Staltieses.lt reklamos kampanija

Reklamdavys: MB Alegrisimo

Panaudota lėšų: 18,62€
Parodymo kaina: 0,01€
Nukreipimas į puslapį: 0,02€
CTR: 77,14%
Gauta užsakymų: 5
Užsakymų suma: 117€
Konversijos kaina: 3,74€


Kampanijos tikslas: išparduoti seną kolekciją

Tikslinė auditorija: moterys, 35+, susituokusios, išskyrus didmiesčių gyventojas.


Reklamos skelbimo vietas: Asmeninės reklamos lentos APMboard.


Reklamjuostė: 287x90 px.


Reklamjuostės funkcija: perėjimas į parduotuvės puslapį.


Reklamos suvestinė.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.