11 ting, du ikke skal skrive i dit CV

Headhunterens guide til det gode CV af Belinda Bramsnæs

Det er en kunst at skrive et godt CV. Både opsætning og indhold er svært at ramme helt præcist. I Headhunterens guide til det gode CV deler headhunter Belinda Bramsnæs ud af de mange ting du skal (og ikke skal) gøre i dit CV.

Nøgleordet er relevans for din arbejdsgiver. Du kan have mange grunde til at søge et nyt job, men her er 11 ting, der kan virke vigtige for dig, men ikke er det for din mulige arbejdsgiver. Fjern dem fra dit CV i dag.

11 ting, du ikke skal skrive i dit CV:

 • Du ønsker ny inspiration.
 • Du er træt af din nuværende chef.
 • Du får ikke nok i løn.
 • Du vil gerne ‘stige i graderne’.
 • Du er arbejdsløs
 • Du vil gerne skifte branche
 • Du synes ikke om dit nuværende arbejde
 • Du får ikke udnyttet dine kompetencer
 • Du vil gerne til en større/mindre virksomhed.
 • Du vil gerne arbejde mere/mindre.
 • Du vil gerne arbejde tættere på din bopæl.

Virksomhederne vil, når de læser din ansøgning og CV, først og fremmest gerne mærke, at du brænder for at arbejde i den givne virksomhed.

Ansøgeren skal give udtryk for, hvor han eller hun gerne vil hen, snarere end hvad han eller hun gerne vil væk fra.

— Lene Groth, Koncerndirektør, COOP

Find priser på bogen her:

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.