MİMARİ ÖRÜNTÜLER

Katmanlı (Layered) Mimari

Özellikte Web Sunucularında tercih edilen bu mimari örüntü. İş mantıklarının katman katman bölünerek birbirlerine bu katmanlar aracılığı ile erişimin sağlanmasıdır. Bu sayede her katmanın kendi ihtiyacı doğrultusunda Performans, Güvenlik vb özellikleri kendi içerisinde değerlendirilebilir. Ve bu şekilde gerçekleştirimler sağlanabilir.

Onur Dayıbaşı
Architectural Patterns
2 min readDec 11, 2015

--

Mimari örüntülerden bir diğeride Layers denilen Katmanlı Uygulama Örüntüsüdür. Burada amaç işleri fonksiyonel gruplara bölerek, bu bölümlerin birbirlerine bu katmanlar aracılığı ile ulaşmasını sağlamaktır.

Çok uzun zamandır tercih edilen bu yöntem bir çok Web ve Enterprise uygulamanın temelini oluşturmaktadır. En çok bilinen ve ismi duyulanda 3 katmanlı mimari yapısıdır.

Katmanlı (Layered) Mimari

Presentation Katmanı: Bu katman sunum ve arayüz katmanıdır. Kullanıcının uygulama ile etkileşime geçtiği arayüz bileşenlerinin bulunduğu katmandır.

Business Katmanı: İş akışlarını, iş bileşenlerini ve nesnelerini tutan yöneten katmandır.

Data Katmanı: Veri katmanıdır. Veri ya sizin dosya sisteminizde veya veritabanınızda tutulmaktadır.

Uzak Servis Katmanı (RPC) Uygulanız uzak bir sistemden fonksiyon çağırıyor ise buda WebServis/ServiceGateway üzerinden gerçekleştirilir.

Katman sayınızı kendiniz belirleyebilirsiniz. Katmanlar arası iletişimi bir alt katmana erişim sağlayacak şekilde yaparsanız sistem güvenliğini arttırırsınız. Her katman kendi seviyesinde güvenliğini kontrolleri gerçekleştirebilirsiniz.

Katman Yapısı

Okumaya Devam Et 😃

Bu yazının devamı veya yazı grubundaki diğer yazılara erişmek için bu linke tıklayabilirsiniz.

--

--