จีนล้ำไปอีก! ผลิตพระอาทิตย์เทียม มีความร้อนกว่าของจริงหลายเท่า

พระอาทิตย์จำลอง หรือเตาปฏิกรณ์ (EAST)

ในประเทศจีนได้สร้าง “พระอาทิตย์จำลอง” เพื่อเป็นก้าวพลังงานในอนาคต โดยโปรเจ็กต์ดังกล่าวเป็นการสร้างขึ้นเพื่อให้มีวัตถุประสงค์ในการผลิตพลังงานที่สะอาด โดยที่ไม่ต้องปล่อยสารเคมีขึ้นสู่ชั้นโอโซน แต่เป็นการให้พลังงานในภาวะที่ประเทศต่าง ๆ กำลังต้องการพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ควบคุมปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันและมีการกักเก็บพลาสมาพลังงานสูง

ล่าสุดประเทศจีนได้ก้าวหน้าทดลองโครงการ “พระอาทิตย์จำลอง” หรือชื่อจริงกันว่า ๆ ว่า “เตาปฏิกรณ์ Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST)” ทางสถาบันฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ของวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ ในนครเหอเฝยของประเทศจีน ก็ได้มีประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า ได้สร้างดวงอาทิตย์จำลองขึ้นมาได้สำเร็จเมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2018 ที่ผ่านมาไม่นานนี้ ซึ่งการสร้างพระอาทิตย์เทียมได้มีเป้าหมายในการผลิตพลังงานโดยใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ฟิวชันหรือการจำลองปฏิกิริยาของดวงอาทิตย์ โดยพระอาทิตย์จำลองมีการถูกพัฒนาให้สามารถสร้างความร้อนได้สูงถึง 100 ล้านองศาเซลเซียสซึ่งความร้อนระดับนี้ถือว่าสูงกว่าแกนกลางของดวงอาทิตย์จริง (14,900,000 องศาเซลเซียส) หรือราว 6 เท่า

การทำงานของการให้พลังงานเตาปฏิกรณ์

ซึ่งพลังงานของพระอาทิตย์จำลอง หรือ เตาปฏิกรณ์ ก็มีประโยชน์ในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้

กิจการอุตสาหกรรม

 1. ใช้วัดระดับของไหล สารเคมีต่าง ๆ ในขบวนการผลิตในโรงงานเส้นใยสังเคราะห์ด้วยรังสีแกมมา
 2. ใช้ตรวจสอบระดับเศษไม้ในหม้อนึ่งภายใต้ความดันสูง ในการผลิตไม้อัดแผ่นเรียบด้วยรังสีแกมมา
 3. ควบคุมการไหลผ่านของส่วนผสมในการผลิตปูนซีเมนต์

ด้านการแพทย์และอนามัย

เวชศาสตร์นิวเคลียร์ (Nuclear medicine) คือ การนำรังสีมาเป็นส่วนหนึ่งใช้ในการตรวจการรักษามะเร็งผิวหนัง และด้านการค้นคว้าศึกษาการทำงานของระบบอวัยวะในร่างกายเพื่อช่วยในการตรวจวิเคราะห์หรือรักษาโรค บรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วย และประหยัดเวลาการรักษาในโรงพยาบาล

ด้านอุตสาหกรรม

 1. การใช้รังสีแกมมาฆ่าเชื้อโรคต่าง ๆ ในน้ำทิ้งจากชุมชน และจากโรงพยาบาล เพื่อป้องกันโรคระบาด
 2. การใช้รังสีแกมมาฆ่าเชื้อโรคในขยะและตะกอน แล้วนำกลับมาทำเป็นปุ๋ยต่อไป

ด้านการศึกษาและวิจัย

 1. การศึกษาวิจัยข้อมูล และการประยุกต์ใช้พลังงานนิวเคลียร์ให้ประโยชน์ ดังต่อไปนี้แหล่งกำเนิดรังสี เช่น เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู หรือต้นกำเนิดรังสีแบบไอโซโทป เครื่องเร่งอนุภาค
 2. วิศวกรรมนิวเคลียร์เกี่ยวกับการสร้างเครื่องฉายรังสี การเดินเครื่องเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู และการบำรุงรักษาระบบของเครื่องเร่งอนุภาค

ข้อดี

 1. เชื้อเพลิงมีราคาถูก
 2. สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ปริมาณมาก ปริมาณของเสียน้อย เมื่อเทียบกับวิธีการผลิตไฟฟ้าแบบอื่น ๆ
 3. สามารถยืดอายุการใช้งานของเชื้อเพลิง และโรงไฟฟ้าได้ตามหลักวิทยาศาสตร์
 4. สามารถขนส่งเชื้อเพลิงได้ง่าย
 5. ไม่สร้างก๊าซเรือนกระจกและฝนกรด

ข้อเสีย

 1. เนื่องจากมีระบบความปลอดภัยและการป้องกันรังสีที่เข้มงวด จึงใช้เงินลงทุนมาก
 2. การเก็บรักษาเชื้อเพลิงใช้แล้ว มีกัมมันตรังสีระดับสูง ต้องควบคุมอย่างเข้มงวด

ในการสร้างพระอาทิตย์จำลองถือว่าประสบผลสำเร็จ และได้มีการตั้งเตาปฏิกรณ์นี้อยู่ในเมืองเหอเฝย มณฑลอันฮุย ทางตะวันออกของจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็นับได้ว่าเป็นโครงการที่ใกล้ถึงความจริงไปอีกขั้น ในการนำไปสานต่อ และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพลังงานในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ทั่วโลก แต่อย่างไรก็ตาม ผลงานดวงอาทิตย์จำลองนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของความก้าวหน้าของวิทยาการมนุษย์ ที่สามารถเป็นอีกหนึ่งพลังงานทางเลือกที่สามารถนำมาใช้ได้ และอาจกลายเป็นแหล่งสร้างพลังงานบริสุทธิ์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ในอนาคตได้อีกด้วย


อยากให้เว็บไซต์น่าสนใจแบบนี้บ้าง

มาให้เราทำเว็บไซต์ให้สิ เพราะเราคือ Artisan Digital Asia Co,.Ltd เป็น ดิจิทัล เอเจนซีที่เชี่ยวชาญงานด้านการพัฒนาซอฟแวร์ เว็บไซต์ แอพพลิเคชัน รวมถึงงานครีเอทีฟและดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับ corporate และ startups ทั้งในไทยและต่างประเทศ
ติดต่อเราเพื่อขอคำปรึกษาได้ฟรี: โทร. 0882667812 
Email: cholathit@artisan.co.th
Website: https://artisan.co.th