infrastructure