Inspirerande och mäktigt Volvo

Fantastiskt arbete Volvo. Sånt här blir jag så taggad av! Inte bara perfektion i produktion utan genialiskt i upplägg och pr-strategi.

Vissa mediakampanjer taggar i gång mig. Som när jag ser en riktigt grym film eller serie. Denna genialiska kampanj av Volvo är en sådan. Skrev detta blogginlägg i förrgår men inser att Volvo har rätt. Ibland hinner vi bara inte med allt vi vill göra.

Läs mer:

Det är ett lysande exempel på en cross-mediakampanj där de på ett effektivt sätt kombinerar både print och digitalt. Finner så mycket inspiration av denna kampanj och tar med mig mycket av det när jag ska utveckla mina egna. Vore en dröm att få skapa något liknande i framtiden.

Deras budskap är enkelt. “Live life fully now”. Det finns ingen tid för kompromisser när det kommer till perfektion i Volvos bilar. Inte heller i ditt liv.

Vi hade alla en dröm som barn. Något vi drömde om att bli. Något som vi brann för. Men längs livet förändras vi och börjar kompromissa och välja bort. Men Volvos budskap är tydligt; vi gör inte det, varför ska du göra det?

Studier som företaget genomfört visar att 70 procent väljer bort viktiga fritidsaktiviteter på grund av jobb. Karriären tar för mycket fokus och att det vi älskar, ofta skog och natur prioriteras bort. Här finner vi kärnan i Volvos kampanj och bilden av att Volvo är bilen för den urbane personen med stark längtan till naturen.

Till sin hjälp använder sig Volvo av den brittiske zenfilosofen Alan Watts som i sin origanlinspelning från 1959 läser sitt välkända tal.

“Its time to live fully now”

Talet triggar igång känslor och väcker minnen och tillsammans med den imponerande produktionen från New Yorks skyskrapor till svenska bergstoppar, påminns jag om att inte glömma bort min fritid.

Så nu när jag har syrran är här på besök ägnar vi eftermiddagen åt att klättra. En hobby jag prioriterat bort under många år. För karriären. På grund av tiden. But now I need to “get away”. High!

Fler distributionskanaler Volvo effektivt använder

Print

Digitalt

Utomhusreklam

Bio

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.