วิตามินอี (Vitamin E) สุดยอดวิตามิน ประโยชน์มากมาย!!!!

ARINCARE
ARINCARE
Jun 21, 2016 · 2 min read
http://naturalhealthbeats.com/vitamin-e-capsules-for-skin/

โดยปกติที่แนะนำควรทาน 40–200 IU ต่อวัน หรือไม่เกิน 1,500 IU ต่อวัน

วิตามินอีช่วยอะไรได้บ้าง?

1. ป้องกันผิวจากการไหม้เกรียม ริ้วรอยเหี่ยวย่น รอยแผล และช่วยให้ทนต่อรังสี UV ในแดดดีขึ้น

2. ป้องกันการทำลายเซลล์ และลดความเสื่อมของอวัยวะต่างๆ จากการต้านสารเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน และอนุมูลอิสระ

3. ช่วยเพิ่มอัตราการมีบุตร จากการลดระดับอนุมูลอิสระในน้ำอสุจิ จึงทำให้ผนังเซลล์อสุจิแข็งแรงขึ้น

4. ลดคอเรสเทอรอลในโลหิต

5. ช่วยอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากการป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มในหลอดเลือด (Thrombosis)

6. ช่วยการทำงานของหัวใจ และการไหลเวียนของโลหิตปกติ

http://www.wonjinshop.com


เนื่องจากวิตามินอีเป็นวิตามินที่ละลายในไขมัน ถ้าทานมากเกินไปอาจสะสมในร่างกาย และเกิดผลข้างเคียง เช่น

  • ภาวะเลือดออกง่าย
  • ส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือดยากขึ้น
  • ขัดขวางการดูดซึมวิตามินเอและวิตามินเค
  • อาการปวดศีรษะ เมื่อยล้าตามตัว คลื่นไส้ เห็นภาพซ้อน กล้ามเนื้ออ่อนแรง ท้องไส้-ปั่นป่วน ไม่สบายท้อง
http://pigthai.com/tag

ตอนนี้เราก็ทราบประโยชน์ โทษ และคำแนะนำในการบริโภควิตามินอีที่เหมาะสมกันแล้วนะคะ หวังว่าเราจะปฏิบัติตามคำแนะนำ หรือก่อนทานวิตามินใดๆ เราควรหาข้อมูลให้ดี หรือปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะได้ทราบปริมาณวิตามินที่ควรได้รับต่อวันจริงๆ ค่ะ

Ad: ระบบบริหารจัดการสำหรับร้านขายยา Arincare ใช้งานง่าย ใช้ฟรี สมัครใช้งานได้ทันที! คลิกที่นี่

ARINCARE

Free & Friendly Healthcare Solution

ARINCARE

Written by

ARINCARE

สังคมสุขภาพ ความรู้เรื่องความงาม ยารักษาโรค การบริหารร้านขายยา

ARINCARE

ARINCARE

Free & Friendly Healthcare Solution

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade