from wikipedia

Mimari Örüntüler (Architectural Patterns)

Onur Dayıbaşı
Architectural Patterns
1 min readNov 24, 2015

Mimari örüntüler gerçek mimariden örnek alarak ortaya çıkmıştır. Örneğin yukarıdaki resme bakalım. Mimaride hep aynı desenlerin tekrar ettiğini görebilirsiniz. Sütunlar, sütunların üzerindeki şekiller hep birbirinin tekrarı olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu şekilde yapmanın avantajı her bir bileşenin bağımsız olarak geliştirilip sorunsuz bir şekilde birleştirilebilmesidir.

Yazılımlarda bu mimari yapılara çok benzer. Bileşen, Servis, vb yapılarından oluşan uygulamaların aşağıdaki özellikler benzer problemler oluşturur. Bu problemleri gidermek için kullanılan, sistemin tamamında benzer örneklerin görüldüğü çözümlere/yapılara Mimari örüntüler denir.

 • Yapısı
 • Davranış Şekilleri
 • Birbirleri İle İletişim Şekilleri

Mimari örüntülerin, tasarım örüntülerinden farkı, belli bir alanda, belli bir kapsamdaki problemi çözmek yerine uygulamanın her yerinde geniş alana yayılan problemi çözmeyi hedeflemesidir. Gelin aşağıda yer alan mimari örüntüleri inceleyelim;

 • Microservices
 • Microfrontends
 • Service-oriented architecture (SOA)
 • Serverless Mimarisi
 • Layers, Multi tier Katmanlı Uygulama Mimarisi
 • Flux Patten (Redux, vb…)
 • Saga Pattern
 • MVC (Model View Controller) Örüntüsü
 • Broker Pattern
 • Event-Driven Architecture
 • Blackboard System
 • Pipe and filter architecture
 • Kurumsal Entegrasyon Örüntüler

Okumaya Devam Et 😃

Bu yazının devamı veya yazı grubundaki diğer yazılara erişmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

--

--