ทำอย่างไรหากเจอก้อนเนื้อในเต้านม????

http://cbsnews1.cbsistatic.com/hub/i/r/2015/07/14/c9e965fb-0157-47ef-9e00-16b9f638f165/thumbnail/620x350/d4ebbfb1898048962cae6d1025395b29/woman-breast-exam.jpg

หากคลำพบก้อนเนื้อด้วยตนเองแล้ว สิ่งต่อไปคือการรีบไปพบแพทย์ที่เชี่ยวชาญทางด้านมะเร็งทรวงอก ให้แพทย์ได้ตรวจอีกครั้ง เพื่อวินิจฉัยก้อนเนื้อดู แพทย์ต้องสอบถามประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว สุขภาพโดยทั่วไปของผู้ป่วยอาจให้ผู้ป่วยถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม อัลตราซาวด์ ตรวจเลือด และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

http://www.nationalbreastcancer.org/breast-cancer-facts
http://www.heart.org
  1. ตรวจร่างกาย ซักประวัติทางการแพทย์ของผู้ป่วยและครอบครัว
http://www.bbc.com/news/magazine-31552562

2. แพทย์คลำก้อนเนื้อในเต้านม เพื่อสัมผัสลักษณะของก้อนเนื้อว่ามีลักษณะอย่างไร

http://www.healthcare.siemens.com/clinical-specialities/oncology/cancer-types/breast-cancer/patient-information/diagnostics/mammography

3. ถ่ายภาพเอกซเรย์เต้านม Mamography ให้เห็นภาพตัดขวางก้อนเนื้ออย่างชัดเจน

http://www.newhealthadvisor.com/Breast-Cancer-Ultrasound-Images.html

4. ถ่ายภาพด้วยคลื่นเสียงสะท้อน Ultrasound เพื่อแยกแยะลักษณะของก้อนเนื้อว่าเหลวหรือแข็งตัวเป็นก้อนเนื้อ

https://en.wikipedia.org/wiki/Fine-needle_aspiration#/media/File:Needle_biopsy.jpg

5. หากเป็นก้อนเหลว แพทย์จะใช้เข็มเจาะทะลุผ่านผิวหนังเข้าไปดูดเอาของเหลวในก้อนนั้นออกมา แล้วส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เพื่อหาสารบ่งชี้การเกิดมะเร็งหรือที่เรียกกันว่า Fine Needle Aspiration

http://www.mayoclinic.org/tests-procedures/needle-biopsy/multimedia/core-needle-biopsy/img-20008370

6. หากเป็นก้อนเนื้อ แพทย์จะใช้เข็มชนิดพิเศษที่สามารถเจาะลงไปในก้อนเนื้อ แล้วตัดเอาตัวอย่างชิ้นเนื้อออกมา เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือที่เรียกว่า Core Needle Biopsy

http://slideplayer.com/slide/259534/

7. หากชิ้นเนื้ออยู่ลึกเกินไป แพทย์จะผ่าตัดเอาชิ้นเนื้ออกมาก่อน หากพบว่าเป็นเซลล์มะเร็ง จะรักษาด้วยการทำเคมีบำบัด หรือการฉายแสงกัมมันตภาพรังสี เพื่อป้องกันไม่ให้เซลล์มะเร็งกลับมาเกิดซ้ำอีก หรือที่เรียกว่า Incisional Biopsy