Rajapintojen hallintaratkaisut Suomessa — Suomi SDK alkaa syntymään

Moni varmaan tietää että kansallisen palveluväylän rajapintojen hallinta on vain palveluväylässä oleville ja liityntäkatalogissa listattaville rajapinnoille. Näin on tilanne ainakin nyt. Lisäksi 6Aika -projektin puitteissa tehdään vähintäänkin testauksia rajapintojen hallinnan suhteen. OKM vetoisesti on lähdetty tekemään 2015 myös avoimeen lähdekoodiin perustuvan API-hallintaratkaisun kehitystä (APIKA). HSL on ilmaissut kiinnostuksensa APIKA:a kohtaan, joka on rakennettu API Umbrellan päälle.

Nyttemmin aika alkaa olemaan kypsä sille, että VRK:n toimesta on alettu miettimään miten API:en hallinta kokonaisuutena voisi mennä Suomessa julkisen sektorin osalta. Liityntäkatalogin rajoitetun käytön rajapintojen hyödyntäjien ja avoimien rajapintojen (APIKA) hyödyntäjien tarpeet ovat erilaisia ja toisiaan täydentäviä. VRK:n kanssa käymäni palaverin pohjalta nyt aletaan miettimään kokonaisuutta joka tulisi muodostaa.

Suomi SDK

fdk-top

Kokonaisuudessa on mukana ainakin avoimen datan portaali ja yhteentoimivuuden elementit rajapintojen katalogin ja hallinnan lisäksi. Toisin sanoen, nyt alkaa muodostuman “Suomi SDK”, josta kirjoitin aiemmin (1/2016). Kysymys on että miten tähän kokonaisuuteen suhtautuu API:Suomi yhteisö ja sen katalogi.

API:Suomi samaan pakettiin

API:Suomi katalogin perustajana olen yhdistämässä APIKA:n ja API:Suomi katalogin samassa prosessissa. Vuonna 2017 meillä siis saattaa hyvinkin olla yhtenäinen API-hallinta, vaikka taustalla onkin erilaisia ratkaisuja. Ennen vuoden vaihdetta käynnistyy vielä APIKA:n seuraava kehitysvaihe, johon liittyvät vaatimukset ovat Githubissa.