Дослідження перед запуском!

Привіт, на зв’язку APM Agentuur :)

Протягом 2017 року, як і анонсували раніше, ми працювали над APMecocard — цифровою заміною дисконтних пластикових карток.

Ця система зробить доступним створення знижкових програм навіть для найменшого бізнесу, а користувачам дозволить отримувати і зберігати в смартфоні знижки на необхідні товари та послуги. Перш ніж додати фінальні штрихи, хочемо скористатися вашою порадою.

Ми проводимо дослідження перед запуском APMecocard, щоб краще дізнатися про ваші потреби, тому просимо вас відповісти на кілька запитань. Обіцяємо, це відніме у вас не більше п’яти хвилин. Дослідження повністю анонімне і поділене на дві гілки:

  1. Якщо ви представник бізнесу або маркетолог, вам сюди
  2. Якщо ви просто користувач, вам сюди

Дякуємо!

Like what you read? Give Andrew Vertsimaha a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.