Kotlin Metot Serisi — Kotlin Scope

Kaan Kün
Kaan Kün
Dec 15, 2020 · 2 min read

Merhabalar,

2020 başından itibaren, uygulama geliştiricilere fayda sağlamasını amaçladığımız teknik makalelerimizi yayımlamaya başladık. Bu kapsamda ben de yararlanacağınızı düşündüğümüz Kotlin metotlar serimizi başlatıyoruz.

1.TakeIf Methodu

Tanımlanan herhangi bir objenin verilen koşulları sağlaması durumunda tanımlanan objeyi döner.

Not : Koşul sağlanmadıysa null döner.

2.Apply Metodu

Herhangi bir objenin değerini dönmeden önce yapılması gereken işlemleri yapmak için kullanılır.

Örnek olarak Student adında bir sınıfımız olduğunu ve bu sınıf içerisinde ad soyad yaş bilgilerini aldığımızı varsayarsak

3.Also Metodu

Aynı obje ile ek işlem yapma olanağı sağlamaktadır.Also türkçede ayrıca anlamına gelmektedir.Aşağıdaki örnekte kullanıcının fullName ataması yapılmasının ardından ayrıca doğum yılını yazdırdık.

4.Let Metodu

Let scope fonksiyonunun en yaygın kullanımı null kontrolü yapmaktır.Bununla birlikte yeni bir değişkene atmadan birden fazla fonksiyon çağırmak mümkündür.

5.Foreach

For döngüsüyle benzer bir yapıda olmasına karşılık verilen herhangi bir listenin büyüklüğü kadar elemanı sırayla dönmesidir.For döngüsü ile aynı işlemi yapar fakat listenin metodu olarak çağırılması kod temizliği açısından önemlidir.

6.Filter Metodu

Bir listenin elemanlarının verilen koşula göre filtreleme işlemini yapmaktadır.Dönüş listenin elemanlarının filtrelenmiş halidir.

7.FilterNot Metodu

Bir listenin elemanlarının verilen koşula göre uygun olmayan elemanlarını dönmektedir.

8.FilterIsIstance Metodu

Farklı eleman tipleri içeren listenin istenilen tiplerini listelemeye yarar.

9.FilterNotNull Metodu

Listenin null olan elemanları haricindeki bütün elemanlarını filtrelemeyi sağlar.

10.Partitioning (filterList,filterNotList) Metodu

Bir listenin verilen

- Koşula uygun olması durumunda 1. parametresine listeyi filtreler.

- Koşula uygun olmaması durumunda 2. parametresine listeyi filtreler.

11.Testing predicates Metodlar

All : Listenin bütün elemanları verilen koşulu içerirse

None : Listenin bütün bir elemanları verilen koşulu içermezse

Any : Listenin herhangi bir elemanı verilen koşulu içerirse

Serimizin sonunda Kotlin Scope Metotlarını inceledik.

Okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Saygılarımla

Kaan KÜN

Appcent

Appcent Şirketinden Makaleler