APM Agentuur reklamos kampanija

Panaudota lėšų: 2,16€

Parodymo kaina: 0,01€

Skrajutės parodymo kaina: 0,01€

CTR: 57,85%

Rasta darbuotojų: 3

Konversijos kaina: 0,72€


Kompanijos tikslas: rasti laikinus darbuotojus

Tikslinė auditorija: 16–18 metų Vilniaus gyventojai


Reklamos skelbimo vieta: Asmeninės reklamos lentos APMboard

Reklamjuostė: 287x90 px

Reklamjuostės funkcija: skrajutės parodymas

Reklamos suvestinė

Reklaminės kampanijos ataskaita

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.