ANTI-PATTERNS

AntiPattern Nedir?

Bu yazıda AntiPattern ne olduğu, hangi aşamalarda antipattern var olduğunu ve farklı antipattern türlerinin neler olduğu üzerinde duracağım.

Onur Dayıbaşı
Architectural Patterns
2 min readJul 11, 2021

--

AntiPattern, Yazılım Geliştirme sırasında kaçınılması gereken şeylerdir. Bundan önceki konularda Mimari Örüntüler ve Tasarım Örüntülerinden bahsetmiştim.

Mimari Örüntürler önceki projelerden elde ettiğimiz benzer stilleri, Tasarım Örüntüleri ise Problem-Çözüm ilişkilerini yeni geliştireceğimiz projelerde kullanmamızı önerir.

Antipattern ise kısa vadede kendisi çözümmüş gibi göstersede aslında projenize zarar veren sakınmanız ve uygulamamanız gereken tekrarlayan davranış şekilleridir.

AntiPattern tasarım, geliştirme ve süreçlerin işletilmesi sırasında karşımıza çıkarlar ve temelde 3 gruba ayrılırlar.

  • Development AntiPatterns (Geliştirme)
  • Architecture AntiPatterns (Mimari)
  • Management AntiPatterns (Yönetimsel)

AntiPattern isimleri genelde akılda kalacak şekilde gerçek hayattan benzerlikler içerir. Örneğin Spagetti Kod Makarna’nın birbirine karmaşması ile Kodun karmaşıklığı birbirine benzetilmek istenmiştir.

Bir çok antipattern bulunuyor. Ben ilerleyen zamanda bu antipattern bazılarından detaylıca bahsedeceğim. (Wikipedia)

Analysis paralysis, Cash cow, Design by committee, Escalation of commitment, Management by perkele, Matrix Management, Moral hazard, Mushroom management, Silos, Vendor lock-in, Death march, Groupthink Smoke and mirrors, Software bloat, Waterfall model, Bystander apathy, Abstraction inversion, Ambiguous viewpoint, Big ball of mud, Database-as-IPC, Gold plating, Inner-platform effect, Input kludge, Interface bloat, Accidental complexity, Action at a distance, Blind faith, Boat anchor, Busy spin, Caching failure, Cargo cult programming, Coding by exception, Error hiding, Hard code, Lava flow, Loop-switch sequence, Magic numbers, Magic strings, Soft code, Spaghetti code, Copy and paste programming, Golden hammer, Improbability factor, Not Invented Here (NIH) syndrome, Premature optimization, Programming by permutation, Reinventing the wheel, Reinventing the square wheel, Extension conflict, JAR hell, BaseBean, Call super, Circle-ellipse problem, Circular dependency, Constant interface, God object, Object cesspool, Object orgy, Poltergeists, Sequential coupling, Yo-yo problem, Hurry up and wait, Magic pushbutton, Race hazard Stovepipe system Anemic Domain Model Silver bullet Tester Driven Development Dependency hell ,DLL hell …

Mimari Örüntüler ve Tasarım Örüntüleri bilmek nasıl önemli ise, Antipattern bilmekte o derece önemlidir. Bu sayede bu tür istenmeyen durumlara düşmeden durumun farkına varabilir, buna karşı önlemler alabilirsiniz.

Okumaya Devam Et 😃

Bu yazının devamı veya yazı grubundaki diğer yazılara erişmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

--

--