O Nas

Zaczęło się od ludzi — takich, którzy nie chcieli tkwić w bezczynności, którzy zebrali się i powiedzieli: Zróbmy coś…I tak to trwa przez te kilkanaście lat. ART-KOM to ludzie.

Chcieliśmy stworzyć coś, co byłoby dobrym miejscem dla dzieci i młodzieży, gdzie moglibyśmy pracować z rodzicami, gdzie różne grupy zawodowe mogłyby się spotykać, gdzie moglibyśmy uczyć, wspierać, zapobiegać, pomagać… Powstała niezależna organizacja oparta na entuzjazmie i ogromnym potencjale ludzi. I tak to trwa, bo zdecydowana większość osób zaangażowanych w tworzenie stowarzyszenia jest z nami do dziś. W grudniu 2009 odbyło się pierwsze zebranie osób, które chciały założyć stowarzyszenie. W wyniku głosowania powstała nazwa, wypracowaliśmy założenia statutowe. W styczniu 2010 roku organizacja została zarejestrowana jako Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne “ART-KOM”.

Cele są najwazniejsze:

- rozwijanie i pomnażanie dorobku polskiej kultury narodowej, realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społecznego i kulturalnego,

- kultywowanie historii, tradycji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem folkloru,

- upowszechnianie działań wszechstronnego rozwoju, edukacji, wychowania i promocji oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych,

- pomoc finansowa i rzeczowa na rzecz mieszkanców Gminy Elbląg.

Ludzie skupieni w jednym miejscu i czasie

Grupa docelowa naszych działań to dzieci i młodzież i wszyscy ci, którzy mogą być sprzymierzeńcami w działaniach na rzecz tej grupy. Dla nich stworzyliśmy miejsce bezpieczne, i przyjazne- świetlicę wiejską. Jest to miejsce rozbudzania, rozwijania oraz pogłębiania u dzieci ich zainteresowań i uzdolnień, miejscem, gdzie odpoczywają, bawią się i miło spędzają czas. Świetlica, to także miejsce spotkań mieszkańców Przezmarka, działań na rzecz rozwoju kultury i edukacji w naszej miejscowości.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Kulturalno-Społecznego “ART-KOM” zapraszam wszystkie dzieci i młodzież do miejsca pozytywnych inicjatyw, do naszej Świetlicy !

Irena Marcińczuk

Prezes Stowarzyszenia